Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 9 november 2012

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerIskall konjunkturell vinter i Sverige – men gröna bambuskott i Kina

Risksentimentet har haft det kämpigt de senaste veckorna, trots gröna skott i Kina och USA. Marknaden har åter tvingats fokusera på Grekland och Spanien, mestadels tack vare sedvanligt politiskt käbbel. Samtidigt har oron kring det finanspolitiska stupet kommit som ett brev på posten efter USA:s presidentval.

Förra året enades USA:s politiker bland annat om att tillfälligt förlänga de skattelättnader som infördes av Bush 2001-03. Utöver dessa kommer också ökat skattetryck från Obamas sjukvårdspaket. Sammantaget skulle oförändrad finanspolitik motsvara skattehöjningar och utgiftsminskningar på nära 4 % av BNP nästa år. Med dagens tillväxttakt på drygt 2 % skulle ett fall utför budgetstupet föra USA in i en ny recession. Vi räknar emellertid med att det politiska systemet lyckas komma överrens, måhända under årets sista skälvande timmar. På fredagsmorgonen kom bra oktoberdata från Kina som styrker vår positiva syn på basmetaller och som bekräftar att vändningen i den kinesiska konjunkturen i september fortsätter. Grekkaos och fiscal cliff spred dock smolk i glädjebägaren. Samtidigt har det kommit mycket dålig data från Sverige men den ska man inte tolka som negativt för råvarorna som handlas på världsmarknaden.

Handelsbankens råvaruindex med graf - 9 november 2012

Basmetallerna

Kinas återhämtning finns framför oss

Basmetallerna startade veckan med stigande priser men vände ned igen då dollar stärktes efter valet i USA. Från måndagens öppning stänger kopparn på -1,1 %, aluminium är ned med 0,6 % medan nickel är princip oförändrad. Imorse fick vi dock positiv data från Kina där industriproduktionen kom in på 9,6 % (väntat 9,4%) i oktober jämfört med 9,2% i september och investeringar (FAI) YTD kom in på 20,7 % (väntat 20,6%) mot 20,5% i september.

Kopparlagren i Kina (både bonded och SHFE) är på rekordnivåer och trots att Kina importerat mycket de senaste månaderna har lagren utanför Kina inte minskat vilket vittnar om en fortsatt svag konsumtion globalt (ex Kina). Totala lager ligger nu på ca 1.2 miljoner ton (+0.3 miljoner ton sen i somras) men vi förväntar oss att överskottet reduceras något mot slutet av året/inledningen av 2013 i takt med att kinesiska verk nu betat av sina lager och börjar bygga upp nya. Kopparbalansen ser vidare ut att bli negativ under 2013 för första gången på tre år. Arbitragefönstret mellan Shanghai och LME åter öppet (se blå graf nedan som nu är positiv) vilket bör ge stöd åt Kinesisk import och kopparpriset. Vi behåller vår positiva vy för basmetaller.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Arbitrage på koppar

Under oktober har basmetallerna haft ett kraftigt ras, efter den kraftiga uppgången i september. Finansmarknaden hade handlat in för mycket på för kort tid. Däremot ser Kinadata allt bättre ut nu. Vi tror på: Vi tror på: BASMET H

Ädelmetaller

Fiscal cliff stärker guldet

Ädelmetallerna har hämtat sig från förra veckans fall, och Handelsbankens ädelmetallindex har stigit med nästan 3 % sedan fredagens stängning. Med en omvald Barack Obama i vita huset är diskussionen kring fiscal cliff (finanspolitiska stupet) åter på agendan vilket har fått guldet att stiga i värde. Fiscal cliff tillsammans med förnyad oro kring eurokrisen ökar investerares vilja att fly till guldet. Guldet handlas nu på 1733 USD/uns, vilket är 3,3 % högre än veckans öppning.

I och med att Obama blev omvald så är chanserna för fortsatt mjuk penningpolitik mycket större än om Romney blivit vald till USA:s president vilket talar till guldets fördel. Vi behåller vår positiva vy för hela sektorn.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Rapporterna kring strejkerna i de sydafrikanska gruvorna har tystnat, vilket tyder på att situationen återgått till det normala – dock med betydligt färre arbetare i gruvorna.

Gold spot pris 2012 - Graf

Vi är fortsatt positiva till ädelmetaller med den främsta anledningen att vi tror på fortsatt mjuk penningpolitik från FED och att central bankernas stimulanser forstätter att ge stöd. Vi tror på: ADELMET H

Energi

Fortsatt bensinbrist i USA

Omvalet av Barack Obama som USA:s president har inte haft något tydlig inverkan på oljepriset. Däremot är det fortfarande bensinbrist i spåren efter stormen Sandy, endast en fjärdedel av bensinstationerna i New York City, Long Island och New Jersey är i drift. Nu sätts åtgärder in för att försöka lindra problemet. Det beredskapslager som inrättades 2000 öppnas nu energidepartementet. Försvaret har fått i uppgift att köpa in och distribuera inte mindre än 380 000 fat blyfri bensin och 317 000 fat diesel till de berörda områdena. Brent-oljan handlas i skrivande stund på 107 USD/fat vilket är 1,15 % högre än måndagens öppning, i onsdag handlas dock oljan upp på dryga 111 USD/fat.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Marginellt ned på elmarknaden under veckan och även om vi inte förväntar oss några större rörelser är sentimentet fortsatt svagt. Såväl kol som utsläppsrätter handlas oförändrat och ser vi till vädret förväntas temperaturen ligga en ca 3 grader över normalt de kommande tio dagarna medan nederbördsmängderna beräknas till ca 7 TWh vilket är normalt denna tid på året. En del av den förväntade nederbörden uteblev vilket innebär att energibalansen minskar till ca 8.5 TWh. Svensk kärnkraft går mot bästa novemberproduktionen sedan Barsebäck stängdes (maj 2005) och december kan bli ännu bättre då vår tionde och minsta reaktor, Oskarshamn 1, fortfarande står stilla. Övriga 9 reaktorer är nu igång efter årets revision (underhåll) och då är risken mycket liten att de inte levererar i vinter. Notera den bedrövliga vintern 09/10 i bilden nedan.

Sveriges energiproduktion - Kärnkraftverk

Oljan har sett allt svagare ut och vi fortsätter tycka att underliggande fundamenta är väl balanserad. Vi ser även att förutsättningarna för fortsatt lågt elpris kvarstår. Vi håller en neutral syn på energisektorn.

Livsmedel

Global veteproduktion väntas justeras ned

Terminspriser på vete har gått upp sedan förra veckan i både Chicago och Paris. Det amerikanska höstvetet lider fortfarande av torrt och varmt väder och någon klar bättring ser inte ut att vara i sikte. Skicket på grödan bedöms vara rekorddåligt och ytterligare försämring är nog att vänta. I Argentina har det blivit lite torrare, vilket gynnar pågående skörd. Lite regn har fallit i de östra delarna av Australien, generellt sett är det dock väldigt torrt. Den nederbörd som fallit lär nog inte ha någon större effekt, men bromsar en fortsatt nedgång. I dagens WASDE-rapport från USDA bör produktionssiffrorna för den australiensiska skörden justeras ned från föregående rapports 23 miljoner ton, 20 miljoner ton eller strax därunder är nog mer rimligt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I EU är det fortfarande blött i en del områden och tiden för sådd löper snart ut. I Frankrike rapporterades tidigare i veckan om att sådden var avklarad endast till 64 procent, att jämföra med 88 procent vid samma tid förra året. Än värre är det i Storbritannien där det nu talas om att höstsådden kanske inte når mycket mer än 60 procent av tidigare planerad areal. I dagens WASDE-rapport väntas inga större förändringar för det amerikanska vetet. För den globala produktionen väntas däremot nedjusteringar för främst Australien och Argentina – förmodligen dock inte till fullt så låga nivåer som de lokala analytikernas utan kvar något över likt föregående månad. Med försämrade förutsättningar för nästa års skörd bör en eventuell nedsida vara väldigt begränsad. En bra start på grödan är givetvis att föredra men mycket kan hända tills nästa års skörd och vi har sett förr att de höstsådda grödorna återhämtat sig väl efter vintern.

Utveckling av vetepris på Matif - Graf

Vi ser soja, majs och vete som klara säljcase där vi väntar oss prisfall före jul men senast till påsk. Vi tror på: LIVSMEDEL S H

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex 9 november 2012

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära