Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 3 maj 2013

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror allmänt

Råvaror fortsatt under press, men det finns skäl att vara positiv

Vågen av sämre än väntat makroekonomisk data fortsätter och har satt ytterligare press på råvarorna. Under veckan kom bland annat inköpschefsindex för april månad från USA och Kina. Till skillnad från tidigare veckor under mars och april så ser vi nu tydliga tecken på att råvarorna rekylerar kraftigt dagen efter att de blivit nersålda till tonerna av sämre makrodata. Realekonomin har trots allt inte försämrats så dramatiskt även om indikatorer har fallit ut sämre än förväntansbilden.

Ett skäl att vara mer positiv är att både FED och ECB denna vecka sagt eller indikerat att riskerna i ekonomin fortfarande är på nedsidan varför osäkerheten om att centralbankerna skulle minska sitt stöd till marknaden har minskat. ECB sänkte räntan under veckan enligt förväntansbild och kan sänka depositräntan till under 0 % redan i sommar. I takt med att förväntansbilden nu håller på att justeras ner så kommer också makrodata framöver att te sig bättre. Veckans positiva vindar kom i form av bättre än väntad jobbdata från USA både i torsdagens jobbless claims och i fredagens nonfarm payrolls.

Handelsbankens råvaruindex - 3 maj 2013

Basmetallerna

Både ner och upp under veckan

Basmetallerna föll kraftigt inledningsvis under veckan som konsekvens av sämre inköpschefsindex i Kina och USA. Kinas metallhandlare hade dessutom ledigt vilket fick västerländska aktörer fria händer att handla ner metallerna, som alla föll ca 5 %. När kineserna kom tillbaka under fredagen studsade metallerna åter upp, vilket tyder på att kinesiska köpintresse är starka på dessa nivåer. Starka sysselsättningssiffror från USA gav ytterligare skjuts och basmetallarna steg på bred front under fredag eftermiddag.

Nickel har haft ytterligare ett ras under veckan men är nu väldigt billigt jämfört med produktionskostnaden som ligger uppe på 16-17 000, jämfört med dagens pris på strax över 15 000 USD/ton. Just nu är det dock ont om dem som vågar köpa på sig basmetaller trots att de ser riktigt billiga ut.

Vi tror att metallerna kommer fortsätta att ha det motigt i den rådande svaga makromiljön men har stor potential inför hösten från dagens låga nivåer.

Handelsbanken - Pris på koppar och nickel 3 maj 2013

Trots fortsatt svag makromiljö och fortsatt risk på nedsidan ser vi ändå basmetaller som köpvärda på dessa nivåer. Vi tror på: LONG BASMET H

Ädelmetaller

Vi håller fast vid vår vy – guldet ska ner

En vecka med mjuka makrosiffror och en räntesänkning från ECB, tätt inpå det kraftiga guldras vi såg nyligen borde ha skickat guldpriset rejält uppåt. Detta har dock inte hänt, de högsta nivåerna denna vecka har varit exakt desamma som de högsta nivåerna förra veckan.

När nu denna vecka går mot sitt slut och vi kröner den med något starkare arbetslöshetssiffror från USA får vi ett bra test på guldets eventuella svaghet eller styrka. Ett initialt fall från 1480 dollar per uns ner till 1460 är det enda vi sett ännu, och intressant blir det först om vi antingen tar nya highs för veckan över 1500 dollar, alternativt nya lows under 1440 dollar.

Vår vy är vid detta laget väl känd, vi tror inte på annat än kortsiktig uppsida, och den känsliga sidan är alltjämt nedsidan.

Handelsbanken - Pris på guld och silver på Comex

Trots det största raset på 30 år tror vi att förtroendet för guld håller på urholkas och att trenden nedåt fortsätter. Vi tror på: SHRT GULD H

Energi

Förbättrad energibalans!

Elpriset föll under veckan med nästan 3 % (Q3 13) och vi förväntar oss fallande kurser de närmaste dagarna med någon euro eller två för Q313. Bränslekomplexet och kol i synnerhet är fortsatt under press då utbudet av energikol på exportmarknaden överträffar förväntningarna. Detta beror främst på en god tillgång på gas som i sin tur ger USA tillgång till billig el och mindre behov av den lokala kolen. Ser man till kostnaden för att bryta kol, dvs diesel och arbete, ger den dock stöd för kol på dessa lägre nivåer och dessa faktorer lär inte heller ge vika på lite längre sikt. Väderprognoserna pekar däremot återigen mot en våt avslutning och energibalansen ser nu ut att förbättras till -14.35 TWh från -24 TWh där vi var för två veckor sedan.

Ser vi till utsläppsrätterna steg priset under fredagen med dryga 16 % efter uttalande från Merkel om att backloadningplanen är nödvändig för att utvecklingen inte ska gå åt fel håll. Marknaden har även fått stöd under veckan då sista köparna täcker sina behov för att klara sina leveransåtaganden och undvika en straffavgift om 100 euro per ton. Vi förväntar oss att utsläppsrätterna handlas vidare på dessa låga nivåer i väntan på ett eventuellt försök från EU Kommissionen att återuppliva EU ETS (eller i alla fall hoppet om EU ETS framtid).

Oljan (brent) har följt med makrodata under veckan, ner under 100 efter PMI siffror för att senare stärkas efter positiv jobbdata och handlas nu över 104 USD/fat. Ryssland ökar sin produktion under april med 1,5 % y-o-y till 10,47 miljoner fat per dag och president Putin kräver att produktionen ska upprätthållas över 10 miljoner fat per dag. Vi behåller vår positiva vy för denna sektor.

Handelsbanken - Pris på brent-olja 3 maj 2013

OPEC har tidigare aktivt och framgångsrikt försvarat prismålet 100-110 USD och vi väntar oss handling snarare än besked från kartellen inom kort. Konfliken mellan Israel och Iran är nästa skäl att förvänta sig högre oljepriser under H2. Vi tror på: LONG OLJA H

Livsmedel

Ännu ingen panik för majssådden

Priserna på majs i Chicago har gått upp kraftigt under veckan (vilket även drog upp vetepriset) det främst som följd av fortsatt fördröjning för den amerikanska majssådden. Resterande del av veckan ser ut att vara kall och även innehålla ytterligare lite nederbörd. Nästa vecka ser dock, i alla fall för tillfället, ut att bjuda på både varmare och torrare väder. Den 10:e maj benämns ofta som ett viktigt datum för den amerikanska majssådden, sådd efter det brukar innebära lägre avkastningspotential med omkring 1 bushel per acre för varje dag. I kommande måndags rapport från USDA bör inte sådden ha nått så mycket mer än 20 procent avklarat – med få dagar kvar till 10:e maj. Förbättrat väder kan dock förändra situationen snabbt, år 2001 sådde t.ex. den viktiga delstaten Indiana 50 procent av majsarealen på bara en vecka. Än tycker vi därför att paniken kan vänta ett tag till – genomsnittliga avkastningen för åren 2007-2011 är 154 bushels per acre, vi bör således ännu vara väldigt långt ifrån att inte få en kraftig produktionsökning jämfört med förra årets låga 123 bushels per acre.

Höstvetet i USA upplever nu ett ganska kallt och nederbördsrikt väder, vilket inte gynnar de redan hårt ansträngda grödorna. Liknande situation råder i de amerikanska vårveteregionerna, vilket inte underlättar för pågående sådd. Helgen och nästa vecka ser dock ut att kunna ge både varmare och torrare väder, till de amerikanska lantbrukarnas glädje. I EU är vädret ganska varierande, de centrala och södra delarna har fått en hel del nederbörd medan de norra och nordöstra områdena är torra. Grödorna i EU är generellt sett efter i utvecklingen men än finns chans att komma ikapp. Kommande prisutveckling är väldigt beroende av vädret den närmsta tiden, inte minst för pågående och försenade majssådd i USA. I dagsläget upplevs dock större problem enbart för de amerikanska grödorna, gällande väderprognos för kommande vecka inger dock visst hopp om förbättring. Mycket kan hända innan skörd men i dagsläget är vi kvar i vår tro om större skördar och ökade lagernivåer med lägre priser längre fram på året som följd. Vi behåller dock neutral vy för sektorn livsmedel på kort sikt.

Handelsbanken - Prisutveckling på vete-termin

Då priserna har på de stora jordbruksråvarorna soja, majs och vete har fallit tillbaka till nivåer före torkan i USA, tror vi att en nedsida är begränsad på kort sikt och därför är vi neutrala till utvecklingen för denna sektor.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbanken råvaruindex 3 maj 2013

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
2 Comments

2 Comments

 1. Juha Huusko

  4 maj, 2013 at 12:27

  Kan ni berätta varför är el priset högre i Norge än i Sverige eller Finland eller Danmark?

  • Redaktionen

   14 maj, 2013 at 17:40

   Vi förmedlade frågan vidare till Handelsbanken och fick följande svar:

   Det verkar som norska vattenproducenter bestämt sig för att bevara prisnivån (efter att vårfloden efter v 16 kulminerat och tillrinningen nu är på nivåer under normalt igen). Norrmännen har en stor reglerkraft just nu och en stor kontroll över priset.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära