SHB Råvarubrevet 28 september 2012

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror Allmänt

Marknaden präglas av baksmälla

Under de senaste två veckorna får marknaderna sägas ha präglats av baksmälla efter augusti och septembers ”centralbanksorkestrerade obligationsköparpartaj”. Det hör inte till ovanligheterna att optimismen kommer av sig strax efter att nya stimulansprogram lanserats.

Så var det efter den officiella lanseringen av QE2, och så har det blivit även efter QE3, trots att den har ett ”öppet slut”. De individuella skillnaderna mellan de olika råvarorna börjar växa fram när marknaden inte enbart präglas av ”risk on/ risk off” handel. Mycket riskpremie har pyst ur oljan men ädel- och basmetaller håller emot.

Graf över Handelsbankens råvaruindex den 28 september 2012

Basmetallerna

Nickel visar på styrka

Resultatet efter veckans handel på basmetaller är något blandat där tenn och nickel är vinnare med en uppgång på 3% respektive 1,8%. Nickel handlas nu på nivåer vi inte sett sedan mitten av april och vi tror att trenden för nickel kommer fortsätta under hösten.

En ny ryktesflora av stimulanser kom ut under veckan. Denna gång riktade mot infrastruktur. Kinas makrodata har ännu inte vänt uppåt men spotpriset för de kinaexponerade metallerna har vänt skarpt uppåt de två senaste veckorna och indikerar att någonting håller på att hända i Kina. Ett negativt koppararbitrage mellan Shanghai och LME brukar i normala fall hålla Kineserna borta från spotmarknaden på metall och koncentrat så intressant att se om detta kan komma att pressa LME eller om Kineserna upprätthåller den höga importnivån av koncentrat (+14.4 YoY fram till september), metallerna avslutar i alla fall veckan väldigt starkt inför ”Golden Week” helgdagarna.

Graf över pris på nickel och koppar år 2012

En ny ryktesflora av stimulanser kom ut under veckan. Denna gång riktade mot infrastruktur. Kinas makrodata har ännu inte vänt uppåt men spotpriset för de kinaexponerade metallerna har vänt skarpt uppåt de två senaste veckorna och indikerar att någonting håller på att hända i Kina. Vi tror på: BASMET H

Ädelmetaller

”Buy the rumour – sell the fact”

De två veckor som passerat sedan Fed annonserade QE3 har bjudit på en ganska lugn ädelmetall-marknad. Guldet har stigit med 5 dollar per uns, silver är i stort oförändrat medan platina fallit med 3 %. En viss känsla av den klassiska devisen ”buy the rumour – sell the fact” har smugit sig in, i den meningen att den stora prisuppgången i ädelmetaller ägde rum från det att Fed antydde ytterligare stimulanser till dess att de faktiskt annonserade dem.

Ytterligare oroligheter och strejker i Sydafrikan-ska gruvor har stängt ner produktionen motsvarande 40 % av landets totala kapacitet. Den senaste tidens oroligheter i platina-gruvor har lett till lönehöjningar i den delen av gruvnäringen, och detta riskerar leda till att man vill se samma lönehöjningar i guldgruvorna. Därför bör det finnas risk att strejkerna inom guldgruvorna sprider sig vidare i ett kort perspektiv.

Sydafrika är en stor nation inom guldproduktion, men inte alls så dominant som den varit historiskt. 1970 stod Sydafrika för nära 70 % av världens guldproduktion, en andel som successivt fallit till dagens 7 %. Största enskilda producentnation idag är Kina, följt av Australien och USA.

Även om det fysiska produktionsbortfallet i Sydafrika är signifikant, så tror vi att prisuppgången framöver kommer att drivas primärt av den penningpolitiska stimulans som världens största centralbanker just nu bjuder på.

Graf över guldpris (spot) år 2012

Centralbankernas maniska kampanjer för att få fart på den globala ekonomin gynnar de ädla metallerna. Utöver stöd från centralbankerna så tilltar också utbudsstörningarna i Sydafrikas Platina och guldgruvor. Sammantaget är det en stark bild för ädelmetallerna. Vi tror på: ADELMET H

Energi

Välbalanserad fundamenta

Oljepriset halkade under USD 110/bbl tidigare i veckan på fördjupad oro kring Europa och amerikan-ska vinstvarningar. Irans kommentarer kring sina kärnanläggningar i kombination med överraskande amerikanska lagerminskningar balanserar nedgången något även om det senare passerade relativt obemärkt kan tyckas (totalt -3.41 miljoner fat), en effekt av minskad import snarare än ökad efterfrågan. Under det senaste prisfallet tycker vi att mycket av riskpremien kring konflikten mellan Israel och Iran har pyst ut. WTI oljan har historiskt sett tydligt påverkas av QE perioder medan effekten är mycket mindre på Brent. I närtid tycker vi att fundamenta är väl balanserat och håller oss neutrala.

Fundamenta håller nere elpriset och elmarknaden handlar i stort sett oförändrat över veckan där kvartalskontraktet Q1 2013 var nere och vände under 40 euro nivån som hastigast. Inledningsvis vått och milt väder i kombination med låga spottar som verkade för nedsidan, men i takt med stigande fossila bränslepriser, tysk el, och utsläppsrätter samt torrare varsel handlades kontraktet upp till förra veckans stängningsnivåer. Utsläppsmarknaden stöds av EU Kommissionens skepsis mot möjligheterna att använda krediter från de länder som inte vill skriva under Kyoto 2 protokollet. Även kolmarknaden ser ut att finna ett visst stöd men detta på väldigt låga nivåer så fokus förblir fortsatt på vädret om det ska till någon kraftig rörelse. Senaste väderprognosen visar på normal nederbörd om ca 6 TWh de kommande 10 dagarna vilket därmed bör hålla energibalansen kvar kring nuvarande nivåer om + 12 TWh. Fokus kommer successivt flyttas mot den kallare årstiden och därmed kommer kärnkraften åter att diskuteras. Just nu står 4,5 av våra tio reaktorer helt stilla och det finns en klar risk inför vintern men just nu ser vädret ut att hålla nere marknaden ett tag till.

Olja - Terminspris för brent och graf över WTI

Fundamenta håller nere elpriset även om fokus successivt flyttas mot den kallare årstiden och därmed kommer kärnkraften åter att diskuteras. Just nu står 4,5 av våra tio reaktorer helt stilla och det finns en klar risk inför vintern. Vi avvaktar dock att marknaden ska vända före vi tror på starkt stigande elpriser.

Livsmedel

USDA rapport överraskade

USA vetet fortsätter sin resa nedåt i den fallande kanal som Chicago har handlats i de senaste 11 veckorna. Fallande majs är det huvudsakliga skälet till att vete är svagt. Det har pratats/spekulerats mycket kring att efterfrågan på det amerikanska vetet ska bli stark under den kommande export/importperioden världen över, främst som en konsekvens av sämre export från svarta havsregionen. Före det händer verkar dock inte vete få mycket stöd kring nuvarande nivåer. Frankrike har överraskat och ökat exporten. Samtidigt har de höga priserna i Ryssland gjort att exporten där hr minskat och det verkar som att Ryska politiker kan låta prismekanismen sköta lagersaldot i år.

Fallet för majs kan nu summeras till 1,20 USD/bu se-dan toppen i augusti. Fallande export i USA på nuvarande priser och det säsongsmässiga trycket nedåt på priserna mitt under skörden är de viktigaste faktorerna bakom prisfallet. Det finns säkert skäl för USDA att se över sina estimat på USA export, givet senaste tidens svaga export.

Få nyheter på sojamarknaden denna vecka men den starka trenden nedåt för sojan har fått EU:s rapspris att vända söderut. Raps har fallit 40 EUR på två veckor, vilket motsvarar 8 %. Detta är fortfarande mindre än de 11 % som sojan tappat under samma period och trycket nedåt på rapspriset i Paris kan därför bestå. Kommande vecka är semestervecka i Kina och spannmålsbörserna där är stängda och kommer inte att ge någon vägledning för USA och Europa.

Dagens USDA rapport för det tredje kvartalet 2012 var något överraskande och marknaden reagerar starkt mot slutet där Vete handlas upp på två veckors högsta nivå (se nedan). Lagersiffrorna på både Vete och Majs kom in en bra bit under våra och marknadens förväntningar, 2,104 miljoner bushels för Vete (162 miljoner under förväntan) och 988 miljoner bushels för Majs (178 miljoner under förväntan) samtidigt som Sojalagren visar 169 miljoner bushels 39 miljoner över förväntan.

Vetepris på Matif - Utveckling under september 2012

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex den 28 september 2012

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top