Connect with us

Analys

SIP Nordic – Råvaruguiden – oktober 2012

Published

on

SIP Nordic - RåvaruguidenVolatilitet kan bli 100 gram guld

Råvaror kan på kort sikt svänga kraftigt. Det är inte ovanligt att silver och guld vid vissa tillfällen kan både öka och tappa 5 % på en dag. I oktober går Investerar SM av stapeln och utnyttjande av råvarors svängningar kan mycket väl vara ett framgångsrecept i tävlingen.

Under oktober arrangeras Investerar SM där förstapriset är 100 gram rent guld. Med dagens guldpris värderas det idag till drygt 37 000 kr.

Under tävlingen ska du investera 100 000 kr i fiktiva pengar. Bäst utveckling i slutet av oktober står som vinnare. Det är möjligt att handla allt från index och aktier till valutor och råvaror. Jag tror att sannolikheten att en råvara är bidragande till vinsten är ganska stor.

Råvaror kan svänga kraftigt på kort sikt. Här kan investerare med fingertoppkänsla skörda stora framgångar. Grafen nedan visar den största procentuella utvecklingen för 13 enskilda råvaror (grönt för positiv och rött för negativ dagsutveckling) under en dag 2012.

Av de 13 råvarorna tror jag att silver är mest intressant då den på senaste tiden pendlat mycket från dag till dag. En annan intressant tanke är att ta en lång position i guld med hävstång 20. Tänk er då att guld klättrar till $2100. Inte nog med att det innebär en utveckling på nästan +360% (i portföljen) vilket kan räcka till seger. Värdet på första-priset stiger även till drygt 44 000 kr. Win win.

Lycka till!

Högsta procentuella dagsutveckling på råvaror

Råvaror – Energi

Brent olja

 • Brentoljan har under 2012 åkt berg och dalbana. För året är brent upp dryga 3 %.
 • Brent har haft en stark period sedan mitten av juni. Brent har sedan mitten av juni stigit med nästan 25 %. I september är dock brentoljan ned 3 %.
 • Trots ekonomisk motvind handlas olja på relativt höga nivåer. Monetära stimulanser sätter dollarn under press vilket hjälper oljan att stanna på höga nivåer.
 • Ökande lagerstatistik balanseras av politisk oro i mellanöstern.

Prisutveckling på brentolja under 2 år

Prognoser på brent-olja för 2012 och 2013

Naturgas

 • Naturgas positiva trend fortsätter. Sedan i mitten av april är naturgas upp 73 %.
 • För året är naturgas upp 8 %.
 • Under september är naturgas upp knappa 20 %.
 • De höga lagren av naturgas sjunker till följd av ökad efterfrågan på naturgas för uppvärmning i USA.

Prisutveckling på naturgas under 2 år tom 2012

Prognos på naturgaspriset för 2012 och 2013

Råvaror – Metaller

Guld

 • Guld har under sensommaren och hösten rusat till följd av stimulanspaket från FED.
 • För året är guld upp drygt 11 %.
 • Under september är guld upp över 6 %.
 • Guld går nu mot sitt 11:e raka år med positiv utveckling.
 • Viktig nivå att hålla koll på är $1800. Lyckas guld klättra över denna nivå siktar vi istället på toppen från september 2011 på $1920.
 • Efterfrågan från den officiella sektorn (riskbanker) och Kina fortsätter att vara hög.

Graf över prisutveckling på guld under 2 år

Prognoser på guldpriset för 2012 och 2013

Silver

 • Likt guld hjälps silver av FEDs stimulanspaket.
 • För året är silver upp 25 %.
 • Under september är silver upp ca 11 %.
 • Trots en hög tillgång av silver (industrianvändning) ökar priset till följd av högre riskaptit och ökad spekulation.
 • Det är fortfarande långt kvar till nivåerna på runt $50 under våren 2011.
 • Viktig nivå att hålla koll på är $27 där vi hittar en stark motståndzon.

Graf över utveckling på silverpriset under 2 år

Prognoser på silverpriset för 2012 och 2013

Platina

 • Platinapriset gör inget undantag utan följer silver och guld i den positiva trenden.
 • För året är Platina upp 17 %.
 • Under september månad är platina upp drygt 11 %.
 • Svåra leveransstörningar från gruvor i Sydafrika pressar upp platinapriset.
 • Fortsatt positiv kursutveckling kan dock resultera i produktionsnedtrappningar vilket kan kyla av priset.

Graf över utveckling på platinapriset under 2 år

Prognoser på platinapriset för 2012 och 2013

Koppar

 • För året är koppar upp ca 9 %.
 • Under september är koppar upp drygt 8 %.
 • Efterfrågan ser ut att fortsätta att växa trots svaga utsikter i utvecklingsländerna.
 • Rapporter om minskade kinesiska kopparlager kan pressa upp koppar ytterligare.
 • Antalet spekulanter som tror på uppgång i koppar är nu också i övervikt vilket talar för att investerare positionerar sig för uppgång.

Graf över prisutveckling på koppar under 2 år

Prognoser på kopparpris för 2012 och 2013

Zink

 • Zinkpriset har fått ett ordentligt uppsving under september månad.
 • För året är zink upp 13 % vilket är samma siffra som zink är upp under september.
 • Trots den positiva utvecklingen kommer rapporter om ökade lager. Dessutom är nya gruvor på ingång till följd av det höga priset i relation till aluminium och nickel.
 • Viktig botten kring 1750$.

Graf över prisutveckling på zink under 2 år

Prognoser på zinkpriset för 2012 och 2013

Nickel

 • Nickel presterade sämst av alla basmetaller under 2011.
 • Efter en stark septembermånad är nu nickel på plus igen. 15,7 % upp i september.
 • Trots uppgången är nickelmarknaden är mättad med ökande lager.
 • Många stora projekt inom nickelproduktion är redan finansierade och irreversibla vilket kommer att öka tillgången av nickel ytterligare.

Graf över utveckling på nickelpris under 2 år

Prognoser på nickelpriset för 2012 och 2013

Råvaror – Jordbruk

Socker

 • Socker befinner sig i en negativ trend med viktig stödnivå kring 19 cents.
 • För året är silver ned ca 16 %.
 • Den låga nivån av sötningsmedel i kombination med ökad konsumtion kan vända trenden.
 • Väderförhållanden i Brasilien och Indien har förbättrats avsevärt.

Graf över pirsutveckling på socker under 2 år

Prognoser för sockerpriset år 2012 och 2013

Bomull

 • Bomull är för året ned ca 23 % där merparten av nedgången kom i maj. I maj föll bomullspriset med närmare 20 %.
 • Under september månad är priset på bomull upp nära 8 %.
 • Svag kinesisk och indisk efterfrågan samt lägre ekonomisk tillväxt i Europa har lett till ökade lager. Monetära stimulanspaket kan ge en uppsving för konjunkturen och därmed öka bomullskonsumtionen.

Graf över prisutveckling på bomull under 2 år

Prognoser på bomullspriset för 2012 och 2013

Majs

 • Efter den kraftiga uppgången under sommaren har priset på majs nu tappat.
 • För året är majs upp 10 %.
 • Under sommaren rådde extrem torka i USA vilket fick priset på majs att skjuta i höjden. Endast 40 % av skörden spåddes vara av god kvalitet. Att jämföra med 70 % i normala fall.
 • Lägre etanolefterfrågan, skifte från majs till vete vid utfodring av djur samt minskad amerikansk export kyler av priset på majs.

Graf med prisutveckling på majs under 2 år

Prognos för pris på majs för 2012 och 2013

Vete

 • Vete har efter sommarens uppgång nu stabiliserats och handlas i ett spann mellan 850 och 940 cents.
 • Bryter vete igenom någon av dessa nivåer kan det gå fort.
 • För året är priset på vete upp 31 %.

Graf över prisutveckling på vete under 2 år

Prognos på vetepriset för 2012 och 2013

Apelsinjuice

 • Apelsinjuice är ned ca 3 % under september.
 • För året är priset på apelsinjuice kraftigt ned. Ned ca 33 % för året.
 • Priset på apelsinjuice är fortfarande 75 % högre än botten 2009. Fallhöjden är således hög.

Graf över prisutveckling på apelsinjuice under 2 år - FCOJ

[box]Denna uppdatering är producerat av SIP Nordic och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta produktblad utgör endast marknadsföring och har sammanställts av SIP Nordic Fondkommission AB.

Innehållet ger inte fullständig information avseende det finansiella instrumentet. Investerare uppmanas att del av prospekt och slutliga villkor, vilka finns tillgängliga på: www.rbsbank.se/markets, innan ett investeringsbeslut tas.

Förekommande exempel är simulerade och baseras på SIP Nordics egna beräkningar och antaganden, en person som använder andra data eller antaganden kan nå andra resultat. Administrativa avgifter och transaktionsavgifter påverkar den faktiska avkastningen.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *