Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 25 januari 2013

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerNyårsrallyt har planat ut

Senaste veckan har inte givit mycket nytt. Rallyt som inledde året har kommit av sig. Många råvaror har fastnat mellan en allt ljusare framtidsbild med starkare global konjunktur och en allt stabilare produktionssida. Det gäller såväl råolja som basmetaller. Valet i Israel gav inte ”Beni” Netanyahu den jordskredsseger han tänkt och nu behöver hans högerparti bilda koalitionsregering. Att israelisk politik kommer söka sig mot mitten är på marginalen negativt för brentpriset som har en riskpremie pga. Israels krigsvilja mot Iran som nu minskar något.

Under veckan kom storbanken HSBC:s preliminära inköpschefsindex för Kina in bättre än väntat på 24 månaders högsta, 51,9 upp från 51,5 i december. Den kinesiska återhämtningen fortsätter alltså och vi manar till is i magen för de som undrar varför inte basmetallerna följer med uppåt.

I USA har representanthuset röstat igenom en tillfällig höjning av skuldtaket fram till 19 maj, vilket ger något andrum i den politiska soppan. Därmed har politikerna köpt sig mer tid för att lösa budgetunderskotten, men tuffa förhandlingar kvarstår. Våren består av en hel del olika deadlines att förhålla sig till. Bland annat den 15 april; om beslut om ny budget saknas, står politikerna utan lön framtill 2014.

Handelsbankens råvaruindex 25 januari 2013

Basmetallerna

Basmetallerna stärks

Vårt basmetallindex steg med någon procent och det är främst aluminium och bly som varit i fokus. Blypriset är upp över 4 procent på förväntningar om en fortsatt robust efterfrågan från batteritillverkare framför allt i Kina (ca 85% av allt bly går till batterier och Kina står för 45% av global efterfrågan, den inhemska konsumtionen steg med 27% under 2012). Vikande lager på såväl aluminium som koppar ger stöd åt priserna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi har i veckan träffat några Nordeuropeiska metallhandlare som vittnar om ökade orderingångar från tillväxtmarknaderna (främst Kina och Indien) vilket gör stöd åt vår tro på basmetallerna för det kommande kvartalet. I övrigt noterade World Steel Association färska produktionsdata för stålindustrin 2012 på 1.547miljarder ton (+1% YoY) vilket är rekord. Kina stod för 46.3% följt av Japan (7%), USA (5.7%).

Handelsbankens basmetallindex och diagram över bly

Med Kinas återhämtning i ryggen tror vi på stigande priser på basmetaller. Vi tror på: BASMET H

Ädelmetaller

Ökad riskaptit pressar ädelmetallerna

I och med att USA:s skuldtak lyfts tillfälligt har viss trygghet infunnits sig på marknaden och en ökad riskaptit pressar ädelmetallerna överlag. ETF-innehavet, som är en indikator på investerarflöden, på guld föll till den lägsta nivån på över 2-månader vilket fått guldet att backa med 25 dollar denna vecka trots att dollarn försvagats. Platinum och palladium håller dock emot bättre och stänger veckan på någon procent upp.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi förväntar oss dock ett fortsatt stöd för ädelmetallerna där låga räntor och stimulativa åtgärder spär på inflationsförväntningarna. Ett ökat intresse från tillväxtländernas centralbanker att hålla guld som säkerhet förväntas också ge stöd. Se nedan för guld/silver ration de senaste 5 åren.

Guld / Silver ratio (spot)

Inför 2013 är vi fortsatt positiva till ädelmetaller. Fortsatt mjuk penningpolitik, svag makroekonomi, starkare efterfrågan från Kina och Indien och att centralbanker i utvecklingsekonomier köper guld gör att vi tror på: ADELMET H

Energi

Välbalanserad fundamenta

Elmarknaden fortsätter ned och vi ändrar vår syn från sälj till neutral efter att Q2 13 försvagats mot en förväntad nivå strax över 35 euro (-5%, WoW) vilket är strax över brytpriset för kol. Utsläppsrätterna ned ytterligare 18.5 procent och förtroendet för marknaden raderas successivt ut. Inga större förändringar på kolmarknaden och energibalansen tappar någon TWh till -15 TWh. Ser vi till väderprognoserna ligger inga för marknaden dramatiska förväntningar för den kommande 10-dagarsperioden, normala temperaturer mot slutet och någon TWh nederbörd över normalt så räknar inte med några större rörelser de kommande dagarna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Brent-oljan har stigit med 1,6 % under veckan och handlas nu på 113 USD/ton. Geopolitisk risk är återigen hög för oljemarknaden efter terrorattacken i Algeriet. Oron för angrepp på energianläggningar på andra platser har lett till ett kortsiktigt rally för oljepriset.

Vi närmar oss även februari där det normalt finns en stigande efterfråga jämfört med januari, då många fyllt på sina lager inför årsskiftet. Efterfrågan väntas stiga med 3 miljoner fat/dag från januari till februari.

Elpris - Q2 2013 Nordpool, underliggande för SHB Power

För både el- och oljemarknaden är underliggande fundamenta väl balanserad, därför håller vi en neutral syn på energisektorn.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Livsmedel

Fortsatt stora lager av kaffe pressar priset

Svampsjukdomen Roya fortsätter att spridas i de drabbade regionerna. 70 procent av Guatemalas 274 000 hektar av kaffeplantor är skadat och landet riskerar att förlora en tredje del av sin skörd. Förstörelserna ser ut att vara mer omfattande än man beräknat. Detta har varit orsaken till att kaffepriset stigit 8-9 procent under årets första veckor och backat 5-6 procent den senaste veckan efter rapporter om ökade lager av Robusta kaffe från Vietnam. Vi är positiva till SHB Coffee på kort sikt och tror att sämre skördar i Centralamerika, högre medeltemperatur och skyfall under normalen inte hunnit i kapp marknaden. Idag handlas terminen (frontkontraktet) under 1,50 dollar/Ib.

Terminspriserna på vete noteras ned något sedan förra veckan i både Chicago och Paris. En del regn har fallit på höstvetet i USA men mer behövs. Mer snö vore önskvärt i en del regioner men då temperaturen är klart över det normala för denna tid på året så är risken för utvintring liten, inga prognoser tyder för tillfället heller på kallare väder framöver. Klart är dock att det amerikanska höstvetet på flera håll ser ut att gå ur vintervilan i torr och varm väderlek, precis som vid ingången av vintern. I EU bedöms allt fortfarande vara helt ok, men i Australien är det väldigt varmt och torrt i stora områden, oron för detta är dock ganska begränsad då det är två månader kvar till sådd. Grödorna närmar sig ett känsligt utvecklingsstadium i flera viktiga spannmålsregioner och så länge risken för väderproblem inte känns mindre överhängande så bör en fortsatt prisnedgång bli ganska begränsad på kort sikt. Givet inga större väderproblem bör vi dock vänta oss fallande priser lite längre fram på året, veteproduktionen 2013 beräknas nå klart större volymer än 2012.

Kaffepris (Arabica) Mars 2013

Vi ser fortfarande framför oss fallande priser på livsmedelsektor på lite längre sikt. Vi tror på: LIVSMEDEL S H

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex - 25 januari 2013Handelsbankens råvaruindex - 25 januari 2013

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära