Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 17 augusti 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerBättre USA och ”OK” Kina

Den amerikanska ekonomin fortsätter att visa livstecken och inte minst husmarknaden förbättras påtagligt. Risker kvarstår, framför allt i form av eventuell finanspolitisk åtstramning och spridningseffekter från Europa. Men ett antal faktorer talar för att förbättringen kommer att fortsätta under hösten. Senaste månadsstatistiken från Kina var tyvärr inte renodlad glädjeläsning men även Kina ser klart bättre ut än under våren. I förra brevet lyfte vi fram basmetaller som den råvarusektor som är mest beroende av den kinesiska konjunkturen och vi tror att köp av basmetaller på dagens låga nivåer kan bli en bra affär i väntan på kinas återhämtning under andra halvåret. Kinesisk data blir inte längre sämre och mycket talar för att botten på den kinesiska konjunkturen nåddes under sommaren.

Euroområdet fortsätter att tyngas av en icke-fungerande finansiell sektor och faktisk och stundande finanspolitisk åtstramning. Euroförsvagningen talar dock för en viss lättnad för exportsektorn framöver. Förväntningarna på europeisk makro är också rejält nedtryckta, varför det ska mycket för negativa överraskningar i närtid.

Vi bedömer att vi är mitt uppe i en omsvängningsfas för risksentimentet. Den mest pessimistiska fasen är bakom oss, men investerare är långt ifrån optimister. Först när optimismen är mer utbredd har riskrallyt nått sin kulmen. Risker mot vår syn utgörs främst av Fed och ECB om dessa misslyckas att leverera i september.

Höga förväntningar på Fed

Fedchefen Bernanke argumenterade förra sommaren för att ekonomin måste uppvisa bestående svaghet och pristrycket måste vara minskande innan fler stimulanser sjösätts. Marknaden får dock sägas prisa in stora delar av QE3. Jämförelsevis började marknaden prisa in QE2 efter Bernankes augustital 2010, och den officiella lanseringen av QE2 kom sedan i november 2010. Nästa anhalt för Fed-signaler är Jackson Hole den 31 augusti. Framförallt guldpriset har under året visat tydliga tecken på att ha förväntningar på QE inprisat. Guld lär alltså röra sig efter beskedet den 31:a. Oavsett om det blir stimulans eller inte. Stimulans kommer höja guld och utebliven stimulans kommer fortsätta sänka guldet.

Basmetaller

Aluminiumpriset ligger kvar i sin svagt nedåtgående trend och har fallit med cirka 7.8 % sedan årets början. Det positiva risksentimentet har inte alls lyckats lyfta priset och vi tror oss funnit några anledningar till detta. En viktig anledning är att den största konsumenten, Kina, har visat på vissa tillväxtproblem i ekonomin. En annan viktig faktor är att priset på insatsvarorna i aluminiumproduktionen fallit. Den kinesiska staten har beslutat sig för att sänka eltarifferna i ett antal provinser. Bedömare menar att detta sänkt marginalkostnaden med upp till 7 %. Samtidigt har priset på kinesiskt kol gått ned med drygt 20 % vilket gör livet lättare för producenter av den extremt energiintensiva metallen. Vår syn på basmetaller generellt är dock fortfarande positiv och vi tror att dagens nivåer är alltför nedpressade.

Diagram över aluminiumpris augusti 2011 - augusti 2012

Kopparpriset har inte alls tagit så mycket stryk som aluminium. Sedan årets början är priset ned knappt 0.5 %. Det verkar som koppar tagit mer intryck av det förbättrade risksentimentet samt påverkats av de goda nyheterna kring USA:s ekonomi och då främst landets byggsektor. Lagernivåerna i Shanghai har fallit återigen och befinner sig nu på femveckorslägsta. Som bekant är vi positiva till basmetaller och vi tror att dagens nivåer är attraktiva även om exempelvis Europa skulle drabbas en kraftig ekonomisk tillbakagång. Vi har tagit del av en analys som visar att världens totala efterfrågan på koppar endast skulle minska med 1 % om Europas totala BNP skulle falla med 5 %. Marknaden förväntar sig i dagsläget en ekonomisk kontraktion i Europa på endast 0.6 %.

Diagram över kopparpris - Augusti 2011 till augusti 2012

Ädelmetaller

Platinamarknaden har under veckan kännetecknats av volatilitet och en rad tragiska händelser. Gruvkonflikten i Sydafrika har eskalerat till blodiga sammanstötningar, där upp mot 35 människor verkar ha dödats. Våldsamheterna och produktionsproblem i andra gruvor har gjort att priset gått upp drygt 4 % under veckan. Uppgången från årets början är drygt 2 %.

Diagram över platinapris - Augusti 2011 till augusti 2012

Energi

I Belgien har två av sju kärnkraftverk tillfälligt stängts efter att eventuella sprickor har upptäckts i kärlet som innehåller reaktorns kärna i reaktorn Deuel 3. Man befarar att felet är tillverkningsrelaterad vilket betyder att fler kärnkraftverk finns i farozonen, totalt 21 stycken där ibland svenska ringhals 2. Oron kring europeiska kärnkraftverk har fått elpriset att stiga under senaste veckan där även spotpris och väderprognoser gett stöd till priset. Senaste dagarnas väderprognoser har dock pressat ned priset något. Igår hölls en presskonferens som meddelade att beslut om eventuella åtgärder för europeiska kärnkraftverk skjuts upp till oktober, vilket spred ett lugn i marknaden. Problematiken vid Deuel 3 kan dock sprida sig till fler kärnkraft under hösten och vi lär se en riskpremie på den kontinentala kraften tills situationen stabiliserats.

Diagram över elpris på Nordpool

Efter en nedgång på oljepriset (brent) från 120 USD/fat under första kvartalet till 90 USD/fat den 21 juni har ett prisrally tryckt upp oljan med nästan 30% till 116 USD/fat på mindre än två månader. Oljan har tillåtits ett prisrally trots försämrad ekonomisk situation i Europa och oro över sämre ekonomiska data i Kina, USA och andra länder. Skäl som håller uppe priset på olja är oro för utbudsavbrott från Mellanöstern, lägre än väntat oljelager i USA samt hopp för fler stimulansåtgärder från centralbanker.

På utbudssidan finns fortfarande en rad oplanerade icke-OPEC avbrott och underhåll som sker i Q3. De icke-OPEC avbrott är i genomsnitt 1 miljon fat/dag YTD, ungefär dubbelt förra årets takt och betydligt mer än under 2010 som var 150 000 fat/dag. Det uppskattade amerikanska utbudet för 2012 har ökat med 1 miljoner fat/dag sedan slutet av 2011, främst beroende på ökning av skifferolja produktion, men totala icke-OPEC producenter minskar fortfarande med 500 000 fat/dag. Vi konstaterar att det finns utbudsbesvikelser i de flesta geografiska områden, förutom USA.

Samtal om Irans nukleära program har stannat upp och inga framsteg väntas innan USA:s presidentval i november. Även om oljesanktioner ger Iran ekonomiskt smärta, verkar det inte vara närmare att göra meningsfulla eftergifter. Sannolikheten för en israelisk attack kommer förmodligen växa allteftersom Iran fortsätter att avancera sitt kärnvapenprogram. Dessutom kan Syriens revolutioner lätt spilla över till grannländerna. Vår prognos för oljepriset (brent) är fortsatt på tidigare nivåer, H2 2012e och 2013e USD 110/fat medan 2014e USD 115/fat. Skifferoljans produktionstillväxt bör fortsätta, men vi tror inte att det är ett kortsiktigt hot mot oljepriset så länge outnyttjade kapaciteten är låg i OPEC. Vi får fortsätta att räkna med en risk för geopolitisk oro. Om det skulle röra sig högre än dagens nivå, skulle det sannolikt vara relaterade till mer oförutsedda störningar i försörjningen. Enligt vår mening finns det en stor risk för detta och därmed uppåtrisk för priserna.

Diagram över pris på brent-olja år 2011 - 2012

Jordbruk

Vete

Terminspriser på vete har gått ned under veckan i både Paris och Chicago delvis påverkat av vinsthemtagning och lite regn i Australien, klart mer nederbörd behövs dock för att ta bort oron. I Europa är vädret fortfarande generellt sett bra för skörden, även i Storbritannien har det nu blivit lite torrare och rapporter om kvalitetsnivåer kommer in över förväntan trots tidigare myckna regnande. En del regn fördröjer skörden av vårvete i USA men torrt väder väntas igen nästa vecka så ingen oro verkar finnas för kvalitetsnivåer.

Det som är mest i fokus just nu är även denna vecka Ryssland, fler och fler börjar nu enas om att något politiskt beslut lär komma angående någon form av exportrestriktioner. Omkring halva skörden är nu avklarad och avkastningsnivån ligger kvar runt 30 procent lägre än förra året, längre norrut rapporteras t.o.m. om nivåer 50 procent under förra årets. USDA uppskattar den ryska veteskörden till 43 miljoner ton men flera inflytelserika ryska privata analytiker menar att en produktion runt 39 miljoner ton är mer rimlig. Med den takt Ryssland hittills exporterat vete lär de inte ha mer att sälja i slutet av oktober och redan nu uppges inhemska priser ha börjat stiga oroväckande mycket. Igår nådde prognoser om att utgående ryskt vetelager för säsongen når lägsta nivå på nio år, vilket gav press uppåt på priserna.

Nedsidan känns ganska begränsas för tillfället, men marknaden verkar behöva mer negativa nyheter för att fortsätta uppåt – vilket snabbt kan komma i form av fortsatta nedjusteringar av den ryska skörden eller fortsatt försämrat väder i Australien.

Majs

Majsen i Chicago noteras i stort sett oförändrad i pris sedan förra veckan. Den nederbörd som fallit gör nog i vissa fall nytta för sojabönorna men för majsen är det för sent. I EU är det generellt sett fortfarande torrt och varmt i majsregionerna vilket fortsätter dra ned avkastningspotentialen, i Ukraina faller dock lite välbehövd nederbörd men klart mer behövs. För tillfället är marknaden lite avvaktande och vill ha fler negativa nyheter för att driva priset ytterligare uppåt, förmodligen lär det komma inom inte alltför lång tid i form av ytterligare bekräftelse på att USDA fortfarande överskattar avkastningsnivån för den amerikanska majsen – men tänk på att vi redan ser avvikande efterfrågan som följd av de höga priserna.

Sojabönor

Sojapriserna i Chicago har gått ned i pris under veckan påverkat främst av för plantorna klart uppskattad nederbörd, regnet stabiliserar och bör i vissa regioner även kunna förbättra avkastningsnivån något. Vissa prognoser pekar även på lite bättre väder framöver men det är som vanligt mer osäkert. Både inhemsk amerikansk efterfrågan och export är dock fortfarande stark så nedsidan bör vara klart begränsad och mer rimligt är kanske att priserna stiger något för att dämpa efterfrågan tills den sydamerikanska skörden närmar sig (ett halvår dit).

Softs

Kaffe

Det varma och torra vädret i Brasilien fortsätter vilket är gynnsamt för skörden som fördröjts till följd av det kraftiga regnet i maj och juni. Meteorloger förutspår att det torra varma vädret håller i sig genom hela augusti, vilket gynnar skörden som kan komma att avslutas redan under första halvan av september. Delar av den brasilianska skörden har gått förlorad p.g.a. regnet. Utbudet på marknaden är lågt då säljarna verkar invänta en något högre prisnivå för att kompensera för de delar av skörden som gått förlorad. Priset på kaffe fick tidigare i veckan en ytterligare skjuts neråt till följd av amerikanska siffror som visar på ökad lagerhållning av råkaffe. Hittills gott om bär i Centralamerika men spekulationer finns om att den kommande skörden kan bli något mindre än tidigare år till följd av oregelbunden nederbörd under blomning. Marknaden följer även utvecklingen av El Nino och dess eventuella påverkan på den internationella kaffeproduktionen framöver.

Socker

Det brasilianska vädret i maj och juni påverkade även socker skörden negativt. Exporten av råvaran har kommit igång och utbudet av det brasilianska sockret ökar. Marknaden följer utvecklingen av monsunperioden i Indien som hittills iår genererat mindre nederbörd än estimerat vilket kan komma att ha betydande inverkan på landets export. Än så länge exporterar Indien socker men ifall nederbörden fortsätter vara otillräcklig kommer landets exportsiffra sjunka avsevärt.

Kakao

Det torra vädret i västafrika fortsätter och är inte gynnsamt för den kommande skörden. Nederböden i västra Ghana mättes från 1-10 augusti till 4,5 mm att jämföra med 35,4 mm samma period året innan. Västafrika står för ca 2/3 av cacaot på den globala marknaden och det säger sig självt att torka får konsekvenser för det totala utbudet. Marknaden följer även här väderfenomenet El Ninos utveckling och skulle den detta år vara av det kraftigare slaget, vilket det finns indikationer på, finns det risk för att den totala efterfrågan växer snabbare än utbudet säsongen 2012-13. Även sydostasien skulle må bra av regn då klimatet för tillfället är för torrt för att nå bästa möjliga skörd.

Apelsinjuice

Utbudet av apelsinjuice fortsätter att vara stort och den låga efterfrågan håller priset nere. Om vi tittar på priskurvan de senaste veckorna kan vi se att den går så gott som hand i hand med väderleksrapporterna för Florida och den orkansäsong de är mitt uppe i. En ökad varning för att den tropiska storm som igår befann sig över havet skulle kunna öka i styrka ledde till ökad handel och ett något högre pris. Stormen har tagit en annan riktning och utgör inte längre något större hot för att nå land och därmed heller ingen risk för att skada skördarna. Detta tillsammans med uttalanden om att nästa års skörd skulle kunna komma att överstiga årets rekordskördar fick priset att sjunka.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära