Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 14 juni 2013

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror allmänt

Kina fortsätter tynga ner marknaden

Under helgen levererade Kina sedvanlig månadsvis hårddata på hur ekonomin utvecklas. Data fortsätter vara någon svagare än vad som förväntas av den råvaruslukande ekonomin i öst. Nivåerna är ingen katastrof men vi är förvånade över att data fortfarande kommer ut under förväntansbilden då denna successivt skruvats ned av alla investmentbanker under våren. Nästa vecka kommer mjuka, framåtblickande indikatorer i form av preliminär PMI från HSBC (torsdag 20/6) och prisutveckling för fastighetsmarknaden (tisdag 18/6). Stigande fastighetspriser har varit orsaken till att regeringen infört begränsningar i utlåningen på sistone och vår rädsla är att dessa begränsningar kommer återspeglas i PMI men ännu inte fått effekt på fastighetspriserna. Den kombinationen blir i så fall en dålig cocktail för råvarumarknaden då den indikerar svagare industriell efterfrågan och behov av ytterligare nedkylning av fastighetsmarknaden.

Förutom Kinas makrodata som alltid är viktig för råvarumarknaden så är USA:s stimulanser högaktuella. Sedan Bernanke indikerade att stimulanserna snart kan upphöra eller minska den 22a maj har marknadens fokus ökat markant. Vi förväntar oss att Fed kommer börja skala ner stöden till marknaden under mötena i juni (nästa vecka) eller september. Detta torde påverka främst guldet och då i en negativ rikting eftersom inflationsförväntningarna säkerligen kommer falla ytterligare. I korten borde också en starkare dollar ligga, vilket är negativt för alla dollarnoterade råvaror men sedan den 22a maj har dollarn, oförklarligt förstärkts.

Prognoser på råvaror från Handelsbanken

Basmetaller

Kina pressar metallerna – igen

Basmetallerna har efter förra veckans starka uppgång fallit tillbaka efter sämre än väntad kinadata. Störst fall noteras för nickel som tappat nästan 6 %. SRB, China Reserve Bureau, har skapat en ryktesvåg genom att skicka förfrågningar på köp av koppar. Reservbyrån har länge varit inaktiv under perioden med höga priser men efter att metallpriserna har fallit under våren så lockar det köpintresse. Financial Time påkallar att kinas stärkta valuta, RMB, gör att koppar på dagens 7300 inte är så dyrt för kineserna men sedan pristoppen 2011 så har bara RMB stärkts med 5-6% mot USD så vi kallar det nyhetstorka.

Freeport-McMoran har deklarerat force majeure efter olyckan den 14 maj i koppargruvan i Gras-berg. Force majeure är en klausul som används när en katastrof man inte kan påverka inträffar och ger producenten rätt att in behöva leverera från gruvan. Olyckan har reducerat kopparproduktionen med 1 361 ton per dag, vilket motsvarar 2,9 % av all koppar som producerats i genomsnitt detta år.

HSBC PMI och fastighetspriser i Kina

Den fysiska marknaden för basmetaller är stark och efter vårens nedgång ser vi basmetallerna som köpvärda på dessa nivåer. Vi tror på: LONG BASMET H

Ädelmetaller

Guldet rangehandlat

Sedan senaste råvarubrevet för två veckor sedan har guldpriset handlat i en väldigt tight range, 1 370 – 1 415 dollar per uns, och vi handlar just nu på samma nivå som då, 1 390 dollar. Övriga ädelmetaller, silver, platina och palladium har fallit marginellt sedan förra brevet. Vi är fortsatt negativa till guldet även om vi ser en risk att det kommer att locka till sig köpare så länge den kritiska nivån på 1 300 dollar håller.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Just 1 300 dollar per uns brukar anges som marginalkostnadsnivån för nyproduktion av guld, och skulle vi gå under 1 300 så faller – i teorin iallafall – en del av produktionen bort. Detta resonemang tenderar att fungera ganska bra för basmetaller, och vi behöver se vad som händer om vi skulle etablera oss på priser där nyproduktion av guld skulle vara olönsam. Vi tror att denna tes inte behöver vara applicerbar på guldet då just guld produceras till stor del ”mot lager” i form av tackor och mynt som hamnar i kassaskåp och centralbanksvalv. Vi behöver bevaka prisutvecklingen mycket noggrant just nu, skulle vi gå över 1 450 dollar per uns i en miljö där börsen faller och riskaversionen tilltar, då kommer vi nog att ta bort vår negativa syn. Skulle det däremot gå under 1 300 dollar så tror vi att fallhöjden är avsevärd då marknaden alltjämt är lång guld, sannolikt med förlust i positionerna.

Totalt guld-ETF-innehav och guldprisets utveckling

Urprisningen av QE driver ner guldet ytterligare samtidigt som dollarn stärks – vilket i sin tur ger lägre guld. Vi tror på: SHRT GULD H

Energi

Även oljan rangehandlad

Oljan (brent) fortsätter att handlas i intervallet USD 100-105, där den har legat sedan början av maj. OPECs besked för någon vecka sedan om att låta produktionen ligga kvar oförändrat bidrog inte till att stärka sentimentet kring olja som är negativt med fokus på den stigande produktionen i USA och Kanada med minskad import till USA från Brentprisade regioner (västafrika) som följd. I det korta perspektivet går oljan mycket på makrodata från USA. Oljepriset gick upp över 105 USD/fat under fredag eftermiddag vilket är en nivå vi inte sett på tio veckor.

SHB Power Index tappar ytterligare 3.5 procent under veckan då i stort sett samtliga faktorer förutom utsläppsrätter pekar nedåt. Energibalansen förbättras med 1 TWh till -7.6 TWh mot normalt och spotpriset kommer in under förväntan. Även kol (god tillgång på exportmarknaden) och tyska elpriser (Tyskland producerade mer än vad som behövdes redan förra året, snabb utbyggnad av sol och vind i kombination med gynnsamma väderförhållanden, samtidigt som kol- och gasverken hålls igång för att säkra baskraften) når nya lågpunkter. Det är egentligen bara utsläppsrätterna som går mot ”strömmen” och stärks med 9 procent efter förnyat hopp om att man skall kunna rösta igenom ett omarbetat förslag till den sk backloadingplanen som tidigare röstades ned. Notera även att SHB power (underliggande till våra certifikat) nu går mot Q4-13.

Handelsbankens oljeprognos på brent och prisutveckling

Livsmedel

USDA-rapport i fokus denna vecka

Under veckan har priset på de stora grödorna vete, majs och sojabönor fallit. Inför onsdagens rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, föll priserna och efter rapporten publicerats har priserna fortsatt den nedåtgående trenden. Den amerikanska majskörden nedjusterades visserligen men klart mindre än väntat. En lägre produktion kompenserades delvis av något högre ingående lager samt minskad konsumtion. Trots en nedjustering av den globala tillgången på majs förväntar vi oss fortsatt fallande priser, utgående lager beräknas bli klart högre än för föregående säsong.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Priset på sojabönor handlades under veckan ned, med påverkan inte minst från fallande priser på majs. Givet inga större väderproblem fram till skörd förväntar vi oss en fortsatt nedgång för sojapriserna. Detta dels som följd av press från lägre priser på korrelerade råvaror men inte minst på grund av en klart större tillgång på sojabönor jämfört med föregående säsong – trots en mindre nedjustering av utgående globala lager i onsdagens rapport.

Priset på europeiskt vete har handlats ned dryga 5,5 % på 2 veckor, ned på veckan med 3 %. Även om tillgången på vete skrevs ned blir den dock, enligt onsdagens rapport, större än under förra säsongen och med en fortsatt hög förväntan på kommande majsskördar tror vi vetet kommer ha svårt att undgå en fortsatt prisnedgång.

Utveckling för priset på vete

Efter att alla frön är i jorden och prognoser på rekordskördar duggar tätt så finns alla förutsättningar för att priserna på de tre stora grödorna soja, majs och vete att falla fram till skörden är bärgad. Vi tror på: SHRT LIVSMEDEL H

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av nordisk produktion (globala produktionen för sektorindex) och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
1 kommentar

1 kommentar

  1. Magnus

    16 juni, 2013 vid 18:38

    Ännu lägre guldpris. Ingen rolig utveckling för de som bara satsar på lång.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära