Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 11 maj 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror Allmänt

Våra vyer:

  • Energi: Neutral
  • Basmetaller: Neutral
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral

Marknaden har präglats av svalare riskaptit senaste veckan. Råvaror har fallit tillsammans med börser och räntor medan krediter har fortsatt att surna. Den europeiska skuldkrisen har eskalerat så sakteliga och europeisk, amerikansk och kinesisk statistik har varit sämre än väntat. Vi tänker oss att europeisk statistik ska fortsätta att visa svaghet pga. finanspolitisk åtstramning. Kinas inbromsning blev uppenbar senast imorse med en industriproduktion som växte klart mindre än väntat. Sämre industritillväxt tillsammans med lägre inflation och ett fall i husförsäljningen ökar dock sannolikheten för att Kina lättar på penningpolitiken.

Även i USA emotser vi något dystrare data då tillväxten gavs skjuts av bland annat milt vinterväder tidigare i år. Bilden är dock inte entydig: kreditvillkoren lättar, kreditgivningen stiger och inköpschefsindex antyder förbättring.

Efter det grekiska parlamentsvalet är en ”grexit” åter på dagordningen. Trojkans nästa genomgång av Greklands uppfyllande av sina budget- och reformlöften stundar i sommar. Bland annat måste Grekland klubba nya åtstramningar värda omkring EUR12mdr (5% av landets BNP) innan utgången av juni för att uppfylla Trojkans krav för att säkerställa utbetalningarna.

Om inte Grekland eller Trojkan viker ned sig kommer statens underskott inte kunna finansieras. BNP skulle krympa. Sannolikt skulle även ECB vägra att acceptera grekiska tillgångar som säkerheter. Grekland kan då inte finansiera sin import, vilket riskerar att leda till bensin- och matbrist i takt med att importen kollapsar. För att kunna betala ut löner måste landet införa en ny valuta. Kontrakt och tillgångar skulle omdenomineras till den nya valutan. Olika underskott skulle då kunna finansieras genom centralbanken, dock med inflationära konsekvenser.

Energi (neutral)

Olja

På senare tid har det funnits mycket som talat för att oljepriset skulle falla tillbaka. Vad som överraskat oss är styrkan i senaste rörelsen. Idag talar mycket för att det är flera engångsfaktorer som inträffat simultant och bildat en ”perfekt storm” för att få priset på fall och vi ser nu, liksom tidigare att Brent har bra stöd omkring 100-110 dollar under resten av året.

  • Den starka utvecklingen för amerikanska aktier har toppat och i takt med att makrodata i USA inte har överraskat positivt så har aktiemarknaden flackat ut på andra sidan atlanten och minskat det positiva sentimentet. Olja har följt samma mönster som USAs makrodata i förhållande till förväntningarna men med en månads eftersläpning. Se figur nedan.
  • Amerikanska oljelager är på 21 års högsta efter boomen i oljeutvinning av skifferolja.
  • Spekulativa positioner steg snabbt under Iran-konflikten och när spänningarna minskat mellan Iran, Israel och USA så har investerare sålt av olja.
  • OPEC har ”pratat ner” oljan på ett sätt vi tidigare inte sett. Saudis oljeminister Ali al-Naimi har varit i Japan och påtalat att Saudi har 2,5 miljoner fat per dag i tillgänglig reservkapacitet (Saudi producerar idag 9,8 miljoner fat per dag) och har utöver det 80 miljoner fat i lager som är redo att skeppas ut närhelst det behövs. Ali al-Naimi upprepar också att OPEC vill ha ett pris på 100 USD. För att understryka att man menar allvar sänker Saudis statliga oljebolag Aramco sitt pris för juni för den viktigaste marknaden Asien.

Surprise Index USA - Pris på olja USD/fat

Elmarknaden

Vi ligger kvar med vår korta position i tredje kvartalet Q3 2012 (underliggande för SHB Power Index) då sentimentet pekar fortsatt ned. Senaste väderprognoserna visar på nederbörd om mellan 6-11 TWh de kommande 10 dagarna (4TWh är normalt för årstiden) vilket kommer att förbättra energibalansen något ytterligare. Vidare får vi temperaturer under normalen vilket så här års innebär en smälttakt som ser till att vatten får behållas in mot hösten. Detta i kombination med en god balans bör hålla tredje kvartalet kvar på en låg nivå. Övriga faktorer som energikol i synnerhet men även övriga fossila bränslen samt utsläppsrätter verkar fortsatt också för nedsidan.

Några kommentarer från Energikonferens i Bergen

Vi har under onsdagen och torsdagen bevistat Bergen Energis årliga energikonferens. Speciellt intressant var professor Egil Lilliestols tankar om kärnkraftens framtid och John Brottemsmos föredrag om den framtida energibalansen i Europa.

Enligt IEA kommer den globala energiåtgången att öka med en tredjedel fram till 2035. Detta kommer givetvis ställa enorma krav på hur vi producerar energi i framtiden. British Petroleum har estimerat att med dagens förbrukning kommer oljan räcka i 46 år, naturgasen i 59 år och kolet i 118 år. Mycket resurser satsas idag på förnyelsebara energikällor (sol, vind, vatten) men problemet är att dessa energikällor inte producerar energi på ett stabilt och förutsägbart sätt. Till exempel hade Tyskland under 40 dagar under hösten 2011 mycket svårt att få balans i sitt energisystem. Vädret var torrt, mycket kallt och det blåste ingenting.

Professor Lillestad menade att förnyelsebar energi har en lysande framtid (om man satsar mycket stora summor på överföringskapacitet), men att det behövs en stabil bas, oavsett väder och vind. Han menar att endast kärnkraften kan stå för en sådan bas. Professorn propagerade för en nygammal form av kärnbränsle, thorium. Dagens reaktorer använder anrikat uran (plutonium), vilket innebär en hel mängd problem (slutförvaring, bombtillverkning av illasinnade stater/individer och en reaktor som är känslig för mänskliga fel/naturkatastrofer). Med thorium som bränsle blir reaktorn mycket säkrare och det skapas inga farliga restprodukter som måste förvaras i tusentals år.

Ytterligare fördelar är att thoriumreaktorer kan använda farligt plutonium som bränsle och skapa en relativt ofarlig restprodukt samt att det finns mycket mer thorium än uran i jordskorpan. Exempelvis skulle Norges kända thoriumreserver kunna täcka landets nuvarande elkonsumtion i 13 000 år!

John Brottemsmo, analytiker på Bergen Energi har analyserat Europas energibalans från ett efterfråge- och utbudsperspektiv. På efterfrågesidan ser han inget kraftigt ökande behov. Vi har ett skuldsatt Europa som måste spara sin väg ut ur skuldberget. Samtidigt kommer Europas befolkning minska framöver plus att den energiintensiva industriproduktionen kommer krympa framöver. Detta sammantaget talar för en ”lugn” efterfrågeökning i framtiden.

På utbudssidan finns det tyvärr större utmaningar. Kärnkraften står för en mindre och mindre del av Europas energimix och med Tysklands nedstängning ser det ännu sämre ut. Italien har röstat emot en start av deras reaktor och Schweiz har beslutat att stänga ned kärnkraften 2034. Däremot har Europa beslutat att bygga ut förnyelsebara energikällor kraftigt. Utmaningen med expansionen är att elnätet inte är utbyggt för en storskalig överföring av el nord-syd och sydväst-nordöst (se bild). Enorma summor måste investeras för att koppla ihop Europa i ett fungerande elnät.

Slutsatsen blir att elpriset (med hänsyn taget till inflation) inte kommer stiga kraftigt på grund av den modesta efterfrågeökningen, men att våra elfakturor kommer se annorlunda ut i framtiden. Idag består genomsnittskonsumentens elfaktura till 52 % av faktisk el. Resten är skatter, nätavgifter och vinster till eloperatörerna. År 2030 kommer istället nätkostnaderna uppgå till ca 50 %, att jämföra med dagens 30 %.

Grön energi i Europa - Karta

Basmetaller (neutral)

Basmetallerna har fortsatt att falla även denna vecka, vårt sektorindex för basmetaller är ned med 1,62 %. Oron för europa tillsammans med sämre än väntad statistik från USA, Kina och europa har pressat priserna. I veckan presenterades Kinas importsiffror för mars som visade att importen av koppar föll 18 % till lägsta nivån på 8 månader vilket tyder på att Kina använder sina höga lager. Nu är det lönsamt för kinesiska bolag att exportera koppar och vi kommer säkert få se att otullade volymer exporteras till LMEs lagerhus den kommande tiden. Vårt budskap sedan mars har varit att Kina behöver sälja ut lager av färdiga produkter och beta av lager av obearbetade råvaror. Data bekräftar att detta sker just nu och vi tror fortsatt att prisrisken för kinaexponerade råvaror ligger på nedsidan fram till Q3.

Ädelmetaller (Negativ)

Vi återtar vår negativa syn på ädelmetaller, drivet av att guldet fortsätter underprestera även när risksentimentet är så negativt som det är just nu. Alla dåliga nyheter vi fått oss serverade denna vecka hade för ett år sedan skickat upp guldpriset rejält, men denna vecka har det fortsatt att falla. Guldet har fallit med 3,5 %, och silvret (guldets busige lillebror) med över 5 %. Utöver vår gamla teori att marknaden blev lång på fel nivåer förra sommaren kan vi inte komma på en bättre förklaring än att guldet handlar som basmetallerna sedan 9 månader tillbaks. Bilden nedan visa guldpriset (röd linje) och kopparpriset (vit) som fram till det stora fallet i september rörde sig i stort sett diametralt mot varandra, för att därefter börja röra sig ganska lika. Under 2012 har de rört sig skrämmande lika… Vi får anledning att komma tillbaks med teorier om varför det blivit på detta sätt, men för idag nöjer vi oss med att konstatera: Guldet är inte värt att hålla som skydd mot riskaversion eller Eurokriser, inte heller som skydd mot börsfall. Inte just nu iallafall. Därför återtar vi – med självförtroende – vår negativa sektorvy på ädelmetaller!

Utveckling för guldkursen och silverpriset - Diagram

Livsmedel (neutral)

Vete

Terminspriser på vete har i veckan gått ned något i både Chicago och Paris, gårdagens USDA-rapport bör ses som ganska neutral för vetet men viss negativ effekt kom från majsen. Vädret är fortsatt bra i USA, lite torrt till helgen men mer regn nästa vecka väntas. Vädret har förbättrats i Kanada och sådden pågår nu för fullt. I Australien uppges vädret generellt sett vara bra för sådd, men en del regioner önskar mer regn. I Europa har det tidigare varit lite väl regnigt i väst och lite väl torrt i öst – i nästa vecka ser förhållandet ut att skifta, vilket är klart önskvärt. Även i Ukraina, som tidigare varit lite väl torrt, faller en del nederbörd. Oron börjar däremot öka för Ryssland, torrt väder och dessutom stigande temperaturer utan något regn i sikte ger helt klart skäl till viss oro. Att sia om vetepriser framöver är ganska svårt, allt ser väldigt bra ut i USA och i Europa får situationen ses som ganska tillfredställande men i en del andra delar av världen ser det lite sämre ut – marknaden kommer följa väderutvecklingen i Ryssland väldigt noga framöver.

Majs

Majsen i Chicago har gått ned kraftigt under veckan, med nedgångar i terminskontrakt både för gammal och ny skörd. Gårdagens USDA-rapport, innehöll högre siffror för kommande skörd än väntat och även högre siffror för utgående lager för innevarande säsong. Sådden fortsätter snabbt i USA och väderförhållanden uppges vara idealiska både för sådd och för redan sådd majs – vilket behövs för att nå upp till dagens höga förväntningar. Om nuvarande prognoser infrias med bland annat fördubblat lager i USA så bör priserna gå ned ganska mycket, men det är lång tid till skörd och mycket kan hända – vädret har som bekant viss vana att överraska åt ena eller andra hållet.

Sojabönor

Sojapriserna i Chicago har gått ned i pris sedan förra veckan, påverkat bland annat av vinsthemtagning från höga nivåer men även av lägre priser på råolja och ökad oro för ekonomiska problem i Europa. Svagare brasiliansk valuta, lägsta på flera månader, har även det gett lite press på de amerikanska sojapriserna då det gör den brasilianska sojan mer attraktiv för utländska köpare. Fundamentalt sett är sojan fortfarande väldigt stark, inte minst med tanke på fortsatt ökande efterfrågan från Kina som köper soja av såväl gammal som ny skörd. USDA, spår en rekordhög kommande skörd i Sydamerika men det är väldigt långt till dess och väldigt mycket kan hända. Då den sydamerikanska skörden blev låg säsongen 2011/12 riktas efterfrågan till stor del mot soja från USA – vars sojalager ser ut att bli skrämmande litet vid utgången av säsongen 2012/13.

Softs

Kaffe

Kaffepriset fortsatte på sin förhållandevis låga prisnivå i början av veckan. Marknaden inväntar den brasilianska skörden, deras exportvolym och följer väderrapporterna från området. Mycket talar fortsättningsvis för goda brasilianska skördar men indikationer på ökad inhemsk konsumtion får marknaden att tvivla på högre exportsiffror. Mot slutet av veckan ser vi priset sakta stiga vilket verkar vara en reaktion på siffror som presenterats senare i veckan. Den rådande ekonomiska osäkerheten i Europa till trots räknar man med en på sikt ökad global kaffekonsumtion. Tyskland som är världens tredje största och Europas största kaffekonsument estimerar en ökad inhemsk kaffekonsumtion med 9,2 % per 2019. 2010 konsumerade tyskland 153,4 liter kaffe per capita, vilket översteg både landets vatten- och ölkonsumtion.

Kaffeprisets utveckling på 1 år

Socker

Socker handlades upp något i början av veckan till följd av det något torrare vädret i Brasilien och därmed risk för sämre skördar. Även en något ökad efterfrågan och rapporter om ökat antal lastfartyg vid de brasilianska hamnarna redo för lastning av råvaran fick priset att stiga. Det ekonomiska läget i Europa fick priset på socker att sjunka igen mot mitten av veckan och handlas fortsättningsvis lågt. Marknaden är något avvaktande inför brasilianska skördeperioden som inleds om bara några veckor, och inväntar även handeln inför ramadan som hittills varit modest. Ramadan inleds i juli och de muslimska länderna brukar fylla sina lager innan dess. Indien som förra veckan beslöt att tillåta obegränsad export av socker har inte publicerat sin planerade exportvolym. Indiens skördar är goda i år och det socker de inte exporterar i år har de möjlighet att lagra för export nästa år, vilket i sin tur kan påverka priset på sikt.

Sockerpriset - Utveckling på 1 år

Apelsinjuice

Priset på apelsinjuice fortsätter vara lågt, utbudet överstiger efterfrågan kraftigt och de ökade oroligheterna i Europa den gångna veckan fick en allt annat än positiv reaktion på priset. Väderleksrapporterna i början av veckan talade för regn i Florida den kommande 10 dagars perioden, gynnsamt för skörden men även detta negativt för prisutvecklingen. Man talar om apelsinjuice som den ”sämst presterande råvaran 2012”. Mot slutet av veckan har vi sett en mindre prisuppgång baserat på nya rapporter inför Floridas orkansäsong. Orkansäsongen sträcker sig från 1 juli till 30 november och tros i år bjuda på 12 namngivna orkaner. Antalet orkaner är visserligen mindre än tidigare år men räckte för att påminna marknaden om att orkansäsongen är på ingång och det räcker med en större orkan för att orsaka avsevärda skador på skörden.

Apelsinjuice - Prisutveckling under 1 år

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens Råvaruindex den 11 maj 2012

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära