Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 11 april 2014

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Handelsbanken Råvaror 11 april 2014Råvaror allmänt: Upp till bevis!

Efter flera månader av oväntat svag amerikansk statistik som har skyllts på vädret är till slut det amerikanska makroöverraskningsindexet på nivåer där det ofta vänt högre. Väderleken får dessutom anses vara normal. Att marknaden tidigare inte tagit till sig den utbredda makrosvagheten förklaras med att en rejäl aktivitetstuds är att vänta när väl vädret normaliseras, men hur mycket uppdämd efterfrågan ligger i korten egentligen?

USA-statistiken har fortsatt att överraska negativt, trots den mer gynnsamma väderleken. Inköpschefsindex ISM var något sämre än väntat. Sysselsättningsstatistiken för mars månad var även den sämre än väntat. Speciellt relevant var lönetillväxten som bromsade in. Bilförsäljningen var förvisso stark och andas att lagerneddragningen i industrin inte behöver bli lika allvarlig, men någon större ketchupeffekt i efterfrågan går det inte ännu att tala om.

Med överraskningsindex på dessa nedtryckta nivåer (bild nedan) borde ekonomernas förväntningar vara så nedtryckta att data svårligen kan överraska negativt. Den utbredda förekomsten av väderursäkter under det första kvartalet kan dock utgöra ett tecken på att förväntansbilden inte är tillräckligt lågt ställd riktigt ännu. Medan nivån på överraskningsindex antyder att en förbättring är på gång noterar vi att mönstret under åren 2010 till 2013 andas att överraskningsindex brukar bottna ut först under sommaren.

Under veckan kom Kinas importdata för råvaror under mars månad. Relativt oförändrad från februari och klart lägre än rekordimporten i slutet av 2013 och jan 2014. Importen ligger i linje med vårt case där Kina just nu befinner sig i en tillverkningsintensiv period då råvaror tas från lagerhus och omsätts till färdiga bilar, tvättmaskiner och allt annat som ingår i industriproduktionen.

Handelsbanken rekommenderar certifikat (ETN)

Basmetaller: Favoritmetallen fortsätter att leverera

Sedan vi publicerade vårt nickel case den 1 april har priset (LME:s 3 mån) stigit med dryga 10 %, upp hittills i år med hela 25 %. Indonesiens exportstopp av oförädlad nickelmalm börjar nu påverka utbudet, men även oro för bortfall från Ryssland oroar. Kinas lager av malmen börjar sina och även LME:s lager av nickel faller, ned 1,8 % på veckan vilket är den största nedgången sedan juni 2012. Det har dock ryktats att man i Indonesien skulle lätta på sitt exportförbud, i syfte att stimulera sysselsättningen inför stundande val. De aktörer vi talar med i den fysiska nickelmarknaden vittnar samtidigt om att det blir allt svårare att köpa nickel för leverans. Vi håller därför fast vid vår positiva syn på nickel även efter från dessa prisnivåer.

Pris och lager på nickel

Ädelmetaller: Guldet fortfarande Fed-styrt

Som vi beskrev i förra veckans brev sitter nya Fed-chefen Janet Yellen på nyckeln till prisutvecklingen på guldet. Beskedet i början av mars tolkades som oväntat hökaktigt, vilket ledde till stigande amerikanska räntor och fallande ädelmetallpriser.

Sedan dess har budskapet ”mjukats till” en hel del, en utveckling som förstärktes i denna veckans publicerade mötesprotokoll från Fed. Amerikanska räntor har fallit en hel del, och guldpriset har börjat stiga igen. Sedan förra veckan noterar vi prisuppgångar på ädelmetallerna och guldet har nu drygt fyra procent kvar till årshögstanoteringen. Vi bibehåller vår positiva syn men håller stort fokus på Fed och ränteutvecklingen. Nästa Fed-möte är 29-30 april.

Guldpris och amerikanska statsobligationer

Energi: Elpriset fortsätter sin väg ned

Elmarknaden och elkontraktet Q3 2014 faller ytterligare 3 procent under veckan till EUR 23.05 och vi står fast vid vår negativa vy. Även om utsläppsrätterna, gas- och kolkontrakten stigit något går det inte att bortse från de extremt våta vädret som ger förutsättningar för ytterligare nedgång på kontraktet. Ser vi till den kommande tiodagarsperioden kan det bli riktigt stora energileveranser uppemot 10 TWh vilket i så fall skulle stärka energibalansen till närmare 1.5 TWh + efter vecka 16. Det är väl egentligen bara gasen som stigit på oro kring utvecklingen i Ukraina/Ryssland och därmed också givit stöd åt det tyska elpriset som kan lyftas fram som en liten orosparameter men just nu balanseras detta klart av vädret.

Oljan fortsätter att vara rangehandlad. Libyens rebeller börjar öppna upp för export från de två sista av de hamnar som de kontrollerar vilket pressar priset men Putins hotfulla tonläge leder till högre pris. Det är alltså riskpremien som handlas upp och ner men underliggande fundamenta har förbättrats i och med bättre utsikter för Libyen att komma tillbaka till export.

Oljepris och elpriset

Livsmedel: Kaffepriset vänder upp igen

Terminspriserna på kaffe är tillbaka på årshögsta och handlas åter över 2 dollar/Ib. Priserna föll tillbaka efter vinsthemtagningar och viss nederbörd i Brasilien under mars månad. Veckans prislyft speglar återigen bristen på regn för de kommande veckorna men också minskade Robustalager. Dessutom hotar El Niño kommande skörd, där stora mängder nederbörd kan försämra kvalitén på bönorna. Vi tror fortsatt på en volatil marknad.

Efter den ovanligt kalla vintern i USA och uteblivet regn i Brasilien, väntas årets apelsinskörd bli den lägsta på 29 år. Brasilien som världens största – och Florida som världens näst största apelsinproducent har drabbats hårt i år. I veckan steg terminspriserna på apelsinjuice ytterligare till två-årshögsta efter att amerikanska jordbruksdepartementet, USDA sänkte den amerikanska apelsinodlingens estimat för mars månad för 2013/14 jämfört med föregående månad. I Florida härjar den bakteriella citrussjukdomen även kallad Citrus greening som får apelsinerna att skrumpna och lossna innan de hunnit mogna. Och i Brasilien har torkan slagit hårt mot apelsinerna. Om Citrus greening får spridning kan det påverka flera års skördar, varför vi ser viss risk på uppsidan.

Vete avslutar veckan i princip oförändrat efter en kortare uppgång under veckan. I onsdagens rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, justerades globalt utgående lager av vete upp mer än väntat med 3 miljoner ton – vilket pressat priserna en del därefter. Generellt sett är de höstsådda grödorna i ett gott skick på det norra halvklotet, det största problemet har varit torkan för det amerikanska höstvetet – vilket dock fortfarande oroar men i alla fall lindrats. För tillfället ser det även ut som att mer regn kommer i nästa vecka. Marknaden kommer nu mest fokusera på väder och utsikter för ny skörd – vilket än så länge ser lovande ut. Vi fortsätter att tro på fallande vetepriser.

Apelsinjuice och kaffepris

Handelsbankens råvaruindex (USD)

SHB Råvaruindex

*Uppdaterade vikter från 29 november 2013
Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av nordisk produktion (globala produktionen för sektorindex) och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

The cuts are for real and are already bullishly impacting the market

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Thumbs down was first reaction by financial market. The market gave the decision from the latest OPEC+ meeting an unexpectedly bearish reception. Yes, it was an unusual type of decision as well as the form of the communication. It was individual, ’voluntary’ cuts rather than a wide OPEC+ based decision with cuts divided pro-rate across the group. The communication of these cuts were not done by the OPEC secretariat as is usual but rather by the individual energy ministers who committed to cuts. All this gave the decision an airy feel with the sense that ’voluntary’ meant kind of ’maybe’ instead of real commitments. Further that the group is no longer tied properly together with no solid unanimous decision. It all summed up to ’thumbs down’ by the financial market and the price fell.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The cuts are real and ’voluntary’ doesn’t mean ’maybe’. These ’voluntary’ committed cuts are no less firm commitments and no less real than the current voluntary cut by Saudi Arabia which continues to hold its production at 9.0 m b/d vs a normal 10 m b/d. These are real cuts: Russia -200 k b/d, Iraq: 223 k b/d, UAE 163 k b/d, Kuwait 135 k b/d, Kazakhstan 82 k b/d, Algeria 51 k b/d and Oman 42 k b/d. Total 896 k b/d. Compliance is of course always an issue. But broadly we expect these cuts to be delivered.

US oil inventories may continue to show marginal, bearish tendencies in December. These cuts will kick in from January 2024 and as such they will not impact oil inventories before then. So weekly US oil inventory data can continue to deliver marginally bearish data points through December along a trend for a while now where we have seen that total commercial crude and product stocks inches closer and closer towards the 2015-19 seasonal average.

The new cuts by OPEC+ is already physically impacting the market with tighter availability of crude cargoes for January programs. But that doesn’t mean that the new committed cuts by OPEC+ from January 2024 isn’t already impacting the physical oil market and oil prices. They are. Sales of physical oil cargoes by OPEC+ for January crude shipment programs are already in full swing. Refineries around the world are already now in the process of purchasing physical crude cargoes for Q1-24. Offerings of crude cargoes for Q1-24 by OPEC+ were immediately reduced the moment OPEC+ decided to reduce supply by 900 k b/d from January onward. Forward physical crude buyers are thus already experiencing a tighter supply in their forward purchases. And as such oil prices are already impacted.

Cuts are a backstop against deteriorating crude prices sub-USD 80/b and not a recipe for USD 100/b. The fresh 900 k b/d cut is not a recipe to drive the oil price to USD 100/b. In our eyes it is more of an effort to prevent the oil price from deteriorating further below USD 80/b. It is a backstop. And as such we think it is probably a sufficient backstop.

The bottoming of the global manufacturing cycle will be the ’big, fat cigar’ for OPEC+. It is pointless for OPEC+ to try to drive the oil price to USD 100/b without a solid tailwind from an accelerating global economy. Their best option is to try to stabilize the oil price around USD 80/b and then savor the joyride once the global economic cycle bottoms out and starts to accelerate. Long positions in oil will then rise rapidly and physical demand (oil demand growth) will accelerate. Both underpinning oil prices. OPEC+ can then lean back and smoke a big, fat cigar! The big, big question is of course when that will happen? Will we first have an ugly, economic setback in 2024/25 due to the strong rise in interest rates over the past 1-2 years? Or will inflation evaporate completely over the coming quarters because it is a complete creation of the exceptional Covid-19 events which are now reversing back towards normal? Financial markets are struggling to decide which one of these it will be. Ugly trough before global acceleration of global acceleration right away if inflation evaporates completely?

A macro economist I worked with during the global financial crises argued strongly then that the first sign of bottoming and acceleration would be found by looking at the manufacturing PMI of South Korea since they produce a swath of industrial sub-components which the global industrial engine needs. Much has changed since 2008/09 and true or false I don’t know as I’m not a macro economist. But here it is:

Manufacturing PMIs. South Korea has bottomed and lifted to the 50-line

Manufacturing PMIs. South Korea has bottomed and lifted to the 50-line
Source: SEB graph, Data from Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

SEB Metals price forecast update

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Softer economic growth in 2024 calls for somewhat softer metals prices in 2024. Industrial metals prices as well as other commodity prices exploded during Covid-19 as governments around the world unleashed stimuli in the magnitude of 10x of what was done during the global financial crisis in 2008/09. Consumers shifting spending from services to consumer goods added to the boom. Bloomberg’s industrial metals price index was up 91% in March 2022 versus January 2020 because of this. Global manufacturing PMI peaked in May 2021 and has been fading since and below the 50-line from September 2022 with latest reading at 48.8. Industrial metals prices have faded since their peak in March 2022 but are still 30% higher than they were in January 2020. Even zinc, the worst performing metal, is still 9% above where it was in January 2020. As such one could possibly argue that industrial metals have not yet fully faded from their Covid-19 stimulus boom. One possible explanation could be inflation where US inflation is up 19% over the period. But this still leaves industrial metals up 11% in real terms. Another possible explanation is the big jump in energy prices over the period. While coal and gas prices have fallen back a lot, they are still quite high. The coal price in western Europe is 110% above where it was at the start 2020 and 50% above its 2010-2019 average. Most industrial metals are highly energy intensive to produce with digging and crushing of rocks, smelting, and refining of ore. The current aluminium price of USD 2215/ton is for example well aligned with coal prices. In addition to this there has also been significant closures of zinc and aluminium smelting capacity in Europe which probably have supported prices for these metals.

Global economic growth is forecasted to slow from 3.5% in 2022, to 3.0% in 2023 and then again to 2.9% in 2024 as the big jump in interest rates induce economic pain with a lag. Aligned with this we expect lower industrial metals prices in 2024 than in 2023 though only marginally lower for most of the metals. But the field of metals is wide, and the price action is thus adverse. Copper is likely the metal with the most strained supply and with huge needs in the global energy transition. 

Aluminium: Prices will likely be depressed versus marginal costs in 2024. Aluminium from Russia is flowing unhindered to the market. Most is going to China for reprocessing and potentially re-exported while some is going to Turkey and Italy. It is all flowing into the global pool of aluminium and as such impacting the global market balance. The LME 3mth aluminium price is currently well aligned with coal prices and both have traded mostly sideways since June this year. Aluminium premiums in the EU have however fallen 30-40% since mid-June in a sign of weakness there. The global market will likely run a surplus in 2024 with depressed prices versus the marginal cost of production.

Copper: Softer fundamentals in 2024 but with accelerating tightness on the horizon. Copper is currently trading at USD 8470/ton and close to 37% above its early Jan 2020 level. The market is expected to run a slight surplus in 2024 followed by accelerating tightness the following years. Downside price risk for 2024 is thus warranted along with softer global growth. The power of Unions is however getting stronger in Latin America with demands for higher salaries. Strikes have broken out in Peru with production at the Las Bambas copper mine at only 20%. Further strikes and disruptions could quickly put the market into deficit also in 2024.

Nickel: Indonesia pursuing market share over price pushing the price down the cost curve. Indonesia’s nickel production is growing rapidly. Its production reached 1.6 million ton in 2022 (+54% YoY) and accounted for close to 50% of total global supply in 2022. Its share looks set to reach 70% by 2030. Lower prices will stimulate demand and will also force higher cost producers to shut down thus making room for the wave of new supply from Indonesia. Prices will be sluggis the nearest years as Indonesia aims for market share over price.

Zinc: Price has stabilized around USD 2500/t. Weakness in global construction will drive prices lower at times in 2024. The 3mth LME zinc price has fallen from a peak of USD 4499/ton in April 2022 to only USD 2248/ton in May 2023. Since then, it has recovered steadily to USD 2500/ton.  Demand could struggle in 2024 as construction globally will likely struggle with high interest rates. But mine closures is a natural counter effect of low prices and will put a floor under prices.

Price outlook

SEB Commodities price outlook
Source: Historical values from Bloomberg, Price forecast by SEB


Bjarne Schieldrop
Cheif Commodities Analyst
SEB Commodity Research

Fortsätt läsa

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Populära