SHB Råvarubrev Jordbruk 29 maj 2015

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete har under veckan gått ned en hel del i både Paris och Chicago. Tidigare oro för kraftigt regnande på vetet i USA har minskat med bättre väder, detsamma gäller oron för torrt väder i vissa delar av Ryssland som nu fått regn. Tidigare snabba uppgång i Chicago är nu i stort sett helt borta och i Paris är hälften av uppgången raderad – en starkare amerikansk dollar förklarar nog till stor del varför Chicagovetet pressats tillbaka snabbare.

Generellt sett ser grödorna, både vårsådda och höstsådda, på norra halvklotet fina ut och tiden för eventuella bakslag innan skörd blir allt kortare. International Grains Council, IGC, meddelade i veckan att de uppskattar den globala veteproduktionen säsongen 2015/16 till 715 miljoner ton, upp 10 miljoner från deras tidigare prognos. De uppskattar även konsumtionen till 715 miljoner ton och således en säsong utan ytterligare lageruppbyggnad men ändå kvar på väldigt höga utgående lager om 200 miljoner ton.

Utan nya väderproblem tror vi inte det dröjer länge innan vetet återigen handlas på nivåer som rådde innan den hastiga uppgången i mitten av maj månad. Vete MATIF december 2015 kan för tillfället säljas på EUR 178,50 (SEK 1.660) per ton.

Raps

Rapspriserna handlas på nivåer i stort sett oförändrade jämfört med en vecka sedan, delvis med stöd från en svagare euro. Vissa delar av Europa önskar mer regn, däribland norra Tyskland och Polen – grödorna har varit lite stressade men viss lindrande nederbörd har fallit. EU-kommissionens jordbruksavdelning uppskattar i sin senaste rapport kommande rapsavkastning till i genomsnitt 3,42 ton per hektar, ned 4,8 procent jämfört med förra året. Raps november 2015 kan nu säljas för omkring EUR 362,00 (SEK 3.367) per ton.

Majs

Majspriserna i Chicago har gått ned en del under den gångna veckan, påverkat dels av utsikter om fortsatt bra väder i USA och fallande priser på vete. För majsen finns för tillfället inga direkta orosmoln på hela norra halvklotet – grödorna ser generellt sett mycket fina ut. Sådden i USA har den senaste veckan fördröjts något men ligger med 92 procent avklarat i söndags före femårsgenomsnittet om 88 procent. Det är långt kvar tills skörd och mycket kan hända till dess men helt klart har grödorna fått en bra start. Utan nya väderproblem, och med mycket majs i lager, är det svårt att se varför priserna ska vända uppåt. Dock är nog nedsidan klart begränsad kring dessa nivåer.

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor noteras ned sedan förra veckan. Sådden pågår i USA och i söndags uppgavs arbetet vara avklarad till 61 procent, att jämföra med 55 procent motsvarande tid förra året och ett genomsnitt de senaste 5 åren om 55 procent. En del regn har fördröjt fältarbetet något men nästa vecka ser ut att bjuda på torrare och även varmare väder. Fortsatta problem i Argentina med strejk skapar viss oro, vilket ger stöd åt priserna – ju längre tid detta håller volym från marknaden lär dock leda till att prispressen blir än större i framtiden. Vad som ytterligare talar för att priset ska ned på sikt är en relativt svag efterfrågan från Kina.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top