OECD prognostiserar ett oljepris på 190 USD om sju år

Oljefat fyllda med oljaI en ny rapport från OECD ger organisationen en prognos för priset på brent-olja för år 2020 på 190 dollar, att jämföra med dagens pris på 110 dollar.

Vad som leder fram till den prognosen är att OECD förväntar sig att efterfrågan på olja år 2020 kommer att ha ökat pga ekonomisk tillväxt i världen. Om tillväxten om sju år bara är i närheten av vad den var innan den ekonomiska krisen började så kommer det leda till betydligt högre oljepriser än idag, enligt OECD.

Det enda som kan få priset att inte rusa i höjden på detta sätt är enligt OECD att efterfrågan blir mer priskänslig. Men någon sådan priskänslighet finns inte idag skriver OECD.

The Economist Intelligence Unit (EIU) argumenterar dock emot OECDs analys. De anser att vi har sett ett kraftigt trendbrott i konsumtionen av olja. Visserligen är konsumtionen just nu lägre pga av att den lägre ekonomiska aktiviteten i världen, men de anser också att vi har fått en strukturell förändring. Västvärlden har effektiviserat sin energianvändning. Inte minst den stora oljekonsumenten USA minskar sin konsumtion, något som kommer att ha fått ännu större genomslag år 2020.

EIU argumenterar vidare att även Kina har insett att de måste effektivisera sin energianvändning. De tar även upp att antalet bilar i Kina visserligen kommer att öka, men att dessa bilar i genomsnitt kommer att vara mer bränsleeffektiva än vagnparkerna i Europa och USA.

Vidare argumenterar EIU att den ökade användningen av bioenergi och tillgången på billig gas i USA kommer att hindra efterfrågan från att stiga mer än utbudet.

EIU avslutar dock med att säga att oljepriset mycket väl kan nå 190 USD per fat inom de kommande sju åren, men då kommer det att bero på kraftiga störningar i utbudet. Något som inte skulle leda till att det genomsnittliga priset över ett helt år vid 2020 skulle bli kring 200 USD.

  1 Reply to “OECD prognostiserar ett oljepris på 190 USD om sju år”

  1. Hansson skriver:

   Helt klart är i alla fall att alla länder som kan dra ner på sin oljekonsumtion kommer att gynnas.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top