Följ oss

Nyheter

Oljemarknaden – 100 dollar nästa?

Publicerat

den

Oljepris - Brent-olja

Modity Energy TradingOm vi börjar med att blicka tillbaka på det stigande oljepriset mellan 2003-2008 handlade det om en marknad driven av mycket stor efterfrågan och vi prisade upp Brent från $23 till $147/fat. Den fallande marknad som följde handlade enbart om finanskrisen. Dagens marknad kan med två ord beskrivas som: politisk risk. Det handlar om politisk risk i Syrien, Iran, Irak, Libyen och i Venezuela.

Venezuelas förra president, Hugo Chavez, dog i tisdags efter 14 år som president för landet med världens största oljefyndigheter

Nu när han är borta kanske vi får se ett vänligare klimat för utländska oljebolag, varav flera blev utslängda under det förra årtiondet. De stora oljebolagens frånvaro de senaste 10 åren ska uppskattningsvis ha minskat produktionen med 1 miljon fat/dag.

Diagram över oljepris är 2010 till 2013

1. Den arabiska våren

När vi tittar på vad som varit kursdrivande de senaste två åren så måste vi börja med den arabiska våren (markerat som Nr.1 på grafen). Den 18 december 2010 tände den tunisiske grönsakshandlaren, Mohammed Bouaziz, eld på sig själv efter polisens beslag av hans grönsaksvagn vilket blev startpunkten på den arabiska våren och kraftigt stigande oljepriser som följd. I takt med att oroligheterna spred sig ökade riskpremien. Rädslan handlade om risken för inställda leverenser pga. krig. Samtidigt fanns en efterfrågan som var 0,7 miljoner fat/dag större än utbudet under hela Q4-10. I början av 2011 nådde den arabiska våren Egypten med stora kravaller och eskalerande rädsla för uteblivna oljeleveranser. Samtidigt fortsatte världskonjunkturen att överraska positivt med en efterfrågan som då var 1,1 miljoner fat/dag större än produktionen. I mars hade oroligheterna spridit sig till Libyen och priserna handlades upp ytterligare pga bortfall av Libyens olja till världsmarknaden. Spänningar kring Irans kärnkrafts-program och fortsatta oroligheter höll priset runt $125/fat i april.

2. Fokus på Europas skuldkris

I juni beslöt IEA att öka utbudet 60 miljoner fat för att möta den uteblivna produktionen från Libyen. I augusti fortsatte prisernaner pga. svaga konjunktursiffror och reviderad efterfrågan på råolja som följd. I oktober var det fokus på den europeiska skuldkrisen vilket satte ökat tryck på oljepriserna.

3. Iranskt hot om att spärra av Hormuzsundet

Så i november och december bröt oljan uppåt på säsongsmässiga mönster där efterfrågan stiger och på hotet av ett embargo mot iransk olja. I början av 2012 fortsatte den hårda retoriken från Teheran med hot om att spärra av Hormuzsundet där en tredjedel av världens olja skeppas dagligen.

4. Svaga siffror och framsteg i diplomatin med Iran

Löften om ökad produktion från Saudiarabien börjar bita och i maj såg vi för första gången på länge sämre ekonomiska siffror från både USA och Europa. Priset började falla och fortsatte ner allteftersom diplomatin mellan Iran och omvärlden gjorde allt större framsteg. Senare i månaden förvärrades krisen i eurozonen och i juni sågs tecken på att Kinas ekonomi höll på att bromsa in.

5. Tillfälligt slut på dåliga nyheter

Kraftig prisuppgång där främsta orsaken var avsaknad av negativa nyheter snarare än en massa goda nyheter.

6. Oro för budgetstupet i USA

Oron för att budgetförhandlingarna inte skulle lösas innan årsskiftet höll tillbaka både börser och oljemarknaden. Rädslan var att ekonomin skulle hamna i en recession om budgetstupet inte avhjälptes.

7. Kommer hjulen att snurra snabbare i Japan?

En stor anledning till att oljan handlades upp under januari var den nyvalda japanska regeringens löfte om att bota landet från deflation och obefintlig tillväxt som plågat landet så länge och istället skapa inflation och sysselsättning. Japan sjösatte således sitt eget QE som vi redan sett i USA och Europa. Kontentan blir initialt att fler Yen på världsmarkaden kommer att jaga samma mängd olja.

Framåtblick och riskfaktorer

Motsatt effekt på oljepriset kommer att synas om den amerikanska centralbanken säljer tillbaka de amerikanska statsobligationer man köpt under sina stimulansprogram. Följden blir att man dränerar penningsystemet på likviditet vilket hade varit direkt positivt för dollarn. Allt annat lika, skulle vi då se färre dollar jaga samma mängd olja och en minskad efterfrågan.

Dessutom handlas oljan i dollar och har en direkt omvänd korrelation till värdet på en dollar, d.v.s. en starkare dollar försvagar oljepriset.

I Venezuela väntas inga stora förändringar inom kort utan nyvalet ser ut att vinnas av socialistpartiet. De har dock förlorat Chavez karisma och oppositionen står klar att försöka leda landet om möjlighet ges. Utvecklingen i Venezuela är definitivt något som man bör titta på eftersom landet har hela 17,9 procent av världens oljereserver att jämföra med Saudiarabiens 16 och Kanadas 11 procent.

I fredags kom mycket starka sysselsättningssiffror från USA och högre marknadsräntor följde snabbt då Fed nu kan komma att höja räntan tidigare än väntat om återhämtningen fortsätter att överträffa prognoserna. Statistiken stärkte dollarn kraftigt och oljan kom i kläm mellan å ena sidan stigande börser och stor riskaptit och å andra sidan fallande råvarupriser som följd av den starka dollarn.

Slutsatser

Att tyda en graf är såklart en subjektiv bedömning men de flesta är överrens om att mönstret från segment 5-7 är identiskt med segment 1-3 om än i mindre proportioner. Om mönstret upprepar sig står vi nu inför vad som skedde med priset i segment 4, d.v.s. en rätt stor nedsida. Ingen vet idag vad den utlösande faktorn skulle vara men vi har noterat att oljepriset och börserna gått åt skilda håll de två senaste veckorna vilket får oss att tro att oljan är väldigt sårbar för mer nedsida om börserna plötsligt skulle vända neråt. Börserna handlas nu upp på signaler om att åtminstone USA har börjat skapa tillväxt men med bättre konjunktur kommer högre räntor och generellt svagare råvarupriser.

Författare: Patric Tengelin

Om Modity Energy Trading

Modity Energy Trading erbjuder energibolag och större företag den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv förvaltning av energiportföljen. Modity bedriver handel med allt från el, gas och biobränslen till elcertifikat, valutor och utsläppsrätter. Företagets kunder får dessutom ta del av deras analysprodukter som t.ex det fullständiga marknadsbrevet med ytterligare kommentarer och prognoser. För ytterligare information se hemsidan.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Gruvstart under 2024 för Botnia Exploration

Publicerat

den

Guld på Botnia Explorations marker

Med förväntningar om produktionsstart under 2024 och goda möjligheter för positiva nyheter när den nya lönsamhetsstudien presenteras gör Analysguiden fortsatt positiv till aktien.

Nu är arbetet med att starta guldbrytning i Fäbodtjärn i full gång efter att alla tillstånd är på plats. Positivt är att ett avtal om anrikning av malmen tecknades under januari med Dragon Mining. Botnia tar nu steget från att vara ett prospekteringsbolag till gruvdrift och guldproduktion. Efter att Botnias start av malmbrytning i Fäbodtjärn förskjutits under flera år, främst på grund av långsam hantering från berörda myndigheter, har nu knutarna lösts.

Miljötillståndet för guldfyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken vann laga kraft redan i slutet av 2021. Konstruktion och uppstart sinkades dock, bland annat av att Bergsstaten dröjde med återkoppling för markanvisning. Markanvisning, ett krav för att påbörja markarbeten, vann laga kraft i mars 2023. Botnia bedömer nu att rampdrivning kommer starta under våren 2024.

Under andra kvartalet 2023 ställde Botnia ut en säkerhet för efterbehandling och återställning motsvarande 4,4 Mkr som har godkänts och vunnit laga kraft av Mark- och miljödomstolen. Därmed har markberedningsarbeten kunnat påbörjas.
Botnia bedömer nu att malmleveranser kan komma att starta under hösten 2024. Fäbodtjärn klassas som en av Sveriges mest höghaltiga guldfyndigheter.

Ny genomförbarhetsstudie på gång

Botnia uppdaterar för närvarande den genomförbarhetsstudie (feasibility study) som gjordes under 2018 och som befintliga beräkningar kring intäkter, kostnader och kassaflöden baseras på. Sedan studien gjordes för fem år sedan har ett flertal parametrar väsentligt förändrats. Det guldpris den befintliga studien baseras på uppgick till 364 tkr/kg. Nuvarande guldpris är omkring 690 tkr/kg. Den uppdaterade studien väntas vara klar under våren.

Ett grundantagande vid 2018 års studie var att malmen skulle bearbetas i Bolidenägda Rönnskärsverken. Nu har i stället ett avtal tecknats om bearbetning i Svartlidenverket som ägs av Dragon Mining. Vidare har brytningsplanerna modifierats sedan 2018. Kostnadskalkylen för brytning och produktion har också förändrats, drivet av en högre inflation. Sammantaget är vår bedömning att den uppdaterade studien kommer att visa att det högre guldpriset mer än väl kommer att kompensera för prognosticerade kostnadsökningar.

Produktionsstart 2024 ger potential

Aktien har tappat initialt under 2024 men visar en uppgång om cirka 50% sedan ett år. Med förväntningar om produktionsstart under 2024 och goda möjligheter för positiva nyheter när den nya lönsamhetsstudien presenteras gör oss fortsatt positiva och vi ser en potential i aktien. Vi avvaktar dock den uppdaterade studien för att redovisa nya prognoser över kassaflödesutvecklingen.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Populära