Följ oss

Nyheter

Kommande veckor styr bomullspriset

Publicerat

den

Odling av bomull

Sedan årsskiftet 2012/2013 har priset på bomull stigit med cirka 21 procent, något som kan komma att slå mot marginalerna hos de detaljhandelsföretag som säljer kläder.

Vid årsskiftet handlades bomull till 75 cent per pound, för att under det första kvartalet i år stiga till som högst 93,97 cent. Efter det vände priset åter ned. Det är emellertid fortfarande långt kvar till toppnoteringen på 200 cent per pound som bomullen handlades i under 2011.

Diagram över bomullspriset, från Stockletter

Källa: Stockletter

USA är fortfarande världens största exportör av denna råvara, och det är främst delstaten Texas som står för en betydande andel av produktionen. Enligt uppgifter från National Cotton Council kommer en fjärdedel av förra årets odlingar i Texas att användas till annat än bomull, men det finns andra som bedömer att den senaste tidens prisuppgång i bomullspriset gör att många jordbrukare istället överväger att öka sina bomullsodlingar.

Stigande pris ökar utbudet, men gör alternativen eftersökta

Kina är världens största köpare av bomull, och landets minskade tillväxt har satt sina spår i efterfrågan på textilier, vilket gör att bomull inte längre är lika eftersökt. En direkt effekt av detta och allt lägre priser är att flera jordbrukare i de stora producentländerna USA och Indien väljer att gå över till andra grödor vilket gör att överskottslagren försvinner. Nästa steg är att priset stiger och att jordbrukarna går tillbaka till odlingen av bomull.

En annan effekt är att de företag som säljer textilier, till exempel detaljhandelsföretag som svenska KappAhl, Hennes & Mauritz och Lindex, får betala mer för de produkter som företagen köper. Bomull är emellertid endast en av insatsvarorna i kläder, var pris till konsument också påverkas av kronans värde mot dollarn, inköpsavtal och konsumenternas priskänslighet. Stiger bomullspriset för mycket väljer många tillverkare andra material, till exempel polyester och ull, till sina varor. Bomullspriset är således inte det viktigaste för detaljhandelsföretagen oavsett vad media försöker hävda, även om priset har påverkan på detaljhandelns resultat.

Planteringssäsongen står inför dörren

I Texas, en av USAs största bomullsodlande regioner, står planteringssäsongen 2013 inför dörren, och jordbrukarna håller därför ögonen på såväl väderleksprognoserna som på bomullspriset på New York Mercantile Exchange (NYMEX) och New York Board of Trade (NYBOT), de två råvarubörserna som fungerar som värdemätare för hela bomullsmarknaden. Syftet är att avgöra vad som skall sås och sedan skördas under året.

Den senaste tidens prisuppgång på bomull och god nederbörd över de bomullsodlande regionerna gör att det finns skäl att anta att flera jordbrukare överväger att odla mer bomull under 2013. Det råder emellertid fortfarande en stor osäkerhet. Texas AgriLife Extension tror till exempel inte på den prognos om att bomullsskörden skall minska med en fjärdedel som National Cotton Council lämnat.

Odling av bomullOrsaken till att National Cotton Council tror på en så pass kraftig nedgång i bomullsskörden är att priset på vete respektive majs har stigit så pass kraftigt och att dessa två grödor kommer att fungera som substitut för lantbrukarna.

Det stigande bomullspriset och den ökade fukten i odlingsmarken fungerar som ett skyddsnät för bomullsodlarna. Det högre priset gör att de redan nu kan sälja sin skörd på termin, medan den ökade fuktigheten gör att det ökar förutsättningarna för en god skörd, då bomull är en gröda som kräver stora mängder vatten. I de södra delarna av Texas har många jordbrukare emellertid redan valt att odla majs eller durra.

I andra delar av bomullsbältet, till exempel områdena Rolling Plains och High Plains, där förutsättningarna är betydligt bättre än på många år är det ännu oklart hur pass stor andel av jordbruksarealen som kommer att besås med bomull. Bedömningen är emellertid att mellan 3,7 och 4 miljoner tunnland kommer att gå till bomullsodling, vilket ligger i paritet med den genomsnittliga arealen de senaste fem åren.

Under mars har USDA undersökt prognoserna för den kommande bomullsodlingen och dessa siffror brukar generellt följa dem som National Cotton Council presenterar, och sällan skilja sig mer än femton procent. USDAs undersökning i mars följs upp av ännu en i juni, och denna är betydligt viktigare eftersom den visar hur det ser ut med skörden.

I händelse av torka kommer många jordbrukare att växla gröda, trots att de redan har planterat bomull, allt i syfte att nå lönsamhet. Fakta är emellertid att i såväl USA som i Indien, en annan stor producent av bomull, är bomullsmäklarna haussade och tror på stigande priser under resten av året.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

USAs oljeproduktion tangerar all time high

Publicerat

den

US Energy Information Administration släppte igår den senaste statistiken för oljebranschen i USA, den för juli månad. Den visar att produktionen har fortsatt att stiga och var uppe i 12,991 miljoner fat per dag, vilket bara är ett avrundningsfel lägre än den högsta produktionen någonsin på 13 miljoner fat per dag som skedde i november 2019. Produktionen föll kraftigt i början av covid-19-pandemin men har sedan åter stigit. För att sätta 13 miljoner fat per dag i ett sammanhang så kan tilläggas att i slutet av 2016 så var produktionen omkring 8,5 miljoner fat per dag.

Bloomerg skriver att den största produktionsökningen kom från Texas där den nya högstanoteringen på 5,63 miljoner fat per dag gjordes. Produktionsökningen i USA kom trots att antalet riggar har minskat med 20 procent sedan slutet av november 2022. Man bör inte förvänta sig att produktionen ska fortsätta stiga i någon märkbar omfattning från dessa rekordnivåer då oljeproducenterna i USA numera fokuserar på att göra så stora vinster som möjligt, inte på att producera så mycket olja som möjligt.

Det kan tilläggas att som Råvarumarknaden.se rapporterade tidigare i månaden så har USAs produktion av flytande bränslen passerat tidigare rekord med bred marginal. Då räknas även flytande produkter från naturgas och biobränslen in.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vete, ett problem för många länder

Publicerat

den

Vete

Malaysia rustar för ytterligare prisökningar och brist på vetemjöl när exportörernas konflikter och inhemska problem förlängs medan extremväder hotar. Ministeriet för inrikeshandel och levnadskostnader försäkrar att den nuvarande tillgången på vetemjöl inom landet förblir ”hanterad och stabil”.

Rysslands krig i Ukraina skadar en global ekonomi som redan drabbats av covid-19-pandemin.

Eftersom båda länderna är bland världens viktiga spannmålsproducenter och exportörer, kämpar importörer efter alternativa källor till vete, eftersom mjöl är en basingrediens i baslivsmedelsprodukter i många länder.

I juli 2022, fem månader efter att kriget bröt ut, förhandlades spannmålsavtalet fram för att tillåta Ukraina att fortsätta exportera spannmål. Ryssland avslutade denna möjlighet i juli i år. Och så finns det de ogynnsamma väderförhållandena orsakade av fenomenet El Niño som också påverkar världens produktion av vete, vilket har fått Indien att förbjuda export av vete sedan förra året. Rädsla för torka och varmt väder i Argentina och Australien ytterligare komma att minska världens vetetillförsel senare under säsongen.

Malaysia finns bland de länder som drabbats av händelseförloppet, med företag som känner sig nödställda på grund av brist på vetetillförsel sedan förra året, vilket också resulterade i stigande priser på vetemjöl, särskilt för kommersiellt bruk.

Malaysia importerar både vete och mjöl. Baserat på uppgifter från ministeriet för inrikeshandel och levnadskostnader importerades 19 438 000 kg vetemjöl från Indien mellan 2021 och 2023, medan 80 procent av importen av vete kommer från Australien.

Flera åtgärder har vidtagits för att bevara tillgången och inköpspriset för vetemjöl, där ministeriet säger att det senare har förblivit relativt stabilt. Ministeriet har rekommenderat lokala mjölnare att förbereda sig för eventuell framtida importbrist genom att hålla vetelagren på högre nivåer, i upp till sex månader, för att säkerställa en tillräcklig tillgång.

Fortsätt läsa

Nyheter

Guldpriset faller nästan 4 procent i Shanghai

Publicerat

den

Tre mindre guldtackor

Priset på guld i Kina föll nästan 4 procent idag där prisfallet tilltog mot slutet av handelsdagen rapporterar Bloomberg. Detta kommer efter ett månader långt prisrally. Orsaken till de udda prisrörelserna är att Kommunistpartiet först kraftigt begränsade den privata marknadens möjligheter att importera guld, vilket gjorde att guldpriset i Kina blev högre än på den internationella marknaden, för att nu dela ut nya importkvoter vilket fick priset att falla.

Den kinesiska centralbanken begränsade möjligheten att importera guld då man försöker vända sin valutas försvagning mot den amerikanska dollarn.

Fortsätt läsa

Populära