Connect with us

Nyheter

Kommande veckor styr bomullspriset

Published

on

Odling av bomull

Sedan årsskiftet 2012/2013 har priset på bomull stigit med cirka 21 procent, något som kan komma att slå mot marginalerna hos de detaljhandelsföretag som säljer kläder.

Vid årsskiftet handlades bomull till 75 cent per pound, för att under det första kvartalet i år stiga till som högst 93,97 cent. Efter det vände priset åter ned. Det är emellertid fortfarande långt kvar till toppnoteringen på 200 cent per pound som bomullen handlades i under 2011.

Diagram över bomullspriset, från Stockletter

Källa: Stockletter

USA är fortfarande världens största exportör av denna råvara, och det är främst delstaten Texas som står för en betydande andel av produktionen. Enligt uppgifter från National Cotton Council kommer en fjärdedel av förra årets odlingar i Texas att användas till annat än bomull, men det finns andra som bedömer att den senaste tidens prisuppgång i bomullspriset gör att många jordbrukare istället överväger att öka sina bomullsodlingar.

Stigande pris ökar utbudet, men gör alternativen eftersökta

Kina är världens största köpare av bomull, och landets minskade tillväxt har satt sina spår i efterfrågan på textilier, vilket gör att bomull inte längre är lika eftersökt. En direkt effekt av detta och allt lägre priser är att flera jordbrukare i de stora producentländerna USA och Indien väljer att gå över till andra grödor vilket gör att överskottslagren försvinner. Nästa steg är att priset stiger och att jordbrukarna går tillbaka till odlingen av bomull.

En annan effekt är att de företag som säljer textilier, till exempel detaljhandelsföretag som svenska KappAhl, Hennes & Mauritz och Lindex, får betala mer för de produkter som företagen köper. Bomull är emellertid endast en av insatsvarorna i kläder, var pris till konsument också påverkas av kronans värde mot dollarn, inköpsavtal och konsumenternas priskänslighet. Stiger bomullspriset för mycket väljer många tillverkare andra material, till exempel polyester och ull, till sina varor. Bomullspriset är således inte det viktigaste för detaljhandelsföretagen oavsett vad media försöker hävda, även om priset har påverkan på detaljhandelns resultat.

Planteringssäsongen står inför dörren

I Texas, en av USAs största bomullsodlande regioner, står planteringssäsongen 2013 inför dörren, och jordbrukarna håller därför ögonen på såväl väderleksprognoserna som på bomullspriset på New York Mercantile Exchange (NYMEX) och New York Board of Trade (NYBOT), de två råvarubörserna som fungerar som värdemätare för hela bomullsmarknaden. Syftet är att avgöra vad som skall sås och sedan skördas under året.

Den senaste tidens prisuppgång på bomull och god nederbörd över de bomullsodlande regionerna gör att det finns skäl att anta att flera jordbrukare överväger att odla mer bomull under 2013. Det råder emellertid fortfarande en stor osäkerhet. Texas AgriLife Extension tror till exempel inte på den prognos om att bomullsskörden skall minska med en fjärdedel som National Cotton Council lämnat.

Odling av bomullOrsaken till att National Cotton Council tror på en så pass kraftig nedgång i bomullsskörden är att priset på vete respektive majs har stigit så pass kraftigt och att dessa två grödor kommer att fungera som substitut för lantbrukarna.

Det stigande bomullspriset och den ökade fukten i odlingsmarken fungerar som ett skyddsnät för bomullsodlarna. Det högre priset gör att de redan nu kan sälja sin skörd på termin, medan den ökade fuktigheten gör att det ökar förutsättningarna för en god skörd, då bomull är en gröda som kräver stora mängder vatten. I de södra delarna av Texas har många jordbrukare emellertid redan valt att odla majs eller durra.

I andra delar av bomullsbältet, till exempel områdena Rolling Plains och High Plains, där förutsättningarna är betydligt bättre än på många år är det ännu oklart hur pass stor andel av jordbruksarealen som kommer att besås med bomull. Bedömningen är emellertid att mellan 3,7 och 4 miljoner tunnland kommer att gå till bomullsodling, vilket ligger i paritet med den genomsnittliga arealen de senaste fem åren.

Under mars har USDA undersökt prognoserna för den kommande bomullsodlingen och dessa siffror brukar generellt följa dem som National Cotton Council presenterar, och sällan skilja sig mer än femton procent. USDAs undersökning i mars följs upp av ännu en i juni, och denna är betydligt viktigare eftersom den visar hur det ser ut med skörden.

I händelse av torka kommer många jordbrukare att växla gröda, trots att de redan har planterat bomull, allt i syfte att nå lönsamhet. Fakta är emellertid att i såväl USA som i Indien, en annan stor producent av bomull, är bomullsmäklarna haussade och tror på stigande priser under resten av året.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

JPMorgan Chases nickel visade sig vara sten

Published

on

Nickel

En sammanblandning på ett holländskt lager ledde till att JPMorgan Chase av misstag köpte säckar med stenar som ansågs vara nickel enligt en ny rapport.

Rapporten som publicerades av Wall Street Journal i måndags kom efter att London Metal Exchange förra veckan avslöjade att det hade skett en sammanblandning i dess nickelförsörjning. Börsen identifierade vid tillfället inte ägaren till de förmodade nickelsäckarna eller lagret där de förvarades.

En operatör på lagret vägde säckarna som skulle innehållit innehålla mer än 50 ton nickel och upptäcka att de var fyllda med stenar. Personer som är bekanta med saken berättade att lagret ägdes och drevs av logistikföretaget Access World som troligen kommer att få stå för räkningen. Access World ägs av råvaruhandlaren Glencore.

Access World sa att de ska gå igenom alla säckar med nickel på alla platser, men tror att problemet är ”ett isolerat fall och specifikt för ett lager i Rotterdam.”

Hade materialet faktiskt varit nickel, en väsentlig råvara som används i stål och elbilsbatterier, skulle säckarna ha varit värda cirka 1,3 miljoner dollar, rapporterade nyhetsbyrån Bloomberg.

Den låga kvantiteten tyder på att sammanblandningen kommer att ha relativt liten inverkan på metallmarknaderna. Men incidenten understryker komplexiteten i att investera i en bransch utsatt för extrem prisvolatilitet och störningar i leveranskedjan.

JPMorgan Chase ska enligt uppgift ha köpt säckarna för flera år sedan. Tidigare har råvaruhandlaren Trafiguera drabbats av bedrägerier med just nickel.

Continue Reading

Nyheter

Trafigura tror att koppar kan slå ett nytt prisrekord under kommande 12 månader

Published

on

Koppar handlas nu kring 9 000 USD per ton efter att ha stigit 30 procent från prisfallet då Ryssland kraftigt eskalerade sitt krig i Ukraina. Råvaruhandelsfirman Trafigura tror att priset på koppar under de kommande 12 månaderna kan överträffa det tidigare rekordet från mars 2022 på 10 845 USD och nå ändå upp till 12 000 USD.

Denna prognos baseras på både utbuds- och efterfrågesidan. På utbudssidan har lagren de senaste veckorna minskat i högt tempo och är nu nere på de lägsta säsongsnivåerna sedan år 2008. På efterfrågesidan finns återkomsten i den kinesiska ekonomin. Fortsätter kinas efterfrågan att öka så är bufferten liten för att möta den.

Tilläggas ska att det ligger i en råvaruhandelsfirmas intresse att priser stiger, att brist uppstår och att priser blir volatila.

Graf över kopparpriset de senaste 5 åren i USD per ton.
Kopparpriset de senaste 5 åren i USD per ton.
Continue Reading

Nyheter

Perus guldexport minskade med 28 procent i januari

Published

on

Perus gruvexport sjönk med 19,8 procent i januari 2023 jämfört med samma månad förra året, sade sektorns handelskammare på tisdagen. Siffran är inte förvånande eftersom Peru skakats av protester de senaste månaderna.

Den totala mineralexporten under månaden uppgick till 2,473 miljarder dollar jämfört med de 3,1 miljarder dollar som registrerades ett år tidigare, sade National Mining, Oil and Energy Society (SNMPE).

För koppar som Peru är världens näst största producent av, sjönk exporten med 25 procent på årsbasis under årets första månad, till 1,248 miljarder dollar.

Föreningen sa att minskningen av kopparexporten drevs av en minskning med 20,3 procent i volymer jämfört med samma månad 2022, samt en minskning med 5,9 procent i metallens pris.

Gruvminister Oscar Vera sa förra veckan att lokala gruvor återigen började transportera kopparkoncentrat till hamnar för export efter protester som hindrat transporterna. Protesterna i Peru inleddes i december förra året efter avsättningen av den förre presidenten Pedro Castillo.

I en rapport om industrins produktion i januari hänvisade gruvministeriet till ”avbrottet i den södra gruvkorridoren i landet på grund av sociala konflikter i produktionen av utvunnen koppar”.

Samtidigt sjönk guldexporten med 28 procent i januari till 578 miljoner dollar, rapporterade SNMPE. Detta berodde på en volymminskning på 30,8 procent och trots en årlig prishöjning av guld på 4 procent.

Continue Reading

Populära