Följ oss

Nyheter

Fläskkött – branschens fetaste investering

Publicerat

den

Grisar redo för att bli fläskkött - Lean hogsFläskkött, eller slaktsvin är allt av grisen utöver det som handlas som grismagar. Det engelska begreppet är Lean hogs. Priset på fläskkött är beroende av bland annat majspriset, då grisar ofta utfodras med majs och det finns en korrelation i prissättningen till grismagar.

Futures på Lean hogs avser terminskontrakt på griskött, som fläskkött produceras av, till skillnad från grismagar som det görs bacon av. Terminer på fläskkött handlas bland annat på Chicago Mercantile Exchage under akronymen LH, och prissätts i cent per pound (ett kilo motsvarar cirka 2,2 pound). I den elektroniska handeln används symbolen HE.

Basfakta om grisar

Det tar omkring sex månader att föda upp en gris från födsel till slakt. Grisarna är i allmänhet redo för försäljning på marknaden, det vill säga de går till slakt när de väger omkring 250 pounds, cirka 110 till 115 kilo.

Den övervägande produktionen av griskött sker i den amerikanska mellanvästern då USA är världens största producent. De dominerande staterna är Iowa, North Carolina, Minnesota och Illinois.

En gris som väger 250 pound ger cirka 86,8 pound magert fläskkött, fördelat på 21 procent skinka, 20,3 procent loin, 14 procent grismage, 3 procent revbensspjäll, 7 procent rumpstek och 10 procent picnicbog. Resten utgörs av halsbiten, magert trim, fett och diverse garneringar.

Grismagar, som också handlas som terminskontrakt på CME, används i huvudsak till bacon, och kan frysas och lagras upp till ett år innan de används.

Att tänka på när du handlar fläskkött

  • Priserna på griskött tenderar säsongsmässigt vara som högst mellan maj och juli.
  • Titta på priset på majs, vilket är vad grisar i huvudsak utfodras med. Om priset på majs stiger kraftigt, kommer jordbrukarna att ta sina svin på marknaden när de är yngre, och har en lägre vikt, för att undvika de höga foderkostnaderna. Detta orsakar vanligen ett fall på fläskpriset, det vill säga det finns en negativ korrelation mellan priset på fläsk och kursen på majs.
  • Det går till viss del att förutsäga priset på fläskkött genom att läsa Hogs and Pigs Report. Om mängden nyfödda griskultingar är lägre än det tidigare kvartalet är det sannolikt att priset på fläskkött sex månader framåt, när dessa är färdiga för slakt, kommer att stiga.

Terminer på griskött

Leveransdatum

Griskött går till leverans årligen i februari, april, maj, juli, juli, augusti, oktober och december.

Terminer och futures på lean hogs

*2 avser årtalet, vilket betyder att tickern LHG2 avser leverans av fläskkött i januari 2012.

Kontraktsspecifikationer

Kontraktstorlek

På Chicago Mercantile Exchange (CME) avser ett terminskontrakt 40.000 pound, cirka 18.200 kilo fläskkött.

Tick

Tick Size: $0,00025 eller 2,5 cents per pound = $10,00 (0,00025 x 40.000 lbs).

Daglig prisavvikelse

3/100 cent per pound (motsvarande 11,20 USD/kontrakt ) över eller under föregående dags stängningskurs, men ingen för frontmånaden.

Trading Hours

Från måndag 09:05 AM till fredag 1:55 PM; Central American Time, med dagliga handelsuppehåll mellan 4:00 PM och 5:00 PM.

Open out cry på Chicago Mercantile Exchange, måndag till fredag 9:05 AM till 1:00 PM.

Sista handelsdagen

Handelsdagen som föregår den tionde bankdagen i leveransmånaden då handeln avslutas 12:00.

Leveranskvalité

Slaktkroppar

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära