Silver versus platina

Sedan silverpriset toppade i början av april i år har det fallit tillbaka från toppnoteringen kring 50 USD per troy ounce och har sedan etablerat sig kring dagens nivå om 32…

SHB Råvarubrevet 25 november 2011

Den första stora nyheten är att Handelsbankens nya sektorindex råvaror lanseras i veckan som kommer! Från och med nästa torsdag, den 1 december, kan du spetsa till din…

SHB Råvarubrevet 18 november 2011

Ytterligare upptrappning av skuldkrisen i Europa har lett till en kraftig av riskaversion vilket pressat råvarupriserna på bred front denna vecka. Brentolja exempelvis tappade 5…