Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 31 augusti 2012

Published

on

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Nya ETN-er noterade idag

SEB Certifikat - Handla råvaror med hävstång

Sammanfattning av rekommendationer

Köp- och sälj-rekommendationer för investeringar i råvaror

Råolja – Brent

Uppgången in i motståndsområdet verkar ha kommit av sig, dock noteras även stöd i ett glidande 233‐dagars genomsnittsband ($113.30 / 110.00), men skulle utbudet vara så stort att efterfrågan i detta området mättas så räknar vi med fall ner in i ett bredare ~$108 / 101 område. Nya toppar krävs nu för att minska den kortsiktiga nedåtrisken.

Graf över pris på råolja (brent) år 2011 - 2012

Marknadens bedömning av oljepriset fortsätter att balansera mellan å ena sidan svag makroekonomi i form av den allvarliga och mycket bräckliga situationen i Europa och nedjusteringar av utsikterna för den kinesiska ekonomin och å andra sidan störningar på utbudssidan. Till de befintliga utbudsstörningarna; bland annat i form av historiskt låg produktion i Nordsjön på grund av underhållsarbeten, sanktionerna mot Iran och geopolitisk oro i Mellanöstern har nu även orkansäsongens intåg och en brand i världens näst största raffinaderi, Amuay i Venezuela adderats. Orkanen Isaac som först uppgraderats till orkanstyrka men sedan nedgraderats igen till storm har gjort att 95% av riggarna i mexikanska gulfen och åtskillig raffinaderikapacitet längs kusten stängts ned. Effekterna av både stormen och branden verkar bli små och kortsiktiga och efter den inledande prisuppgången har marknaden vänt ned. Den senaste veckans amerikanska oljelagerstatistik visade en oväntat stor uppgång av råoljelagren (+3.8 miljoner fat). Det var den första ökningen efter flera veckors stora nedgångar, vilka tidigare hjälpt till lyfta oljepriset. En stor del av förklaringen till uppgången är sannolikt ett ”hamstringsbeteende” bland kustnära raffinaderier inför stormen Isaac. Oljeimporten var följdriktigt också större än väntat. Den tighta balans mellan tillgång och efterfrågan på råolja i Atlanten återspeglas i forwardkurvan för Brent som fortsatt handlas i kraftig ʺbackwardationʺ . Vi tror den situationen ska kvarstå så länge utbudsstörningarna kvarstår. En oönskad eskalering av krisen i Euroområdet skulle såklart också det kunna platta ut kurvan, något som hände så sent som i början på sommaren när oljepriset tillfälligt pös ihop. I nedanstående graf är forwardkurvan avbildad. Notera att det framförallt är kontrakt med leverans nära i tiden som rört sig kraftigt. Längre ut på kurvan är upp‐ respektive nedgångarna begränsad till 5 usd.

Framtida oljepris enligt terminsmarknaden

Spreaden mellan Brent‐ och WTI olja är fortfarande historiskt mycket stor, för närvarande kring 18.50 usd/fat, se bild. Även om tendenser till en något mindre ansträngd lagernivå i Cushing, Oklahoma (platsen för WTI oljans prisreferens) på sistone noterats, så kvarstår problemet samtidigt som mycket av utbudsstörningarna är kopplade till atlandområdets Brentolja, varför prisdifferensen är motiverad.

Olja - C01 comdty cl 1

Vi tycker att oljeprisuppgången som inleddes i början av juli gick väl snabbt och kanske även väl högt men noterar att så länge utbudsstörningarna kvarstår, så är utbuds‐ och efterfrågebalansen tight, varför det är rimligt med ett brentpris i rangen 100‐115 usd/fat. Vid nuvarande prisnivå kring 113 usd rekommendera vi en kort position. Även vår tekniska analys stöder en kort position. Man väljer t ex BEAR OLJA X2 S eller BEAR OLJA X4 S – om man vill ha hög hävstång.

Elektricitet

Du kan nu välja att ta placera på elbörsen via de nya börshandlade certifikaten på el. De noteras på NasdaqOMX idag. De har olika hävstång (risknivå) och heter:

Bull och bear på el med hävstång x2 och x4

Underliggande för SEB:s certifikat på el är terminskontraktet för kvartal 1 år 2013. Nedanför ser vi ett kursdiagram på priset för detta, i euro per MWh. Ur teknisk synvinkel kan vi se att elpriset har brutit motståndet och att 55‐dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Teknisk analys ser alltså ut som om man skulle köpa BULL‐certifikat.

Graf över utveckling på elpris samt teknisk prognos om uppgång

Elmarknaden söker en botten

För september och oktober har vi en fortsatt negativ vy till elpriset för kvartalskontraktet som avser det första kvartalet 2013. Spotpriserna kommer troligtvis att vara nedtryckta på grund av de välfyllda vattenmagasinen. Makroekonomin får också säkerligen motvind efter att den amerikanska kongressen återsamlas igen efter sommaruppehållet, den europeiska tillväxten fortsätter att hacka och den kinesiska ekonomin svalnar allt mer. Bränslepriser kommer troligtvis också att röra sig sidledes eller nedåt under de kommande två månaderna. Det närmaste kvartalskontraktet kommer troligtvis att notera nya bottennivåer i september och oktober. Varefter vi närmar oss vintern, kommer det att finnas hausse‐dagar, då väderleksrapporterna åtminstone tillfälligt alltid visar torrt och kallt väder. Eller så har kärnkraftverken i Sverige tekniska problem. När det första kvartalskontraktet för 2013 återigen går under €40/MWh, borde det vara köptillfälle för att dra nytta av vinterns prisuppgångar.

Vattenreservoarerna är på den högsta nivån på 5 år

Vattenreservoarerna är hittills på den högsta nivån för säsongen på 5 år. Den totala hydrologiska balansen, inklusive grundvatten, ligger för närvarande ca 10 TWh över det normala med väderleksprognoser som just nu också är våtare än normalt. Nedan ser vi kapacitetsutnyttjandet i vattenreservoarerna (i procent av maximum).

Graf över vattenreservoarer - Påverkar elpriset

Oförändrade till sjunkande kolpriser i september och oktober

Vi väntar oss oförändrade till sjunkande pris på kol under de kommande två månaderna. Den kinesiska ekonomin håller på att svalna. Kostnaden för att producera elektricitet med kol i Tyskland betyder faktiskt allt för det långsiktiga priset på el i Norden. Nedan ser vi marginalkostnaden för kolkraft i Tyskland och priset på det närmaste årskontraktet. Vi ser att priset i Norden helt och hållet bestäms av priset för utsläppsrätter och bituminöst kol.

Diagram över korrelation mellan kolpriset och elpriset

Guld

Det nyliga brottet, både över en tänkt medelsiktig fallande motståndslinje och över det återigen stigande glidande 233‐dagars bandet (som vanligt baserat på dagliga lägsta,‐ stängnings, ‐ och högsta noteringar) konsolideras just nu då de som redan var långa tar vinst och de som ännu inte är det bygger långa positioner. Med starkt stöd i $1665/1640 området så bör det inte dröja förrän nästa impuls högre tar vid – då med nivåer över $1700 i sikte för den kortsiktige aktören.

Graf över guldprisets utveckling - Teknisk prognos den 30 augusti 2012

Stimulansförhoppningarna efter FED‐protokollet påverkade framför allt guldet i förra veckan, med en uppgång på över 3 %. De senaste dagarna har vi sett en rekyl från $1676/oz ned till i skrivandes stund $1655. Guldet har alla förutsättningar att hålla sig stabilt. Vi tror det kommer att gå upp. Vår bedömning stöds av den tekniska analysen där vi har ett genombrott på uppsidan. När priset nu rekylerar kommer stöd att infinna sig vid ”utbrottspunkten”, i princip på nuvarande nivån (se graf förra brevet).

Vi tror på ädelmetallerna ‐ även silver och platina. Silver har tekniskt brutit uppåt, men rekylerar nu i linje med övriga metaller. I skrivandes stund handlas spotsilver i London på 31,41, inte långt ifrån det starka stödet vid $30. Silver följer ofta guldet men med en större volatilitet. När guld steg med ca 3 % förra veckan, noterades silver 7,7 % högre!

Platina

Vår favorit är Platina (t ex genom certifikatet PLATINA S, eller för den som vill ha lite mer hävstång, BULL PLATIN X4 S). Nedan ser vi ett veckochart som sträcker sig fem år bakåt i tiden.

Diagram över prisutveckling på platina under 5 år

Ur teknisk synvinkel kan man konstatera följande. Resan ner 2008 är mycket hårdare än rörelsen tillbaka upp ‐ det är negativt, men då vi i ett något mindre långsiktigt perspektiv kan se att uppgången Jan‐Mar i år har tagit ut toppen från Nov förra året. Då lutar analysen åt ett brott uppåt. Tyvärr får vi ingen riktigt bra teknisk bekräftelse att detta är rätt spår förrän marknaden tar ut årshögsta vid 1732. Om marknaden faller ner under 1374, är risken hög att också årslägsta kommer att passeras på väg nedåt. Man kan handla detta genom att försöka köpa platina och ha en stopp‐loss under 1787.

Fokus i platina‐marknaden ligger på konflikten och problemen för den Sydafrikanska producenten Lonmin. Konflikten är inte löst och Marikana‐gruvan har problem att upprätthålla produktionen. Företaget har dessutom finansiella problem. Förutom stöd från ädelmetallernas generellt positiva läge, får platina stöd av risken för fortsatta oroligheter och utbudsstörningar i Sydafrika. Nedan ser vi hur utbud och efterfrågan ser ut i ton. Notera att Sydafrika står för 75% av gruvproduktionen.

Utbud av platina från gruvproduktion och skrot

Efterfrågan är huvudsakligen till katalysatorer. Smyckesefterfrågan är också stor – och växande. Platina blandas med guld för att tillverka vitguld. Vi ser nedan att kineser föredrar vitt guld framför rött. 44.4 ton går direkt till Kina. I takt med att Kinas befolkning får det bättre, ökar därför efterfrågan på platina. Efterfrågan har generellt sett ökat de senaste åren. År 2007 låg den på 27.3 ton, 2008 på 28.3, 2009 på 59.8 och 2010 låg den på 36.7 ton.

Efterfrågan på platina år 2011

Nedan ser vi dagschartet, där de senaste dagarnas prisrörelser syns mer tydligt.

Dagschart över platinapris år 2011-2012

Vi skulle helst vilja att motståndet bröts innan vi köpte, men det lutar ändå åt att motståndet kommer att brytas. Vill man ta position i platina har SEB ett certifikat utan hävstång (Hävstång = 1) som heter PLATINA S. Vill man ha riktigt hög hävstång, kan man köpa BULL PLATINA X4 S.

Silver

Silver ser ut att ha etablerat en botten på 26 dollar och ser ut att konsolidera sig inför en eventuell förestående prisuppgång. Om / när trendlinjen i diagrammet nedan bryts signalerar det att nedåttrenden är bruten . Nästa motstånd är 30 dollar. När den bryts erhålls en köpsignal. Vi tycker att man ska undvika att vara kort silver, utan istället försöka komma in på den långa sidan, men man ska inte göra det förrän trendlinjen bryts! Ibland händer det, ganska ofta faktiskt, att trendlinjen håller. Den senaste veckans kursrörelser har varit så kraftlös att det är lite för hög risk att äga silver på kort sikt. Vi tycker att man ska kliva ur eventuella långa positioner och vänta och se vad som händer.

Graf över silverpriset - Osäkert om framtida pris på kort sikt

Lite längre historik i chartet nedan:

Diagram med graf över silverpriset under 5 år

Koppar

Marknaden verkar klämd mellan ett stigande glidande 55‐dagars band och ett glidande 233‐dagars band. Den underliggande trenden är fortsatt negativ, men brott utanför $7366\7721 och senare också utanför $7280\7823 är nödvändigt för att bättre se ett utbuds‐, eller efterfrågeöverhäng stort nog att på allvar flytta marknaden igen.

Prognos - Negativ trend för kopparpriset

Förra veckans optimism (efter den amerikanska centralbankens mötes protokoll som ingav förhoppningar om snara penningpolitiska stimulanser), kom av sig under fredagen. Från Kina redovisades en preliminär inköpsindexsiffra. Tillverkningsindustrin tappar mer fart än väntat enligt HSBS:s ”flash indicator” som föll till 47,8 jämfört med 49,3 i juli. En siffra under 50 signalerar avmattning.

Efter långhelgen i London återupptogs handeln på LME med svagt sjunkande priser. Fredagens (imorgon) årliga tal av den amerikanska centralbankschefen i Jackson Hole, emotses med spänning. Marknaden väntar sig (och hoppas på) indikationer på en snar stimulansåtgärd från FED. Priserna på basmetaller har handlats sidledes, dock med relativt stora rörelser. Vi bedömde att förra veckans starka utveckling förmodligen kom lite för tidigt. Det behövs faktiska stimulanser (och inte bara prat om) och fler indikationer på att Kina klarar av att mjuklanda ekonomin. Som vi befarade orkade inte kopparpriset bryta igenom motståndsnivån $7720 och i takt med skiftande fokus mot inköpsindex i Kina, och inför långhelgen, föll priserna tillbaka. Innevarande vecka har karaktäriserats av avvaktan inför fredagens tal från Bernanke. Det känns ändå som marknaden strävar mer mot uppsidan. Få aktörer vågar spekulera i en prisnedgång.

Nivåerna i LME:s börslager är svagt sjunkande. Dessutom har nivån på s.k. ”cancelled warrants”, dvs som representerar material som är ämnat att plockas ur börslager, ökat markant den senaste tiden. Ökningen har till övervägande del skett i asiatiska börslager. Troligtvis förbereder sig traders på en lageruppbyggnadsfas i Kina. Koppar har en stark fundamental situation med ett utbudsunderskott. Den senaste statistiken från International Copper Study Group visar ett underskott om 405 tton under årets fem månader, 2 % av den globala efterfrågan. Kinas efterfrågan är avgörande på marginalen. Trots avmattningen i Kina tror vi ekonomin mjuklandar. På sikt är koppar klart köpvärd, och vi utnyttjar ”dippar” till att öka exponeringen.

Vi väljer att fortsätta vara rekommendera köp av KOPPAR S.

Kaffe

Priset på Arabica, som handlas i New York, har fortsatt att falla i pris och vi undrar om inte utbrottet från trendlinjen var falskt. Skörden av Robusta i Vietnam har drabbats av torka. Det huvudsakliga odlingsområdet Dak Lak har fått 4.6 mm regn de senaste tio dagarna mot 22 normalt och förra året. Robusta‐lagren i London har fallit med 65% sedan toppen i juli. Enligt en survey gjord av Bloomberg kan skörden minska med 10% från förra året. Coffee Network, en del av FC Stone, råvaruhandlaren, förutspår att utbudet bara överträffar efterfrågan med 500,000 säckar nästa år. En säck grönt kaffe väger 60 kilo.

Graf över kaffeprisets utveckling under 3 år

Det är möjligt att kaffepriset håller på att etablera en botten med 1.50 dollar som stödnivå. Man bör kunna bottenfiska KAFFE S på de här nivåerna och sedan vänta in prisuppgångar i framtiden.

Kakao

Vi skrev förra veckan att vi skulle vilja vara långa kakao om nivån 2500 dollar bröts. Den bröts i veckan och vi är därför långa KAKAO S. Västafrika har drabbats av torka. De kommande 30 dagarnas väder blir avgörande för skörden i Elfenbenskusten, som tävlar med Ghana om att vara världens största producenter.

Diagram med graf över kakaoprisets utveckling under 3 år

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisas till gårdagens nyhetsbrev.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *