SHB Råvarubrevet 23 december 2011

Råvarorna har återhämtat något av förra veckans fall med stöd från amerikansk statistik, positiva kinesiska importsiffror och en svagare dollar. Handelsbankens Råvaruindex…