backwardation-contango-terminsmarknaden.png

Contango och backwardation

Denna video förklarar begreppen contango och backwardation som används för att beskriva förhållanden på terminsmarknaden, för råvaror och andra tillgångar. Vi får även…

Modity om elmarknaden vecka 45 2011

Det hydrologiska överskottet (vatten och snömagasin) minskar och vi går mot normalen. På uppsidan finns också minskningen i kärnkraftsproduktion. Riskerna på nedsidan är…

SHB Råvarubrevet 4 november 2011

Beskedet från Grekland att det inte kommer att bli någon folkomröstning fick råvarumarknaden att vända efter en dyster inledning på veckan och beskedet från ECB att man…