Lundin Petroleum – Trading case

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenLundin Petroleum har utvecklats betydligt svagare än Stockholmsbörsen sedan rapporten för det första kvartalet i början av maj. Detta trots positiva nyheter angående elförsörjningen av det gigantiska oljefältet Johan Sverdrup, samt värdestödjande försäljningar av tillgångar på norska kontinentalsockeln. Vi tror att ett stigande oljepris och lyckade prospekteringsborrningar kommer att ge bränsle till aktien.

Oljepriset bör vända upp

Oljepriset är på den lägsta nivån på över ett år, 101 USD per fat, vilket vi anser är orimligt med tanke på den geopolitiska oron i världen (Ryssland/Ukraina och Mellanöstern) och OPEC:s behov av ett pris på minst 105 USD för budgetbalans. Vi ser det som sannolikt att oljepriset stiger framöver, mest på grund av den geopolitiska oron, men även från en eventuell produktionsminskning i Saudiarabien.

Attraktiv värdering, flera kurstriggers

Lundin Petroleum handlas till en substansrabatt om cirka 10 procent, att jämföra mot det historiska genomsnittet (efter fyndet av Johan Sverdrup) om 4 procent. Bolaget går ett intressant andra halvår till mötes med 10 prospekteringsborrningar, varav 5 i Norge. Viktigt att betona är att Lundin Petroleums exponering mot Ryssland i stort sett är obefintlig (en prospekteringslicens, ingen produktion), vilket minskar risken med hänsyn till oroligheterna.

Teknisk

Lundin Petroleum befinner sig i en fallande trend sedan 2011, men har under de sista tre veckorna utvecklats bättre än Stockholmsbörsen. Momentumindikatorn MACD indikerar att aktien har bottnat och uppgången ser ut att kunna fortsätta. Stöd finns vid tidigare bottennivå (och stigande trendline sedan 2011) runt 120 kronor, medan närmsta motstånd är vid fallande trendlinje vid 135 kronor. Vid ett utbrott över denna nivå bedöms nästa anhalt vara 150 kronor.

Teknisk analys på Lundin Petroleums aktie

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn.

Warrant och certifikat på Lundin Petroleum

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top