Lundin Petroleum, positivt kassaflöde ner till 17 USD per fat olja

Lundin Petroleums vd berättade nyligen i en intervju att bolaget har ett positivt kassaflöde ända ner till ett oljepris på 20 USD per fat. Nu har bolaget släppt en pressmeddelande om sin utdelning och där framgår även att de uppnår ett neutralt kassaflöde de kommande sju åren vid ett oljepris på 17 USD.

Sänker utdelningen, men slutar inte ge utdelning

Bolaget skriver ”Lundin Petroleum har en av de lägsta verksamhetskostnaderna inom offshore-industrin, och uppnår ett neutralt kassaflöde för de kommande sju åren vid cirka 17 USD per fat oljeekvivalenter (boe), vilket gör att bolaget kan stå emot cykliska råvarupriser. Med anledning av den senaste tidens fallande oljepris i kombination med en tydlig försämring av den makroekonomiska miljön, har styrelsen emellertid beslutat att som en försiktighetsåtgärd, i syfte att skapa ytterligare flexibilitet avseende likviditeten, justera sitt utdelningsförslag till 1,0 USD per aktie (motsvarande 284 MUSD), från 1,80 USD per aktie (motsvarande 511 MUSD), vilket aktieägarna kommer att rösta om på årsstämman den 31 mars 2020.”

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top