Lundin Petroleum blir Lundin Energy

Lundin Petroleum

Styrelsen för oljebolaget Lundin Petroleum har kommunicerat målet att företaget skall vara klimatneutralt år 2030. Av denna anledning har styrelsen föreslagit att bolaget skall byta namn till Lundin Energy. Namnbytet ska behandlas på årsstämman i slutet av mars.

För att uppnå klimatneutralitet ska bolaget:

 • Begränsa den genomsnittliga koldioxidintensiteten i bolagets tillgångsportfölj från 2020 till under 4 kilo koldioxid per fat, och från 2023 till under 2 kilo koldioxid per fat, för alla tillgångar, oavsett om bolaget är operatör eller inte. Det globala genomsnittet är 18 kilo koldioxid per fat.
 • Elektrifiera Edvard Grieg-fältet fullt ut tillsammans med den andra fasen av Johan Sverdrup-fältet under 2022, för att nå en koldioxidintensitet för dessa tillgångar på under 1 kilo koldioxid per fat.
 • Ersätta bolagets andel av el via strömförsörjning från land från 2022 genom investeringar i projekt för förnybar energi.
 • Klimatkompensera för samtliga flygresor som görs inom verksamheten genom naturliga metoder för att avlägsna koldioxid från atmosfären (natural carbon capture), retroaktivt från 2018.
 • Som ett oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas uppnå klimatneutralitet i verksamheten 2030.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top