Hur ser efterfrågan ut på guld?

I förra veckan publicerade WGC, Wold Gold Council, sin rapport om efterfrågan på guld. Enligt denna rapport sjönk efterfrågan på guld under 2019 till 4 355,7 ton, en nedgång på en (1) procent. Detta trots ett ökat investeringsflöde från börshandlade fonder och liknande produkter under förra året. Guldpriset steg emellertid kraftigt, viket betyder att det köptes guld för mer pengar än år 2018.

Guldtackor från The Royal Mint

Guldpriset under 2019 präglades av två distinkta händelser. Dels vad det en kraftig tillväxt i de flesta sektorer under första halvåret i kontrast till utbredda nedgångar under det andra halvåret.

Den globala efterfrågan under andra halvåret minskade med 10 procent jämfört med samma period 2018 eftersom y/y-förlusterna under fjärde kvartalet förvärrade dem från tredje kvartalet, framför allt inom smyckesefterfrågan och detaljhandels- och myntinvesteringar. Centralbanksefterfrågan avtog också under andra halvåret – 38 procent i motsats till första halvårets ökning om 65 procent. Detta berodde delvis på den stora omfattningen av inköp under de föregående kvartalen. Centralbankernas årliga inköp nådde ändå en anmärkningsvärd nivå om 650,3 ton – den näst högsta nivån på 50 år.

ETF-investeringsinflöden dämpade den allmänna trenden. Investeringar i dessa produkter fortsatte starkt under årets första nio månader och nådde ett crescendo på 256,3 ton under tredje kvartalet 2018. Momentum sjönk sedan under Q4, med inflöden som avtog till 26,8 ton (-76 procent y/y). Teknikindustrin såg blygsamma nedgångar under året, även om efterfrågan på elektronik bidrog till en mindre återhämtning under Q4 2019. Det årliga utbudet av guld ökade med 2 procent till 4 776,1 ton. Denna tillväxt kom enbart från återvinning, eftersom gruvproduktionen minskade med 1 procent till 3 436,7 ton.

En enorm ökning av ETF-inflödena motsvarade nästan det kraftiga nedgången i konsumenternas efterfrågan under 2019

Efterfrågan på guld
Källa: Metals Focus, World Gold Council

Låga och negativa räntor tillsammans med en geopolitisk osäkerhet gynnade denna tillväxt, medan guldprisrallyt också lockade till sig momentumdrivna inflöden.

Den totala efterfrågan på guld under det fjärde kvartalet 2019 minskade med 19 procent y/y till 1 045,2 ton. Två huvudsakliga bidragsgivare till fallet var smycken och fysisk guldtackor, som båda reagerade på det förhöjda guldpriset. I US-dollar var nedgången i efterfrågan under fjärde kvartalet mycket lägre – bara 3 procent till 49,7 miljarder US-dollar.

Inflöden till globala gulduppbackade ETFer och liknande produkter drev det totala innehavet till en rekordnivå på 2 885,5 ton. Innehavet växte med 401,1 ton under året, där 26,8 ton lades till under fjärde kvartalet. Inflödena var kraftigt koncentrerade till det tredje kvartalet 2019 då guldpriset i amerikanska dollar steg till den högsta nivån på sex år.

Centralbanker var nettoköpare av guld för det tionde året i rad. Deras globala reserver ökade med 650,3 ton (-1 procent y/y), den näst högsta årliga summan på 50 år. Köpen under fjärde kvartalet på 109,6 ton var 34 procent lägre y/y, även om detta delvis var en återspegling av de stora köpen under 2018.

Kina och Indien påverkade den globala efterfrågan på konsumenter. Tillsammans stod de två guldförbrukande jättarna för 80 procent av y/y-nedgången för smycken under i Q4 och efterfrågan på detaljhandeln. Höga guldpriser och en mjukare ekonomisk miljö var de viktigaste orsakerna.

Den totala årliga guldförsörjningen steg med 2 procent till 4 766,1 ton. En återhämtning med 11 procent i återvinning var det främsta skälet till ökningen, eftersom konsumenterna utnyttjade den kraftiga stigningen i guldpriset under andra halvåret. Den årliga gruvproduktionen var marginellt lägre 3 463,7 ton – den första årliga nedgången på mer än tio år.

Guldpriset 2019 var i genomsnitt 1 481 USD per troy ounce under fjärde kvartalet. Detta var det högsta genomsnittspriset sedan första kvartalet 2013. Även om priset förblev lägre än toppen under Q3 så stöds det väl. Guldpriset i olika valutor, till exempel euro, indiska rupier och turkiska lira nådde sina högsta nivåer någonsin.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top