Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 25 augusti 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på råvarupriser (jordbruk)Det var endast små prisrörelser på jordbruksprodukterna i veckan som gick. Vetepriset var oförändrat, medan havreterminerna steg kraftigt i Chicago. Sojamjöl för ny skörd avslutade veckan med en uppgång, medan sojamjöl från gammal skörd steg med 12%. Generellt sett var det något uppåt på de produktmarknader som drabbats av Rysslands importembargo. Potatispriset steg med 5%, men klarade först av en ny bottennotering. Smörpriset steg något, då laktosfria mjölkprodukter nu ska tillåtas importeras till Ryssland och EU Kommissionen den 28 augusti ska diskutera införandet av stöd för lagring av smör. Det ihållande regnandet, som enligt den senaste prognosen ska fortsätta de kommande två veckorna (minst), börjar skapa oro inte bara för ytterligare falltalsförsämring i EU, utan också farhågor för minskad areal höstgrödor. Fredagens handel avslutades starkt, då det inte längre gick att bortförklara att ryska arméförband är i strid med ukrainska dito. Den humanitära konvojen från Ryssland återvände till Ryssland, av allt att döma troligtvis lastade med helikopterdelar (den ryska militärhelikopterfabriken ligger märkligt nog i Ukraina, dit lastbilarna körde).

Odlingsväder

Förra veckan såg 14-dagarsprognosen ut att bli torrare, att Europa skulle ”torka upp”. Så ser det inte alls ut längre. Tvärtom väntas det falla mer än dubbelt så mycket regn som normalt över Storbritannien, norra Frankrike och södra Tyskland, som tillsammans är Europas viktigaste odlingsområden för höstvete.

Odlingsväder

Prognoskartan för nederbörden i USA de kommande två veckorna ser fortsatt ”bearish” ut för majs och sojabönor:

Prognoskartan för nederbörden i USA

Prognosen för Ryssland och Ukraina visar fortsatt lite över normal nederbörd. Det ser inte ut att vara någon risk för lägre skörd av majs, t ex.

Odlingsväder

Brasiliens extremt torra prognos för de centrala delarna av landet, har i den senaste körningen med GFS-modellen mildrats. Det rapporteras om lågt vattenflöde i de stora flodsystemen, vilket bland annat fört med sig att elpriset stigit i Brasilien.

Odlingsväder

Indiens monsun, som mest har hållit till i nordöstra delen av landet, kommer nu att ge ordentligt med regn över de södra delarna av landet. I Uttar Pradesh väntas dock inte någon ändring på det torra vädret.

Indien

Vete

EU väntas få en rekordskörd av vete i år, men regnen har gjort att mycket har blivit fodervete. Det är ännu något oklart hur mycket det är. En kartbild över genomsnittliga falltal i olika delar av Frankrike, visar att falltalet i genomsnitt är under 180 i ett ganska stort område norr om Paris. En fingervisning om hur många ton det kan handla om fick vi i veckan som gick. I torsdags rapporterade Reuters att Frankrike köpt 27,500 ton kvarnvete från Litauen, som lastas av i Rouen. Frankrike har också importerat kvarnvete från Storbritannien. 3000 ton lastades av i Dunkirk tidigare förra veckan och 4,400 ton i torsdags. Ytterligare laster i samma storlek väntas. Det sägs att detta kvarnvete köpts för att kunna leverera på kontrakt som ingåtts innan skörden. Frankrike exporterade drygt 10 mt kvarnvete förra året och om de nu får importera sådant, kan det vara så att exportpotentialen blivit fodervete. Jag skrev om StrategieGrains uppskattningar på detta område förra veckan. EU har hittills i år 2014/15 exporterat 3.1 mt. Samma period förra året var exporten 3.2 mt.

En annan ovanlig affär är att 4000 ton franskt fodervete tycks ha exporterats till Tyskland och lastats av i en tysk hamn.

I torsdags drog nya regn in över Tyskland, Frankrike och Storbritannien. I Sverige är det väldigt blött i västra Sverige och i Mälardalen. Vi bedömer att ca 70% av Sveriges spannmål är under tak. I Skåne, det mesta men mindre i Mälardalen.

Statistics Canada estimerade i torsdags veteskörden till 27.7 mt (USDA 28 mt, förväntat 29 mt). De angav det myckna regnandet i Prärie-delen av Kanada som orsak till sänkningen av estimatet. Förra året producerade Kanada 37.53 mt vete.

Mellan den 1 juli och den 20 augusti exporterade Ukraina 3.66 mt spannmål, enligt presstjänsten hos Ukrainska the Agrarian Policy and Food Ministry. Av detta var 1.8 mt vete.

EU gav i veckan importlicenser på 101 kt ukrainskt vete utan tull. Det är en del av EU:s handelsstöd till Ukraina. Stödpaketet tillåter att nära 1 mt ukrainskt vete kan importeras tullfritt till den sista oktober.

I fredags eftermiddag stod det klart att konflikten mellan Ryssland och Ukraina blir allt mer konkret då ryskt artilleri beskjuter den ukrainska armén. Marknaden reagerade på det omedelbart och gick under fredagskvällen upp med som mest 3.5% i Chicago. Hur detta kommer att utveckla sig vet ingen, men troligtvis finns på kort sikt en uppsidesrisk i spannmålspriset. Under helgen återvände den ryska humanitära konvojen från Ukraina till Ryssland. Den var då enligt flera fotografier troligen lastad med helikopterdelar. Ryska militärhelikoptrar tillverkas i Ukraina och lastbilarna körde till den fabriken och vände tillbaka därifrån.

Skörden i Ryssland har kommit halvvägs och avkastningen är 20% större än förra året. I veckan beslutade Ryssland att köpa 3-5 mt vete till strategiska lager.

Matifs novemberkontrakt stängde precis under tekniskt motstånd och omsättningen var 22,510 kontrakt, dubbelt så mycket som de senaste dagarna. Den högre omsättningen under stigande pris tyder på starkt köpintresse, som vi tolkar det, framförallt från spannmålshandlare.

Vetepriset analyserat

Skillnaden mellan ”London-vete” (foder) och Matif (kvarnvete) har ökat till 14% från 13% förra veckan.

Skillnaden mellan "London-vete" (foder) och Matif (kvarnvete)

Chicagovetet (december) steg också på nyheten om att Ryssland/Ukraina-konflikten blivit mer konkret och tydlig. Priset föll dock tillbaka fram till stängning.

Vete på CBT

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan. Jag har också lagt in foderveteterminerna i London. Som vi ser, ligger den marknaden nu prismässigt nära Chicagomarknaden. För en månad sedan låg den närmare Matif. Contangot i fodervetemarknaden har också ökat, från att ha varit mindre, som i Matifs, till att bli mer lik Chicagos. Det gör att de som lagrar in fodervete, gör en bättre affär genom att prissäkra med foderveteterminer än med Matif.

Vete

Non-commercials i CFTC:s rapport har köpt tillbaka ytterligare 8000 kontrakt och är nu ”bara” sålda 68834 kontrakt. Troligtvis kommer den här trenden att fortsätta, eftersom Chicagomarknaden inte visar några tecken på att vilja fortsätta ner.

Vete

Vi tror att det på kort sikt finns en uppenbar uppsidesrisk i vetepriset. Dels på grund av prognosen om mer regn i Europa, på bristfällig monsun i Indien och på den förvärrade konflikten mellan Ryssland och Ukraina (uppbackad av västvärlden).

Majs

Majspriset var i rekyl nedåt fram till mitten av förra veckan när priset närmade sig golvet i den tekniska formationen och de som legat kort började ta hem vinster. Prisuppgången dämpades dock av resultaten från ProFarmer Crop Tour, som förstärkte bilden av att USA går mot en riktigt stor skörd. Crop tour:ens estimat av yielden i Ilinois når 196.96 bushels per acre (förra året 170.48). Som det ser ut nu, kan USA få en avkastning på långt mer än 170 bushels / acre och USDA ligger nu på 168 bushels per acre i sitt senaste produktionsestimat. The Commodity Weather Group höjde sitt estimat till 171.5 bushels / acre från 170 för en månad sedan.
USDA rapporterade att exporten den senaste veckan uppgick till 99.9 kt av gammal skörd och 719 kt av ny skörd, vilket var i linje med marknadens förväntningar.

Det är inte lätt att se att det tekniska taket på 378 cent i CZ4 ska brytas, mot bakgrund av så lovande avkastning, men å andra sidan är det också förvånande att priset inte föll när den här informationen spreds i veckan, utan istället gick upp! Kanske är det ett utslag av det gamla talesättet, något modifierat till ”Sell on rumor, buy on fact”. Om priset inte går ner på så här lovande uppgifter, när ska det då göra det?

Majspris

Crop condition sjönk 1% till 72% good/excellent i måndags.

Crop condition majs

Non-commercials fortsatte att köpa tillbaka den korta positionen. Om priset skulle bryta taket, kommer non-commercials, som är oftast följer marknaden, förmodligen att köpa tillbaka ännu mer.

Majs

Etanolproduktionen är förvånande hög i USA på 937,000 fat per dag. Eftersom produktionen redan är så hög, kan man inte vänta sig extra stöd från etanolproduktionen i USA.

Etanol

Den eskalerade konflikten i Ukraina är också en faktor som kan verka stödjande för majspriset. Den faktorn tillsammans med observationen att priset steg, samtidigt som ProFarmer crop tour rapporterade om fantastisk avkastning och att etanolproduktionen redan är väldigt stark, att non-commercials, som är nettosålda, börjat köpa, talar för att majspriset går upp. Risken är i vart fall på uppsidan. Vi fortsätter därför med köprekommendation.

Sojabönor

Sojabönorna har gått under 1050 cent, som var ett tekniskt stöd. Sojamjölet fortsätter att vara välunderstött, medan sojaoljan föll ytterligare ett par procent i veckan.

ProFarmer Crop Tour estimerade i torsdags att det genomsnittliga antalet baljor inom en kvadrat om 3 x 3 fot i Illinois är 1299, över förra årets 1116. Avkastningen tycktes alltså kunna bli drygt 10% – 20% högre än förra året. I fredags kväll, efter stängning, rapporterade ProFarmer den slutliga avkastningen och den blev exakt som USDA:s senaste från augusti-WASDE.

Sådden av oljeväxter i Indien tycks bli den minsta på 12 år i spåren av en svag och ojämnt fördelad monsun. Arealen minskar enligt Soybean Processors Association of India, som i sin tur citerar jordbruksdepartementet, säger att den totala arealen av sojabönor minskar med 6.8% till 11.18 Ha. I Madhya Pradesh minskar arealen med 9.6%, 8% i Maharashtra och 19% i Rajasthan.

Sojabönor

Priset på sojamjöl steg kraftigt i fredags på Rysslands-oro (igen). Sojamjöl är en trång resurs och skulle världen bli oroligare är det en vara som man vill ha i lager. Nedan ser vi decemberkontraktet. Spotkontraktet steg ännu mer i veckan, +12%.

Sojamjöl

Det såg ett tag ut som om sojaoljans fall skulle ha hittat sin botten vid 33 dollar. Dessa förhoppningar grusades dock i fredags när sojaoljan föll till nytt kontraktslägsta och stängde där, på 32.60. Det var antagligen helgens inträde som kom i vägen för ett prisfall ner till 32.

Sojaolja

Crop condition för sojabönor steg 1% till 71% good/excellent i måndagens rapport.

Crop condition för sojabönor

Non-commmercials sålde återigen terminer netto enligt fredagens rapport som visar ställningen per i tisdags. De är nu sålda netto 53,840 kontrakt. Normalt är non-commercials nettoköpta, eftersom det är oftast råder backwardation (många lantbrukare som vill prissäkra). Sedan slutet av juni, innan Stocks & Plantings-rapporten har de dock varit netto sålda, vilket visat sig rätt.

Soja

Vi fortsätter med neutral rekommendation tills vidare.

Raps

Novemberkontraktet på raps gick i veckan upp från den tekniska stödnivån på 320 euro per ton.

Rapspris

Statistics Canada estimerade i torsdags canolaskörden till 13.91 mt, vilket var lägre än marknadens förväntningar som låg på 14.5mt. Förra året producerade Kanada 17.96 mt canola.

Vi behåller säljrekommendationen på rapsfröterminer.

Potatis

Potatispriset, som föll ner till under 7 euro per 100 Kg efter Rysslands importembargo, repade sig successivt under veckan och avslutade fredagen under fast handel. April 2015-terminen, som är den som huvudsakligen handlas, stängde på 7.30, en uppgång med 5% sedan förra veckan.

Potatispris

Gris

Lean hogs fortsatte prisfallet och föll i veckan från 95 cent för oktoberleverans till strax över 90 cent, innan en återhämtning kunde märkas i torsdags. Marknaden lämnade dock tillbaka ett par cent under fredagen och stängde på 92.88 cent.

Lean hogs-termin

Nedan ser vi kursdiagrammet för septemberkontraktet på EUREX Hogs. Priset som i början av juli låg på 1.74 har nu fallit ner till 1.64 euro per Kg, en cent ner från förra veckans 1.63. Under veckan var dock priset nere på 1.60 innan det återhämtade sig.

 

Eurohog

Mjölk

I fredags sade EU-Kommissionen, efter att ha delat ut stöd till odlare av persikor, nektariner och andra frukter och grönsaker, att de kan komma att ge stöd till exportörer av mjölk också. Stödet till mejeriföretag ska diskuteras när jordbruksexperterna möts igen den 28 augusti. Enligt Agrimoney, som citerar en källa i Bryssel, kan stödet ta formen av stöd för lagring hos företagen för att undvika att utbudet kommer ut på marknaden och påverkar priserna. Källan säger till Agrimoney att det ännu inte är klart hur stödet ska utformas och att det bara kan komma att gälla för företag i Finland och Baltikum, som enligt källan är de svårast drabbade områdena. Dock ska noteras att Finland exporterade mindre ost till Ryssland än både Tyskland och Nederländerna, däremot är exporterade Finland mer smör till Ryssland än något annat EU-land. Gissningsvis planerar EU ett smör-berg, men inte ett ost-berg.

Alla borde ha vetat, och det har inte saknats signaler, att Ryssland under Putin strävar efter självförsörjning. De som sålt till den ryska marknaden har gjort det med god vinst, därför att det funnits en risk – och en riskpremie som de fram till embargot tillgodogjort sig. På det här viset kommer i troligtvis oppositionen till bistånd att argumentera.

Antagligen får vi ett smör-berg i Finland, och det tycks också vara så som marknaden tolkar läget. Priset på smör har handlats upp på EUREX.

Fonterras Global Dairy Trade auktion, som hölls i tisdags den 19 augusti var bättre än väntat givet de ryska sanktionerna med en nedgång på blott 0.6% i genomsnitt. Däremot var den ganska spretig. Å ena sidan steg priset på WMP med 3.4%, å andra sidan föll SMP med 12%. Smörpriset steg med 4.9%. Prisförändringen på SMP + smör hänger inte ihop med prisförändringen på WMP. Priset på cheddarost föll med 7.9%. Vi ser alltså spåren av Rysslands importembargo på SMP och ost, medan smörpriset möjligen kan ha funnit en botten och vi vet ju varför. Däremot lär prisreaktionen inte bli stor – överproduktionen fortsätter ju och smöret måste förr eller senare ut på marknaden.

Terminer

Nedan ser vi kvoten mellan tremånaders termin på smör och närmaste kvartalets leveranskontrakt på rapsolja FOB Rotterdam. Som vi ser har terminsmarknaden på smör redan fallit tillbaka till vårens lägsta kvot men har på 4.79 gånger dyrare än rapsolja, fortfarande långt ner till botten för relationen under år 2012, när kvoten var nere på 2.54.

Som vi sett ovan, fortsatte baissen i sojaoljan, vilket gör att det inte finns en chans att smöret, som i grund och botten fortfarande är historiskt dyrt i förhållande till vegetabilisk olja, kan stiga pris.

Grafer

Nedan ser vi terminspriserna för mjölkråvara basis köpkurserna på terminerna för smör och SMP på EUREX, omräknat till kronor per kilo. De korta terminerna, med löptid fram till februari-mars har stigit i pris den senaste veckan, medan de längre har sjunkit. Detta är precis vad man kan förvänta sig efter ett besked från EU Kommissionen om att ge temporärt stöd till gissningsvis smör. Utbudet minskar på kort sikt och gynnar priset på kort sikt, men förvärrar situationen på längre sikt med lägre pris längre in i framtiden.

Terminspris på mjölkråvara

Det fortsatta prisfallet i vegetabilisk olja kommer att fortsätta att sätta press på smörpriset. EU går mot recession och efterfrågetillväxten i EU kommer att vara svag. Tillväxten i Kina är inte heller så hög som den kunde vara. Ryssland kommer att försöka importera en del av varorna de köpt från EU innan embargot från Kina, men de lär väl tänka två gånger innan de köper kinesiska mjölkprodukter.

Ryssland lättade på importembargot avseende utsäde, huvudsakligen, men också laktosfria mjölkprodukter. Det är en flirt med Finland och en bakdörr som Valio kan använda sig av för att minska pressen i Finland – och en möjlighet för EU Kommissionen att slippa skapa ett smörberg. Även detta besked från Ryssland är alltså bullish smör basis EUREX.

Det finns alltså anledning till en viss optimism om prisutvecklingen på EUREX Butter Index. Det gör att vi ändå rekommenderar köp av terminer på smör, men stannar på neutral för SMP. Rekommendationen vad gäller terminspriserna på mjölk blir också neutral från tidigare säljrekommendation.

Socker

Priset på socker fortsatte falla i veckan och är nu nere på bottennivåerna som registrerades i början av året.

Sockerprisutveckling

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Not below USD 70/b and aiming for USD 80/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia again reminded the global oil market who is king. Oil price is ticking carefully upwards today as investors are cautious after having burned their fingers in the production cut induced rally to (almost) USD 90/b which later faltered. We expect more upside price action later today in the US session. The 1 m b/d Saudi cut in July is a good tactic for the OPEC+ meeting on 4-6 July. Unwind if not needed or force all of OPEC+ to formal cut or else….Saudi could unwind in August. The cut will unite Saudi/Russia and open for joint cuts if needed. I.e. it could move Russia from involuntary reductions to deliberate reductions

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Adjusting base-lines and formalizing and extending May cuts to end of 2024. OPEC+ this weekend decided to extend and formalize the voluntary agreement of cuts in May. These cuts will now be and overall obligation for the group to produce 40.5 m b/d  on average in 2024 (not including natural gas liquids). There were some adjustments to reference production levels where African members got lower references as they have been unable to fill their quotas. UAE on the other hand got a 200 k b/d increase in its reference production level to match actual capacity increases. It was also a discussion of whether to change the baseline for Russia’s production. But these changes in baselines won’t make any immediate changes to production.

Unilateral cut of 1 m b/d by Saudi in July. The big surprise to the market was the unilateral 1 m b/d cut of Saudi Arabia for July. To start with it is for July only though it could be extended. The additional cut will 

1) Make sure the oil price won’t fall below 70
2) Prevent inventories from rising
3) Help prevent capex spending in upstream oil and gas globally is not getting yet another trough
4) Make for a great tactical negotiation setup for next OPEC+ meeting on 4-6 July
       a) If the 1 m b/d July cut is unnecessary, then it will be un-winded for August
       b) If it indeed was needed then Saudi can strong-arm rest of OPEC+ to make a combined cut from August. Else Saudi could revive production by 1 m b/d from August and price will fall.
5) It is roughly aligning actual production by Russia and Saudi Arabia. Actually it is placing Saudi production below Russian production. But basically it is again placing the two core OPEC+ members on equal footing. Thus opening the door for combined Saudi/Russia cuts going forward if needed.

Saudi produced / will produce /Normal production:
April: 10.5
May: 10.0
June: 10.0
July: 9.0
Normal prod: 10.1

Oil price to strengthen further. Especially into the US session today. We expect crude oil prices to strengthen further and especially into the US session today. Price action has been quite careful in response to the surprise 1 m b/d cut by Saudi Arabia so far today. Maybe it is because it is only for one month. But mostly it is probably because the market in recent memory experienced that the surprise cut for May sent the Dated Brent oil price to USD 88.6/b in mid-April before it again trailed down to almost USD 70/b. So those who joined the rally last time got burned. They are much more careful this time around.

USD 80/b is the new USD 60/b and that is probably what Saudi Arabia is aiming for. Not just because that is what Saudi Arabia needs but also because that is what the market needs. We have seen a sharp decline in US oil rig count since early December last year and that has taken place at an average WTI price of USD 76/b and Brent average of USD 81/b. Previously the US oil rig count used to expand strongly with oil prices north of USD 45/b. Now instead it is declining at prices of USD 75-80/b. Big difference. Another aspect is of course inflation. US M2 has expanded by 35% since Dec 2019 and so far US CPI has increased by 17% since Dec 2019. Assume that it will rise altogether by 30% before all the stimulus money has been digested. If the old oil price normal was USD 60/b then the new should be closer to USD 80/b if adjusting for a cumulative inflation increase of 30%. But even if we just look at nominal average prices we still have USD 80/b as a nominal average from 2007-2019. But that is of course partially playing with numbers.

Still lots of concerns for a global recession, weakening oil demand and lower oil prices due to the extremely large and sharp rate hikes over the past year. That is the reason for bearish speculators. But OPEC+ has the upper hand. This is what we wrote recently on that note: ”A recession is no match for OPEC+”

Aligning Saudi production with Russia. Russian production has suffered due to sanctions. With a 1 m b/d cut in July Saudi will be below Russia for the first time since late 2021. Russia and Saudi will again be equal partners. This opens up for common agreements of cuts. Reduced production by Russia since the invasion has been involuntary. Going forward Russia could make deliberate cuts together with Saudi.

Graph over Russia and Saudi oil production
Source: Rystad data

Short specs in Brent and WTI at 205 m barrels as of Tuesday last week. They will likely exit shorts and force the oil price higher.

Short specs in Brent and WTI
Source: Blberg data

Long vs. Short specs in Brent and WTI at very low level as of Tuesday last week. Will probably bounce back up.

Long vs. Short specs in Brent and WTI
Source: Blbrg data

US oil rig count has declined significantly since early Dec-2022 at WTI prices of USD 76/b and Brent of USD 81/b (average since Dec-2022).

US oil rig count
Source: Blbrg data

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms. Recent market memory is USD 57.5/b average from 2015-2019. But that was an extremely bearish period with booming US shale oil production.

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms.
Source: Blberg data. SEB graph and calculations
Förstsätt läsa

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Populära