Följ oss

Nyheter

­Much ado about nothing

Publicerat

den

Gold bar, in no shortage at Comex

CPM Group logoWilliam Shakespeare titled his play this way to emphasize that it was a fluffy enjoyable romantic comedy: No King Lear. What we these days call a summer date flick. This piece deals with a tempest in a teapot. Unfortunately, it is not a funny comedy. Investors falling prey to predatory marketing hype may experience a tradegy of losing money on bad investments.

Gold marketeers are bending over backward to find ways to try to scare investors into buying gold, into continuing to believe the dream based on an economic nightmare scenario that gold will rise and rise forever to unfathomable heights. The scare tactics used to center on an imminent collapse of the global financial system, or your local bank, failed, despite the best efforts of governments in the United States and Europe to help promote the idea of gold as a safe haven and portfolio diversifier.

Trying to scare people into buying gold based on the threat of hyperinflation also has failed, for the most part. There are still some believers in the inflation thesis out there, but most people have realized that when a significant part of the population does not have jobs that pay them enough to buy things, inflationary pressures tend to remain bottled up.

So the marketeers keep trying. Their current spiel focuses on a non-existent threat of insufficient gold in Comex registered and eligible inventories to meet demand, and, related to that, fears of a recently emergence but not really significant backwardation in gold prices. The first part says the more than 60% plunge in registered gold inventories, from 2,147,399 ounces at the end of April to roughly 785,118 ounces on 15 August means that there is not enough gold in the Comex warehouses for market participants to take deliveries. Secondly, the recent $0.10 to $0.20 price backwardation from 6 August through middle of August between thinly traded front months was cited as evidence of strong physical demand, to support the claims that there will be an imminent “default” of Comex paper gold. (The definition the marketeers use of a Comex default is neither legally nor market-wise accurate, but when you are making stuff up, facts like that do not seem to matter.)

These claims cannot be further from the truth. First, registered stocks account for less than a third of total Comex reported gold stocks. While registered stocks have fallen sharply, combined registered and eligible stocks declined at a far less dramatic pace of 14.3% from end of April to 6,967,251 ounces as of 15 August. More importantly, monthly data from the Comex shows that there is a greater ‘cover’ of inventories as a percentage of open interest than there was historically. In July the percentage of open interest backed by total Comex gold inventories stood at 17.5%. While this percentage has been declining since reaching 28.0% in March 2012, stocks are equivalent to a vastly higher percentage of open interest than the period from January 1985 to April 2004, during which time the average was 12.0%. In fact, for much of the past decade the percentage of open interest covered by total stocks was much lower. It moved in a range of 6.1% – 16.8% between August 2000 and April 2004, and dipped to as low as 13.6% as recently as December 2007.

The same is true of deliveries relative to stocks, and deliveries relative to open interest. In both cases, the ratios show that there have been lower rates of deliveries in recent years compared to stocks and open interest than there was prior to 2005. The monthly ratio of deliveries relative to stocks averaged 7.1% from January to July, compared to 25.2% from January 1992 to December 2004. During the same period this year the monthly average ratio of deliveries to open interest was 1.47%, compared to 2.39% from January 1992 to December 2004.

Any talk of delivery problems, shortages, and defaults is totally unfounded based on these historical ratios.

Futures contracts are financial instruments designed to allow commercial entities to hedge the price risks inherent in their businesses, by attracting investors and speculators who are willing to take on that price risk with the hope of making a profit by taking on this risk. Futures contracts are not designed for physical delivery, and they largely are not used in that fashion. This is true across all commodities, and not just gold and silver. In almost all commodities the delivery rates are very low, usually a tiny fraction of the total open interest. The concerns of an imminent shortage of deliverable stocks are uncalled for.

Gold COMEXComex gold deliveries and open interest

[box]Denna analys är producerad av CPM Group och publiceras med tillstånd på Råvarumarknaden.se.[/box]

Disclaimer

Copyright CPM Group 2012. Not for reproduction or retransmission without written consent of CPM Group. Market Commentary is published by CPM Group and is distributed via e-mail. The views expressed within are solely those of CPM Group. Such information has not been verified, nor does CPM make any representation as to its accuracy or completeness.

Any statements non-factual in nature constitute only current opinions, which are subject to change. While every effort has been made to ensure that the accuracy of the material contained in the reports is correct, CPM Group cannot be held liable for errors or omissions. CPM Group is not soliciting any action based on it. Visit www.cpmgroup.com for more information.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära