Följ oss

Nyheter

Guldet tar nya vägar till Indien

Publicerat

den

Guldsmycken i Indien av importerat guld

Guldsmycken i IndienFör alla som försöker följa flödet av fysiskt guld i världen så är det nu dags att hålla ögonen på en ny potentiell utveckling.

Den indiska staten har i år infört ett flertal nya regleringar för att stoppa importen av guld. Tidigare i veckan trädde de senaste och hårdaste nya regleringarna i kraft. Landet står inför hotet av stagflation, dvs den jobbiga kombinationen av stigande inflation och en krympande ekonomi. Statens panikåtgärder vad gäller guld och andra regleringar riskerar dessutom att förvärra situationen eftersom alla fullständigt tappar förtroendet för landets ekonomi.

Indien har i flera steg höjt ett flertal skatter på import av guld, infört någon form av delvis matchande exportkrav och infört begränsningar i mängden av guld som får importeras. Dessutom har någon form av begränsningar vad gäller investeringsguld införts, där ägarna nu inte längre får lagra det efter eget tycke, utan i av staten godkända lager.

Det fysiska guldet tar nya vägar till Indien

Alla dessa ovanstående skatter och begränsningar gör att det nu pratas om att det fysiska guldet kan börja flöda via nya väger till Indien. I stället för att importera guldtackor och göra smycken i Indien så pratas det nu om att landet i mycket större omfattning kommer att importera redan färdiga smycken. Detta eftersom skatter och begränsningar inte gäller smycken, vilket gör att smyckestillverkningen i Indien får en kostnadsnackdel.

Hittills har den största mängden av Indiens guld importerats från Schweiz och Dubai. Men när staten nu kraftigt begränsar möjligheten att importera guldtackor förväntas färdiga smycken börja importeras från Italien och Thailand, samt Turkiet och Hong Kong. Guldet förväntas alltså fortsätta flöda till indien, men via helt andra andra vägar än idag.

Det kan tilläggas att de uppskattningsvis tio miljoner Indier som försörjer sig på guldverksamhet inte är positiva till denna utveckling.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Magnus

    18 augusti, 2013 vid 15:18

    Folk i Indien kommer aldrig sluta köpa guld, oavsett vad den indiska staten hittar på. Suget ökar ju bara när staten kör ekonomin i botten och papperspengarna tappar i värde.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Börsveckan ger en köprekommendation till aktien i oljeservicebolaget Beerenberg

Publicerat

den

Börsveckan ger en köprekommendation till Beerenberg-aktien som noterades på Euronext Growth Oslo i slutet av förra året. Beerenberg är ett norskt servicebolag inom olje- och gassektorn med låg värdering och hög utdelning. Bolaget erbjuder olika tjänster för olje- och gasfält samt andra tekniska produkter och service för krävande miljöer.

Historiken är inte den bästa, där fjolårets omsättning på 2 343 miljoner NOK faktiskt är snäppet lägre än 2015. Sedan 2019, när en stor återhämtning skedde, har tillväxten inte varit högre än en dryg procentenhet årligen. Bolaget fokuserar på service och har stabila kundrelationer, vilket bidrar till en stadig kassaflödesgenerering.

Trots en nedgång i orderingången förväntas Beerenberg ha hygglig tillväxt de kommande åren med förbättringar i lönsamheten. Även om marknaden är osäker på lång sikt, kan bolaget använda sina kassaflöden för att diversifiera sig mot andra hållbara sektorer.

Beerenberg får anses vara ett stabilt bolag med goda framtidsutsikter, trots att det inte förväntas ha höga multiplar. Deras strategi att använda stabila kassaflöden för att diversifiera sig mot hållbara sektorer kan vara långsiktigt lovande. I bokslutsrapporten för 2023 ökade omsättningen med 5 procent till 2 343 miljoner NOK, och rörelsemarginalen förbättrades till 5,6 procent.

Fortsätt läsa

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Populära