Connect with us

Nyheter

Hur sker leveranser av börshandlade basmetaller?

Published

on

Basmetallen koppar
Basemetallen koppar

CME Group erbjuder en rad terminskontrakt på basmetaller som resulterar i fysisk leverans vid förfall. De viktigaste av dessa är COMEX-aluminium- och koppar-terminer. Fysisk leverans hjälper till att säkerställa att det finns en konvergens i prissättningen mellan den fysiska marknaden och terminsmarknaden vid terminskontraktets utgång. För att en råvaruhandlare ska kunna bedöma priset på ett terminskontrakt med tillförsikt måste denna förstå processen för leverans och arten på metallen som kan levereras.

Produktspecifikationer

För koppar måste säljaren leverera 25 000 pound vid fysisk leverans med +/- 2 procents vikttolerans (24 500 till 25 500 pound).

Kopparn måste uppfylla ASTM-specifikationen B115-00 eller senaste revidering för elektrolytiska kopparkatoder av klass 1.

För aluminium måste säljaren vid fysisk leverans leverera 25 ton (25MT) med +/- 2% vikttolerans (24,5 till 25,5MT).

Aluminium som levereras måste uppfylla P1020A i den nordamerikanska och internationella registreringsregistret med titeln ”International Designation and Chemical Composition Limits for Unalloyed Aluminum” (reviderad mars 2007), eller senaste revisionen för primärt aluminium.

De acceptabla leveransformerna är så kallade ”suggor” som väger upp till 787,5 kg, T-stänger som väger upp till 787,5 kg eller Ingots som väger mellan 9 till 26 kg.

Den metall som erbjuds för fysisk leverans mot futuresavtalet måste bestå av ett enda märke av ett börsgodkänt smältverk.

Registrering av metall

För att levereras mot ett terminskontrakt måste metall levereras till ett börsgodkänt lager. Ett lager erbjuder säker lagring av metall och lagerhantering till börsen och dess medlemmar. Vågmästaren ordnar vägning av metallen för att bekräfta form och storlek. För att bli godkänd måste ett lager uppfylla kraven för börsen, inklusive tillhandahålla den nödvändiga säkerhetsnivån.

Aluminium måste åtföljas av en certifierad analys och ett ursprungscertifikat för att upprätthålla metallkedjans integritet. När godkänd metall har levererats till lagret, kan ägaren av metallen välja att registrera metallen hos börsen, en process som ofta kallas att placera metallen på en så kallad warrant.

En warrant är ett lagligt dokument. Hos CME Group skapas och lagras dessa warrants elektroniskt. Warranten skapas av lagret och förvaras i börsens system av metallägarens clearingmedlemföretag. Warranten innehåller all relevant information relaterad till den metall som lagras.

För de viktigaste basmetallerna används sedan denna warrant som leveransmedel.

Avsikt att leverera

Terminsavtal refererar vanligtvis till en kalendermånad för att bedöma en prisreferens eller för att genomföra leverans. För vart och ett av koppar- och aluminiumkontrakten kan leverans ske på valfri affärsdag under kontraktsmånaden. Leveranser kan ske två börsdagar före den första dagen i leveransmånaden till en arbetsdag före den sista arbetsdagen i kontraktsmånaden.

Säljaren av terminsavtalet startar leveransprocessen genom att tillhandahålla ett formellt meddelande om avsikt att leverera till clearinghuset. Säljaren måste identifiera den warrant de avser använda vid levererans.

Clearinghuset i sin tur tilldelas skyldigheten att ta emot leveransen till en innehavare av ett terminskontrakt. Leverans sker två arbetsdagar efter det att säljaren har meddelat sin avsikt. Leverans sker genom överlåtelse av äganderätten till waranten till det avräkningspris som fastställts av börsen den dag som säljaren lämnar meddelandet om sin avsikt att leverera.

Mängden metall i en warrant kan variera. Medan ett terminskontrakt avser en standardiserad mängd metall, t.ex. 25 000 pound för koppar, beaktas den exakta vikten av metall när betalningsbeloppet beräknas.

När terminsköparen tar över en warrant kan den välja vad den ska göra med den. Till exempel kan köparen välja att behålla den som en warrant i lagret, ta bort warranten och sälja metallen privat, eller begära att den tas bort från lagret för användning eller lagring någon annanstans – en process som kallas lastning. Alla frakt- och lageravgifter måste emellertid betalas och regleras i samband med detta.

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Nyheter

Kakaopriserna stiger på minskade leveranser från Elfenbenskusten

Published

on

Kakaofrukt

En svagare dollar i torsdags ledde till att flera spekulanter som tagit position för fallande pris valde att täcka sina korta positioner i kakaoterminer. Efter att regeringsdata visade att utbudet av kakao från Elfenbenskusten ser ut att minska så har kakaopriset stärks. Kursuppgången begränsades emellertid av att de europeiska kakaolagren stigit till 139 060 MT, den högsta siffran på sex månader.

Måndagens regeringsdata visade att Elfenbenskustens bönder skickade 1,73 MMT kakao till landets hamnar för regleringsåret 2022/2023 från 1 oktober till 12 mars. Siffran är en minskning med 3,4 procent på årsbasis. Elfenbenskusten är den största kakaoproducenten i världen. 

Nigeria ser en nedgång i sin kakaoexport

En nedgång i kakaoexporten från Nigeria är gynnsam för priserna. Cocoa Association of Nigeria rapporterade i måndags att landets kakaoexport för januari 2023 sjönk med 5,9 procent på årsbasis till 43 405 MT. Nigeria är världens femte största producent av kakaobönor.

Oron för utbudet på vissa västafrikanska kakaogrödor har begränsat eventuella nedgångar i kakaopriserna. Kakaobönder fortsätter att kämpa med bristen på gödningsmedel och bekämpningsmedel eftersom Rysslands krig i Ukraina har begränsat den ryska exporten av kaliumklorid och andra gödningsmedel över hela världen.

Tidigare den här månaden steg kakao i New York till en högsta nivå på två år, och kakao i London nådde en högsta nivå på 13 veckor, efter att International Cocoa Organization (ICCO) förutspådde att de globala kakaolagren 2022/2023 skulle falla 3,5 % år/år till 1,653 MMT. 

Continue Reading

Nyheter

Lundin Mining gör stort förvärv – 75 procent av bolagets intäkter kommer nu från koppar

Published

on

Koppar-gruvan Caserones

Lundin Mining meddelade tidigare idag att de förvärvar 51 procent av SCM Minera Lumina Copper av JX Nippon Mining & Metals Corporation. Lundin Mining har rätt att förvärva ytterligare 19 procent under en femårsperiod. Det förvärvade bolaget driver koppar-molybden-gruvan Caserones i Chile.

Lundin Mining betalar 800 miljoner USD vid tillträde och sedan 150 miljoner USD under en period på sex år. De ytterligare 19 procenten kan förvärvas för 350 miljoner USD.

Förvärvet är i linje med Lundin Minings strategiska mål och ger företaget en storskalig kopparproduktion med lång livstid med ett bra kassaflöde, som kompletterar Lundin Minings befintliga verksamheter och högkvalitativa tillgångar inom basmetaller med stort fokus på koppar. Förvärvet gör att 75 procent av Lundin Minings intäkter kommer att komma från koppar.

Dagens industri frågar vd Peter Rockandel om det är rimligt att köpa Caserones med tanke på investeringsbehovet för Josemaria. Han svarar ”Att få köpa en världsklasstillgång som dessutom är strategiskt helt rätt för den existerande portföljen är otroligt ovanligt så det är inget man kan tacka nej till. Dessutom gör vi det här köpet utan skuld och gruvan kommer direkt att generera fritt kassaflöde”.

Continue Reading

Populära