Följ oss

Nyheter

Hur sker leveranser av börshandlade basmetaller?

Publicerat

den

Basmetallen koppar
Basemetallen koppar

CME Group erbjuder en rad terminskontrakt på basmetaller som resulterar i fysisk leverans vid förfall. De viktigaste av dessa är COMEX-aluminium- och koppar-terminer. Fysisk leverans hjälper till att säkerställa att det finns en konvergens i prissättningen mellan den fysiska marknaden och terminsmarknaden vid terminskontraktets utgång. För att en råvaruhandlare ska kunna bedöma priset på ett terminskontrakt med tillförsikt måste denna förstå processen för leverans och arten på metallen som kan levereras.

Produktspecifikationer

För koppar måste säljaren leverera 25 000 pound vid fysisk leverans med +/- 2 procents vikttolerans (24 500 till 25 500 pound).

Kopparn måste uppfylla ASTM-specifikationen B115-00 eller senaste revidering för elektrolytiska kopparkatoder av klass 1.

För aluminium måste säljaren vid fysisk leverans leverera 25 ton (25MT) med +/- 2% vikttolerans (24,5 till 25,5MT).

Aluminium som levereras måste uppfylla P1020A i den nordamerikanska och internationella registreringsregistret med titeln ”International Designation and Chemical Composition Limits for Unalloyed Aluminum” (reviderad mars 2007), eller senaste revisionen för primärt aluminium.

De acceptabla leveransformerna är så kallade ”suggor” som väger upp till 787,5 kg, T-stänger som väger upp till 787,5 kg eller Ingots som väger mellan 9 till 26 kg.

Den metall som erbjuds för fysisk leverans mot futuresavtalet måste bestå av ett enda märke av ett börsgodkänt smältverk.

Registrering av metall

För att levereras mot ett terminskontrakt måste metall levereras till ett börsgodkänt lager. Ett lager erbjuder säker lagring av metall och lagerhantering till börsen och dess medlemmar. Vågmästaren ordnar vägning av metallen för att bekräfta form och storlek. För att bli godkänd måste ett lager uppfylla kraven för börsen, inklusive tillhandahålla den nödvändiga säkerhetsnivån.

Aluminium måste åtföljas av en certifierad analys och ett ursprungscertifikat för att upprätthålla metallkedjans integritet. När godkänd metall har levererats till lagret, kan ägaren av metallen välja att registrera metallen hos börsen, en process som ofta kallas att placera metallen på en så kallad warrant.

En warrant är ett lagligt dokument. Hos CME Group skapas och lagras dessa warrants elektroniskt. Warranten skapas av lagret och förvaras i börsens system av metallägarens clearingmedlemföretag. Warranten innehåller all relevant information relaterad till den metall som lagras.

För de viktigaste basmetallerna används sedan denna warrant som leveransmedel.

Avsikt att leverera

Terminsavtal refererar vanligtvis till en kalendermånad för att bedöma en prisreferens eller för att genomföra leverans. För vart och ett av koppar- och aluminiumkontrakten kan leverans ske på valfri affärsdag under kontraktsmånaden. Leveranser kan ske två börsdagar före den första dagen i leveransmånaden till en arbetsdag före den sista arbetsdagen i kontraktsmånaden.

Säljaren av terminsavtalet startar leveransprocessen genom att tillhandahålla ett formellt meddelande om avsikt att leverera till clearinghuset. Säljaren måste identifiera den warrant de avser använda vid levererans.

Clearinghuset i sin tur tilldelas skyldigheten att ta emot leveransen till en innehavare av ett terminskontrakt. Leverans sker två arbetsdagar efter det att säljaren har meddelat sin avsikt. Leverans sker genom överlåtelse av äganderätten till waranten till det avräkningspris som fastställts av börsen den dag som säljaren lämnar meddelandet om sin avsikt att leverera.

Mängden metall i en warrant kan variera. Medan ett terminskontrakt avser en standardiserad mängd metall, t.ex. 25 000 pound för koppar, beaktas den exakta vikten av metall när betalningsbeloppet beräknas.

När terminsköparen tar över en warrant kan den välja vad den ska göra med den. Till exempel kan köparen välja att behålla den som en warrant i lagret, ta bort warranten och sälja metallen privat, eller begära att den tas bort från lagret för användning eller lagring någon annanstans – en process som kallas lastning. Alla frakt- och lageravgifter måste emellertid betalas och regleras i samband med detta.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnkraftreaktorutvecklaren Blykalla har gjort en kapitalanskaffning på 80 Mkr

Publicerat

den

Närbild på en del av Blykallas kärnkraftsreaktor

Blykalla har genomfört en kapitalanskaffning om 80 miljoner kronor. Rundan leddes av Norrsken Launcher tillsammans med Nucleation Capital, med deltagande från Earth Venture Capital, Farvatn och flera privata investerare.

Det tillförda kapitalet kommer att vara avgörande för Blykallas industrialisering av sin avancerade kärnreaktor, SEALER (Swedish Advanced Lead-cooled Reactor). SEALER är konstruerad för kommersiell kraftproduktion i ett mycket kompakt format, med unika säkerhetsfunktioner som möjliggörs av ett antal egenutvecklade innovationer.

En av dessa viktiga innovationer är Blykallas korrosionstoleranta stållegeringar, som möjliggör effektiv kylning av reaktorer med flytande bly. Med detta tekniska genombrott säger Blykalla att de kan uppnå effektiv serieproduktion, vilket leder till snabbare driftsättning och lägre kostnader än konventionell kärnkraft. SEALER gör det också möjligt att använda kärnkraft för att minska koldioxidutsläppen i industriella tillämpningar genom produktion av vätgas, biokol och biobränsle, utöver lokal elproduktion. Slutligen bidrar denna teknik till att förverkliga en cirkulär avfallsmodell. Jämfört med konventionell kärnkraft kan SEALERs bränslecykel utvinna upp till 140 gånger mer energi ur uranmalm, vilket endast ger en bråkdel av avfallet, som behöver lagras under endast 1 % av deponeringstiden.

Rod Adams, Managing partner på Nucleation Capital, säger: ”Vi är mycket glada över att kunna investera i Blykalla, en grupp med unik och mycket konkurrenskraftig korrosionsskyddsteknik för användning i deras relativt mogna blykylda reaktorkonstruktion. Denna teknik kommer att göra det möjligt för dessa reaktorer att överträffa sig själva som en avancerad kärnkraftsdesign, som kan ge tillförlitlig och koldioxidfri kraft till energiköpare runt om i världen.”

Norrsken, som ledde bolagets såddrunda tillsammans med Uniper 2022, säger: ”Blykalla bygger ett team i världsklass för att ta företagets unika IP mot snabb industrialisering. Denna teknik kommer att vara avgörande för den europeiska övergången till grön, säker baskraft som så desperat behövs för att minska koldioxidutsläppen i industrin, säkra nätets tillförlitlighet och leverera på de enorma behoven av att driva AI”, enligt Erik Engellau-Nilsson, partner på Norrsken Launcher.

Tien Nguyen, grundande partner på Earth Venture Capital, kommenterar: ”Vår investering i Blykalla understryker vår fasta tro på deep-tech vid en tidpunkt då Sydostasiens behov av ren, hållbar energi är obestridligt. Med Indonesien, Singapore, Filippinerna och Thailand i spetsen beräknas efterfrågan på SMR-driven energi överstiga 10 GW år 2035. Detta återspeglar ett akut behov av energilösningar som kan driva på den ekonomiska tillväxten och samtidigt säkerställa ett hållbart klimat. Blykallas innovativa tillvägagångssätt är perfekt anpassat för att hantera denna utmaning och erbjuder en skalbar, effektiv energilösning.”

Blykalla är för närvarande i förberedande arbete för att licensiera tekniken i Sverige, en regulatorisk miljö som snabbt anpassas till utvecklingen av ny kärnkraft. Ett viktigt steg för att industrialisera och kvalificera tekniken är att bygga den elektriska testreaktorn i Oskarshamn, som utvecklas tillsammans med OKG (Unipers svenska dotterbolag) och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Parallellt för företaget diskussioner med industriella partners för att stödja byggandet av kärnreaktorer för off-grid värme- och elproduktion. Blykalla har hittills mött marknadsintresse från aktörer inom gruv-, stål- och andra energiintensiva industrier.

Jacob Stedman, Blykallas VD, kommenterar: ”Det är fantastiskt att vara en del av denna kärnkraftsrenässans, och att se hur stort intresset för kärnkraft är från företag i takt med att de regulatoriska förutsättningarna faller på plats. SEALERs funktioner, kostnad och effekt gör den perfekt lämpad för industriella användare som vill minska koldioxidutsläppen och bli enda avnämare, eller till och med ägare, av SMR. Det speglar det starka och brådskande behovet från industrin att säkra tillgången till ren och konkurrenskraftig energi. Detta kommer trots allt att vara avgörande för branschens gröna omställning och fortsatta tillväxt.”

Blykalla på 1 minut
Fortsätt läsa

Nyheter

Mexikos sockerproduktion den lägsta på ett decennium

Publicerat

den

Sockerbitar i närbild

Mexiko beräknas att producera 4,7 miljoner ton socker i år, den lägsta sockerproduktionen under det senaste decenniet. Sockerproduktionen fortsätter att ligga under de senaste två säsongerna på grund av minskande industriella skördar på grund av långvarig torka.

Både den veckovisa sockerproduktionen och sockerrörskrossen ligger betydligt under de senaste två säsongerna.

Vi har sett en ökning av sockerrörsarealen den här säsongen jämfört med förra året. Hittills ligger ton sockerrör per ha över de senaste två säsongerna.

Mexiko fortsätter att se låga mängder nederbörd. Eftersom Mexiko inte har ordentliga bevattningssystem, beror landets sockerrörsproduktion strikt på nederbörd. Än så länge fortsätter den ackumulerade nederbörden att ligga under de senaste två åren samtidigt som den också ligger under tioårsgenomsnittet.

Med en inhemsk produktion på 4,7 miljoner ton kommer Mexiko att behöva importera socker för att fortsätta exportera socker till USA.

Hur mycket socker kommer Mexiko att importera?

Även med lägre sockerproduktion kommer Mexiko att leta efter socker från sina grannar för att kunna uppfylla så mycket av sin amerikanska kvot som möjligt. För att möta amerikanska exportvolymer bedömer analytikerna att Mexiko kommer att importera cirka 500 000 ton. Hittills har Mexiko importerat cirka 168 000 ton vilket gör att landet över 300 000 ton kvar att importera. Importen kommer sannolikt att komma från Centralamerika och Brasilien.

Eftersom USA inte producerar tillräckligt med socker för att möta den inhemska efterfrågan måste de importera socker. Större delen av USAs importerade socker kommer från Mexiko på grund av deras nära handelsrelation och geografiska närhet.

Fortsätt läsa

Populära