Följ oss

Nyheter

Lägsta elpriset … ever!

Publicerat

den

Kraftledning med elektricitet

Hur lågt är elpriset? Vilket svar du får beror på om du frågar en dansk, en svensk eller en norrman. Juni gav nya bottenrekord, men även rekordstora prisskillnader mellan olika regioner i Norden.

Entelios

Den samnordiska kraftmarknaden har aldrig tidigare sett så låga priser dom de vi har haft under juni. Då ser vi speciellt på det som heter systempris, som är ett slags snittpris för alla prisområden i Norden. Snittpriset i juni gick ner ända till 3,15 €/MWh. Detta är 30 % lägre än den föregående bottennoteringen som gjordes så sent som i april i år.

Mycket vatten i kraftsystemet är orsaken till att det råder så stor press på spotpriset i de områden där det produceras vattenkraft. När snösmältningen i fjällen ger mer vatten än det ryms i kraftverkens magasin, uppstår nämligen konkurrens mellan producenterna om vem som får leverera kraft till elnätet.

Resultatet avgörs på ett enkelt sätt: Den som erbjuder lägst pris, vinner.

Rekordstor prisskillnad mellan Oslo och Stockholm

Samtidigt som systempriset rasar mot ständigt nya historiska bottennivåer, råder det nästan elbrist i vissa delar av Norden. Medan Norge och norra Sverige har de lägsta priserna, råder det periodvis brist på el i mellersta och södra Sverige.

Orsaken är att mycket av kärnkraften har tagits ur drift för underhållsarbete, samtidigt som det har varit längre vindstilla perioder – vilket medför att den enorma, svenska vindkraftparken inte producerar el.

I sådana lägen är förbrukningen högre än produktionen i de södra delarna av Sverige, och därmed uppstår det tydliga prisskillnader mellan de olika områdena i Norden. Mot slutet av juni var dessa skillnader större än någonsin. På en och samma timme låg priset i Oslo på 1,5 €/MWh i pris, medan Stockholm hade nästan 200 €/MWh.

Denna akuta brist på lokal kraft har gjort att Svenska kraftnät har köpt produktionskapacitet från en av kärnkraftsproducenterna i Sverige för att säkerställa att det finns tillräckligt med reglerbar kraftproduktion.

Flaskhalsar leder till förlorad energi

Sammantaget finns det mer än tillräckligt med energi på den nordiska kraftmarknaden. Ändå uppstår det stora prisskillnader och skälen till detta stavas avstånd och nätkapacitet. Det råder inget fritt flöde av el i Norden, och i ännu mindre grad mellan Norden och våra grannländer. Kabelkapaciteten mellan städer och landsändar har sina begränsningar.

Just nu är dessutom mycket av kapaciteten ur drift för reparationer och underhåll, något som begränsar överföringskapaciteten ännu mer.

Resultatet är att de olika prisområdena blir isolerade, både de som har för mycket el och de som har för lite. Samtidigt som man i Norge inte förmår ta till vara på allt vatten som vårfloden ger, måste man i Sverige starta upp reservkraftsproduktion baserad på eldningsolja. Många ogynnsamma händelser på en och samma gång kan därmed göra att ren, förnybar kraft rinner rätt ut i havet utan att bli till el.

Optimister lyfter priserna på längre sikt

På terminsmarknaden, där marknadsaktörerna i Norden handlar el för leverans framåt i tid, är stämningen lite annorlunda. Coronapandemin och de hårda, förebyggande åtgärderna fick stora delar av världsekonomin att gå på knä. Pessimismen som snabbt bredde ut sig på marknaderna när delar av samhället stängde ner drabbade både aktier, räntor och råvaror.

Detta fick även framtidspriserna på el att falla i början av pandemin. De senaste veckorna har vi sett ekonomiska rapporter som visar att nedgången totalt sett inte har varit så stor som först befarat – samtidigt som allt fler delar av samhället åter har öppnats.

Detta har skapat ny optimism hos flera investerare och industriaktörer, som därmed har återupptagit handeln med råvaror och andra produkter. Resultatet är en positiv stämning på många av världens börser och i ekonomin generellt. Detta inverkar självklart även på kraftmarknaden: Vi ser nu att priset på el för de kommande åren handlas på något högre nivåer än vi såg i början av juni.

Marknadsaktörerna tror ändå att elpriset kommer att hålla sig historiskt lågt flera månader framöver.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära