Nyheter

Hur sker leveranser av börshandlade basmetaller?

Publicerat

den

CME Group erbjuder en rad terminskontrakt på basmetaller som resulterar i fysisk leverans vid förfall. De viktigaste av dessa är COMEX-aluminium- och koppar-terminer. Fysisk leverans hjälper till att säkerställa att det finns en konvergens i prissättningen mellan den fysiska marknaden och terminsmarknaden vid terminskontraktets utgång. För att en råvaruhandlare ska kunna bedöma priset på ett terminskontrakt med tillförsikt måste denna förstå processen för leverans och arten på metallen som kan levereras.

Produktspecifikationer

För koppar måste säljaren leverera 25 000 pound vid fysisk leverans med +/- 2 procents vikttolerans (24 500 till 25 500 pound).

Kopparn måste uppfylla ASTM-specifikationen B115-00 eller senaste revidering för elektrolytiska kopparkatoder av klass 1.

För aluminium måste säljaren vid fysisk leverans leverera 25 ton (25MT) med +/- 2% vikttolerans (24,5 till 25,5MT).

Aluminium som levereras måste uppfylla P1020A i den nordamerikanska och internationella registreringsregistret med titeln ”International Designation and Chemical Composition Limits for Unalloyed Aluminum” (reviderad mars 2007), eller senaste revisionen för primärt aluminium.

De acceptabla leveransformerna är så kallade ”suggor” som väger upp till 787,5 kg, T-stänger som väger upp till 787,5 kg eller Ingots som väger mellan 9 till 26 kg.

Den metall som erbjuds för fysisk leverans mot futuresavtalet måste bestå av ett enda märke av ett börsgodkänt smältverk.

Registrering av metall

För att levereras mot ett terminskontrakt måste metall levereras till ett börsgodkänt lager. Ett lager erbjuder säker lagring av metall och lagerhantering till börsen och dess medlemmar. Vågmästaren ordnar vägning av metallen för att bekräfta form och storlek. För att bli godkänd måste ett lager uppfylla kraven för börsen, inklusive tillhandahålla den nödvändiga säkerhetsnivån.

Aluminium måste åtföljas av en certifierad analys och ett ursprungscertifikat för att upprätthålla metallkedjans integritet. När godkänd metall har levererats till lagret, kan ägaren av metallen välja att registrera metallen hos börsen, en process som ofta kallas att placera metallen på en så kallad warrant.

En warrant är ett lagligt dokument. Hos CME Group skapas och lagras dessa warrants elektroniskt. Warranten skapas av lagret och förvaras i börsens system av metallägarens clearingmedlemföretag. Warranten innehåller all relevant information relaterad till den metall som lagras.

För de viktigaste basmetallerna används sedan denna warrant som leveransmedel.

Avsikt att leverera

Terminsavtal refererar vanligtvis till en kalendermånad för att bedöma en prisreferens eller för att genomföra leverans. För vart och ett av koppar- och aluminiumkontrakten kan leverans ske på valfri affärsdag under kontraktsmånaden. Leveranser kan ske två börsdagar före den första dagen i leveransmånaden till en arbetsdag före den sista arbetsdagen i kontraktsmånaden.

Säljaren av terminsavtalet startar leveransprocessen genom att tillhandahålla ett formellt meddelande om avsikt att leverera till clearinghuset. Säljaren måste identifiera den warrant de avser använda vid levererans.

Clearinghuset i sin tur tilldelas skyldigheten att ta emot leveransen till en innehavare av ett terminskontrakt. Leverans sker två arbetsdagar efter det att säljaren har meddelat sin avsikt. Leverans sker genom överlåtelse av äganderätten till waranten till det avräkningspris som fastställts av börsen den dag som säljaren lämnar meddelandet om sin avsikt att leverera.

Mängden metall i en warrant kan variera. Medan ett terminskontrakt avser en standardiserad mängd metall, t.ex. 25 000 pound för koppar, beaktas den exakta vikten av metall när betalningsbeloppet beräknas.

När terminsköparen tar över en warrant kan den välja vad den ska göra med den. Till exempel kan köparen välja att behålla den som en warrant i lagret, ta bort warranten och sälja metallen privat, eller begära att den tas bort från lagret för användning eller lagring någon annanstans – en process som kallas lastning. Alla frakt- och lageravgifter måste emellertid betalas och regleras i samband med detta.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version