Connect with us

Nyheter

Tre svenska supersatsningar ska ge enorma mängder gödningsmedel – fosfor, kalium och kväve

Published

on

Det har länge funnits flera problem med gödningsmedel. Miljöproblem är det som varit en fråga längst, sedan har frågan kring att vissa tillgångar är ändliga tillkommit och nu på senare tid har priserna rusat i höjden på grund av leveransstörningar då utbudet kommer från ett fåtal platser. Men nu har vi tre svenska satsningar som ska ordna tillgången på hela tre olika gödningsmedel, nämligen fosfor, kalium och kväve.

LKAB kan producera stora mängder fosfor

LKAB har gjort en järnmalmsfyndighet som ligger strax norr om den befintliga gruvan i Kiruna. Den fyndigheten har dessutom visat sig innehålla en ovanligt hög koncentration av fosfor (samt även värdefulla sällsynta jordartsmetaller). Redan innan denna fyndighet hade LKAB tagit fram en process för att på ett effektivt sätt kunna utvinna mineraler från resterna som blir kvar av järnmalmsbrytningen, rester som från många års gruvbrytning ligger lagrade runt gruvorna. Det är stora mängder fosfor som kan produceras, LKAB kommer att kunna ersätta hela Europas import från den stora leverantören Ryssland.

Cinis Fertilizer kan producera kalium från återvinning och rester

Cinis Fertilizer är ett nytt företag som ska producera kaliumsulfat genom att återvinna restprodukter från andra industrier, så som pappersindustrin eller batteritillverkare. Cinis Fertilizer verkar tidigare ha fokuserat på att börja använda rester från pappersindustrin, men sedan har en extra intressant möjlighet uppstått med Northvolts storskaliga etablering i Skellefteå. En restprodukt från Northvolts batteriproduktion är natriumsulfat och den restprodukten har Cinis Fertilizer skrivit avtal om att ta emot. Samtidigt har Cinis Fertilizer skrivit avtal med Van Iperen International som har bokat hela bolagets produktion under tio år på totalt 15 miljarder kronor. Cinis Fertilizer har planer på en börsnotering.

NitroCapt ska producera kväve på ett billigt och miljövänligt sätt

NitroCapt är ett ungt företag som har kommit på en process som på ett billigt och miljövänligt sätt kan utvinna kväve från luften och omvandla det till konstgödsel. Innovationen handlar om att på ett banbrytande sätt minska energiåtgången vid kvävefixeringen och genomföra den i ett enda steg. NitroCapts lösning är annorlunda på även ett annat sätt, här ska produktionen ske decentraliserat och småskaligt, där det inte ens måste finnas tillgång till ett stabilt elnät, utan processen kan drivas utanför elnätet med väderberoende elproduktion från exempelvis solceller.

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Nyheter

Kakaopriserna stiger på minskade leveranser från Elfenbenskusten

Published

on

Kakaofrukt

En svagare dollar i torsdags ledde till att flera spekulanter som tagit position för fallande pris valde att täcka sina korta positioner i kakaoterminer. Efter att regeringsdata visade att utbudet av kakao från Elfenbenskusten ser ut att minska så har kakaopriset stärks. Kursuppgången begränsades emellertid av att de europeiska kakaolagren stigit till 139 060 MT, den högsta siffran på sex månader.

Måndagens regeringsdata visade att Elfenbenskustens bönder skickade 1,73 MMT kakao till landets hamnar för regleringsåret 2022/2023 från 1 oktober till 12 mars. Siffran är en minskning med 3,4 procent på årsbasis. Elfenbenskusten är den största kakaoproducenten i världen. 

Nigeria ser en nedgång i sin kakaoexport

En nedgång i kakaoexporten från Nigeria är gynnsam för priserna. Cocoa Association of Nigeria rapporterade i måndags att landets kakaoexport för januari 2023 sjönk med 5,9 procent på årsbasis till 43 405 MT. Nigeria är världens femte största producent av kakaobönor.

Oron för utbudet på vissa västafrikanska kakaogrödor har begränsat eventuella nedgångar i kakaopriserna. Kakaobönder fortsätter att kämpa med bristen på gödningsmedel och bekämpningsmedel eftersom Rysslands krig i Ukraina har begränsat den ryska exporten av kaliumklorid och andra gödningsmedel över hela världen.

Tidigare den här månaden steg kakao i New York till en högsta nivå på två år, och kakao i London nådde en högsta nivå på 13 veckor, efter att International Cocoa Organization (ICCO) förutspådde att de globala kakaolagren 2022/2023 skulle falla 3,5 % år/år till 1,653 MMT. 

Continue Reading

Nyheter

Lundin Mining gör stort förvärv – 75 procent av bolagets intäkter kommer nu från koppar

Published

on

Koppar-gruvan Caserones

Lundin Mining meddelade tidigare idag att de förvärvar 51 procent av SCM Minera Lumina Copper av JX Nippon Mining & Metals Corporation. Lundin Mining har rätt att förvärva ytterligare 19 procent under en femårsperiod. Det förvärvade bolaget driver koppar-molybden-gruvan Caserones i Chile.

Lundin Mining betalar 800 miljoner USD vid tillträde och sedan 150 miljoner USD under en period på sex år. De ytterligare 19 procenten kan förvärvas för 350 miljoner USD.

Förvärvet är i linje med Lundin Minings strategiska mål och ger företaget en storskalig kopparproduktion med lång livstid med ett bra kassaflöde, som kompletterar Lundin Minings befintliga verksamheter och högkvalitativa tillgångar inom basmetaller med stort fokus på koppar. Förvärvet gör att 75 procent av Lundin Minings intäkter kommer att komma från koppar.

Dagens industri frågar vd Peter Rockandel om det är rimligt att köpa Caserones med tanke på investeringsbehovet för Josemaria. Han svarar ”Att få köpa en världsklasstillgång som dessutom är strategiskt helt rätt för den existerande portföljen är otroligt ovanligt så det är inget man kan tacka nej till. Dessutom gör vi det här köpet utan skuld och gruvan kommer direkt att generera fritt kassaflöde”.

Continue Reading

Populära