Tre svenska supersatsningar ska ge enorma mängder gödningsmedel – fosfor, kalium och kväve

Det har länge funnits flera problem med gödningsmedel. Miljöproblem är det som varit en fråga längst, sedan har frågan kring att vissa tillgångar är ändliga tillkommit och nu på senare tid har priserna rusat i höjden på grund av leveransstörningar då utbudet kommer från ett fåtal platser. Men nu har vi tre svenska satsningar som ska ordna tillgången på hela tre olika gödningsmedel, nämligen fosfor, kalium och kväve.

LKAB kan producera stora mängder fosfor

LKAB har gjort en järnmalmsfyndighet som ligger strax norr om den befintliga gruvan i Kiruna. Den fyndigheten har dessutom visat sig innehålla en ovanligt hög koncentration av fosfor (samt även värdefulla sällsynta jordartsmetaller). Redan innan denna fyndighet hade LKAB tagit fram en process för att på ett effektivt sätt kunna utvinna mineraler från resterna som blir kvar av järnmalmsbrytningen, rester som från många års gruvbrytning ligger lagrade runt gruvorna. Det är stora mängder fosfor som kan produceras, LKAB kommer att kunna ersätta hela Europas import från den stora leverantören Ryssland.

Cinis Fertilizer kan producera kalium från återvinning och rester

Cinis Fertilizer är ett nytt företag som ska producera kaliumsulfat genom att återvinna restprodukter från andra industrier, så som pappersindustrin eller batteritillverkare. Cinis Fertilizer verkar tidigare ha fokuserat på att börja använda rester från pappersindustrin, men sedan har en extra intressant möjlighet uppstått med Northvolts storskaliga etablering i Skellefteå. En restprodukt från Northvolts batteriproduktion är natriumsulfat och den restprodukten har Cinis Fertilizer skrivit avtal om att ta emot. Samtidigt har Cinis Fertilizer skrivit avtal med Van Iperen International som har bokat hela bolagets produktion under tio år på totalt 15 miljarder kronor. Cinis Fertilizer har planer på en börsnotering.

NitroCapt ska producera kväve på ett billigt och miljövänligt sätt

NitroCapt är ett ungt företag som har kommit på en process som på ett billigt och miljövänligt sätt kan utvinna kväve från luften och omvandla det till konstgödsel. Innovationen handlar om att på ett banbrytande sätt minska energiåtgången vid kvävefixeringen och genomföra den i ett enda steg. NitroCapts lösning är annorlunda på även ett annat sätt, här ska produktionen ske decentraliserat och småskaligt, där det inte ens måste finnas tillgång till ett stabilt elnät, utan processen kan drivas utanför elnätet med väderberoende elproduktion från exempelvis solceller.

    scroll to top