Connect with us

Nyheter

NitroCapt använder elektricitet för att göra kväve från luft

Published

on

Traktor på åker

Almi Invest GreenTech investerar sju miljoner kronor i NitroCapt, som utvecklar en process för fossilfri, miljövänlig produktion av konstgödsel som förväntas att kraftigt reducera utsläpp av växthusgaser. I emissionen på 18 miljoner kronor deltar bland andra LRF Ventures. Kapitalet ska användas till kommersialisering och byggande av en pilotanläggning.

Traktör på stor åker

Konstgödsel, baserat på kväve, är en grundpelare i modernt jordbruk och en av förklaringarna till de ökande skördenivåer som uppnåtts det senaste seklet. Kvävegödsel är helt nödvändigt för att möjliggöra odling i dagens omfattning och kunna trygga livsmedelsförsörjningen för jordens befolkning. Men tillverkningen av kvävegödsel bidrar starkt negativt till växthuseffekten eftersom det idag tillverkas storskaligt med användning av naturgas, kol eller olja och sedan fraktas långa sträckor.

Globala utsläpp av växthusgaser från tillverkning av kvävegödsel uppgår idag till ca 500 miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar ca 2,5 procent av världens totala fossilbaserade utsläpp och till det ska läggas gödselns försurande effekt.

NitroCapt löser detta problem genom sin nya teknik, där kvävegödsel tillverkas småskaligt i en patenterad helt grön eldriven process. Luft innehåller 78 procent kväve och med NitroCapts process kan man utvinna kvävet och omvandla det till konstgödsel på ett enkelt, billigt och miljövänligt sätt. Innovationen handlar om banbrytande sätt att minska energiåtgången vid kvävefixeringen och genomföra den i ett enda steg.

–  Att försörja 10 miljarder människor med mat och samtidigt värna om klimat och miljö är en stor framtida utmaning och en omställning är nödvändig. NitroCapt befinner sig i framkant med sin disruptiva teknik i den pågående megatrenden med grön process för etablerade handelsvaror och kan bidra substantiellt till minskade framtida koldioxidutsläpp och bygga en stark affär kring detta, säger Boris Gyllhamn, Investment Manager på Almi Invest GreenTech.

Pilotanläggning under 2022

Uppsalabaserade NitroCapt, som är i ett tidigt skede, kommer att utveckla en pilotanläggning under 2022 för att kommersialisera tekniken i ett följande steg. Kommande år är planen att med erfarenhet från piloten bygga en fullskalig fabrik tillsammans med kund för att senare genomföra snabb uppskalning av verksamheten.

–  Vi är väldigt glada över denna investering, säger Gustaf Forsberg, vd och grundare på NitroCapt. Tack vare detta kan vi påbörja rekryteringen av en rad högkvalificerade ingenjörer och ta första steget mot en kommersialisering av vår process.