Följ oss

Nyheter

Snabba framsteg inom viktig energiteknik visar att utvecklingen går snabbare än vad många tror

Publicerat

den

Utbyggnadstakten för vissa tekniker för ren energi – som solceller och elfordon – visar vad som kan uppnås med tillräckliga ambitioner och politiska åtgärder, men snabbare förändringar behövs omgående i de flesta komponenter i energisystemet för att uppnå nettonollutsläpp senast 2050, enligt IEA:s senaste utvärdering av de globala framstegen.

IEA:s årliga uppdatering av hur utvecklingen inom ren energi går publicerades nyligen och visar på anmärkningsvärda framsteg under det senaste året. Elbilsförsäljningen nådde en rekordhög nivå på mer än 10 miljoner under 2022, en nästan tiofaldig ökning på bara fem år. Kapacitetstillskotten för förnybar el ökade till 340 gigawatt (GW), den största utbyggnaden någonsin. Som ett resultat står förnybara energikällor nu för 30 % av den globala elproduktionen. Investeringarna i ren energi nådde rekordhöga 1,6 biljoner USD 2022, en ökning med nästan 15 % från 2021, vilket visar på fortsatt förtroende för energiomställningar även i ett osäkert ekonomiskt klimat.

Övergången till ren energi sker dock i olika takt i olika regioner och sektorer. Till exempel var nästan 95 % av den globala elbilsförsäljningen 2022 i Kina, USA och Europa. Det behövs ett starkare internationellt samarbete för att sprida framstegen med elbilar och annan viktig teknik till alla regioner, särskilt till tillväxt- och utvecklingsekonomier.

Utbyggnaden av ren energi går också snabbare i vissa delar av energisystemet – såsom elproduktion och personbilar – där kostnaderna har sjunkit och tekniken redan är relativt mogen. Samtidigt krävs det fortfarande snabb innovation för att få ut ren teknik på marknaden för delar av energisystemet där utsläppen är svårare att hantera, t.ex. tung industri och långväga transporter. Positiva framsteg har gjorts på innovationsområdet under de senaste åren, men det krävs ytterligare påskyndande för att snart få ut mer utsläppssnål teknik på marknaden för dessa områden.

”Ekonomin för ren energi tar snabbt form, men ännu snabbare framsteg behövs på de flesta områden för att uppfylla internationella energi- och klimatmål”, säger Fatih Birol, verkställande direktör för IEA. ”Denna uppdatering av Tracking Clean Energy Progress belyser några mycket lovande utvecklingar, vilket understryker både behovet och potentialen för större åtgärder globalt. Den extraordinära tillväxten av nyckelteknologier som solenergi och elbilar visar vad som är möjligt.”

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Även om många sektorer ännu inte är helt på rätt spår för att nå de internationella klimatmålen visar den nya analysen på avgörande framsteg under det senaste året. För första gången någonsin har den tillkännagivna tillverkningskapaciteten för batterier till elfordon nått nivåer som är tillräckliga för att uppfylla förväntade efterfrågekrav 2030 i IEA:s scenario för att uppnå nettonollutsläpp senast 2050. Detta stöds av drivkraften från viktiga industristrategier som Inflation Reduction Act i USA och EU:s industriplan Green Deal.

Solceller har uppgraderats till ”på rätt spår”, eftersom deras framsteg nu ligger i linje med milstolpar som är förenliga med ambitionen att uppnå nettonollutsläpp. Solceller genererade rekordhöga nästan 1 300 terawattimmar (TWh) under 2022, en ökning med 26 % från 2021 och den största absoluta produktionstillväxten av alla förnybara tekniker under 2022. Antalet tillverkningsprojekt i pipeline för solceller såg också en massiv tillväxt i samband med omfattande statligt stöd, särskilt i Kina, USA och Indien. Om alla aviserade projekt genomförs kommer den globala tillverkningskapaciteten för solceller att mer än fördubblas under de kommande fem åren och överträffa efterfrågan 2030 i IEA:s netto noll vid 2050-scenario.

Betydande framsteg gjordes inom byggnadssektorn – som har uppgraderats från ”inte på rätt spår” till ”större insatser krävs” i det tregradiga betygssystemet Tracking Clean Energy Progress. Regeringarna inför allt strängare energikrav och prestandanormer för byggnader, och användningen av effektiv och förnybar teknik för byggnader, som värmepumpar och kylutrustning med låga utsläpp, ökar. Under det gångna året stärktes också politiken för energieffektivitet globalt, t.ex. i Indien, där man införde ny politik för apparater, fordon, industrianläggningar och kommersiella byggnader.

Politiken går framåt i många regioner. Tidigare i år blev till exempel Indonesien det första landet i Sydostasien att upprätta en rättslig ram för avskiljning, användning och lagring av koldioxid, och Namibia släppte en vätgasstrategi i slutet av 2022.

Flera tekniker har sett viktiga genombrott inom innovation sedan de senaste uppdateringarna av IEA:s Tracking Clean Energy Progress och Clean Energy Technology Guide. Världens största batteritillverkare meddelade att man skulle börja tillverka natriumjonbatterier för elfordon, en alternativ batterikemi som kan bidra till att minska beroendet av efterfrågade kritiska mineraler. Två storskaliga demonstrationer av fastoxidelektrolysörer, en högeffektiv teknik för att producera vätgas med låga utsläpp, togs i drift tidigare i år. Det har skett positiva framsteg inom innovativ ren teknik för aluminiumraffinering och cementtillverkning – båda branscher där utsläppen är svåra att hantera. I början av 2023 togs dessutom den första transporten av flytande koldioxid (CO2) från Belgien för att lagras geologiskt utanför Danmarks kust under Nordsjön, en milstolpe för koldioxidavskiljningssektorn.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Även om framsteg kan observeras i alla de över 50 komponenter i energisystemet som utvärderas i Tracking Clean Energy Progress, är majoriteten ännu inte på en väg som är förenlig med nettonollutsläpp senast 2050. Starkare politiskt stöd och större investeringar behövs inom ett brett spektrum av olika tekniker, i alla regioner i världen, för att möjliggöra en bredare och snabbare övergång till ren energi för att hålla nettonollutsläpp till 2050 inom räckhåll.

Nyheter

Saudiarabiens export av olja nere på covid-nivå

Publicerat

den

Produktion av olja

Priset på olja har på senare tid återhämtat sig med WTI-oljan uppe på över 80 USD och brentoljan på över 85 USD. En intressant graf som kan hjälpa till att förklara prisuppgången är den nedanstående där det framgår att Saudiarabiens export av olja är nere på samma nivå som under covid-pandemin.

Grafer över Saudiarabiens oljeexport
Fortsätt läsa

Nyheter

Minskad efterfrågan på skogsprodukter, men priserna stiger

Publicerat

den

Efterfrågan på skogsprodukter och trävaror har gått ner. Men det globala utbudet har minskat ännu mer, vilket gjort att priserna har stigit. De bakomliggande faktorerna är inte bra, men svensk skogsnäring går ändå starkt. Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar utvecklingen på marknaden. Han säger bland annat att framtiden ser ljus ut för branschen.

Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar marknaden.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnfull Next ska ta finsk kärnkraft för fjärrvärme till Sverige

Publicerat

den

Steady Energys SMR-reaktor för fjärrvärme

Det finska kärnenergiföretaget Steady Energy och Kärnfull Next har ingått ett strategiskt samarbetsavtal gällande små modulära reaktorer (SMR) för svensk fjärrvärme. Steady Energy avser bygga SMR-fjärrvärmeanläggningar i Helsingfors och Kuopio, Finland, med den första kommersiella enheten i drift redan 2030. Avtalet innebär att Sverige kan bli nästa land.

​Den finska marknadsledaren inom SMR-utveckling, Steady Energy, siktar nu på den svenska fjärrvärmemarknaden genom ett strategiskt samarbete med projektutvecklingsbolaget Kärnfull Next från Göteborg. Den svenska SMR-pionjärens nätverk, marknadskunskap och projektexpertis inom bland annat finansieringlösningar och leveransmodeller ses som en nyckel för att ta tekniken till Sverige skriver bolagen.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Steady Energy och att kunna leverera denna smarta och kostnadseffektiva lösning till den svenska marknaden. Med Steadys reaktor i vår portfölj kompletterar vi vårt el-fokuserade SMR-program Re:Firm med ett riktat fjärrvärmeerbjudande, Re:Heat, för kommuner som söker 2030-talets fossilfria uppvärmningslösningar”, säger Christian Sjölander, VD för Kärnfull Next.

Steady Energy har sedan tidigare tecknat avsiktsförklaringar för leverans av upp till femton reaktorer med Helsingfors lokala energibolag Helen och Kuopio Energi i östra Finland. Byggandet av den första kommersiella anläggningen förväntas börja 2028, med den första enheten i drift senast 2030. Byggandet av en pilotanläggning i Finland inleds redan nästa år med kandidatsajter i Helsingfors, Kuopio och Lahti.

Tommi Nyman, VD för Steady Energy, betonar uppvärmningens betydelse för Sveriges ambitiösa klimatmål. “Vi är väldigt stolta över att få samarbeta med Kärnfull Next och bli en del av deras marknadsledande erbjudande. Sveriges elförbrukning förväntas öka avsevärt för att nå nettonollmålen, drivet av elektrifieringen av transporter och industri. Men det krävs även en stor mängd fossilfri uppvärmningsenergi för att uppnå Sveriges klimatåtaganden”

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Man tenderar ibland att glömma att elektricitet bara är en del av vår energimix. Det behövs även skalbara och hållbara lösningar för Sveriges värmesektor. Steady’s nordiska design, leverantörskedja och tekniska mognadsgrad gör den perfekt för vårt nya fjärrvärmeprogram”, säger Sjölander.

Sveriges fjärrvärmeförbrukning uppgår till cirka 50 terawattimmar per år, där två tredjedelar kommer från biomassa. Kostnaderna för biomassa har dock ökat kraftigt de senaste åren, och bränslets framtid inom fjärrvärme är omdebatterad – inte minst på grund av dess värdefulla alternativa användningsområden samt utsläppen av växthusgaser.

”Att värma en stor stad med biomassa kräver en hög med stockar stor som en fotbollsplan varje dag, med en stadig ström av lastbilsleveranser dygnet runt. Det är hög tid att våra samhällen begränsar eldning för uppvärmning. Genom att kombinera vår expertis är Steady Energy och Kärnfull Next redo att ta SMR-fjärrvärme till Sverige och påskynda landets ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål,” avslutar Nyman.

Steady Energys SMR-teknologi:

 • Finskdesignad LDR-50 fjärrvärmereaktor
 • Termisk effekt på 50 megawatt per enhet
 • Ett fåtal enheter kan värma en medelstor stad
 • Utsläppsfri produktion
 • Enhetsstorlek jämförbar med en upprätt fraktcontainer, höjd 12 meter
 • Lättvattenkyld och modererad, enkel och beprövad design
 • Låg temperatur och tryck på 150 °C och 8 bar, närmare en hushållsespressomaskin än ett konventionellt kraftverk
 • Energi överförs via enkla värmeväxlare
 • Nästan 100% effektivitet tack vare avsaknaden av turbiner
 • Mycket låga livscykelutsläpp av koldioxid, jämförbara med havsbaserad vindkraft
 • Låga och förutsägbara driftskostnader
 • Baserad på decennier av världsledande finsk kärnforskning och utveckling
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära