Följ oss

Nyheter

LKAB ökar mineraltillgångarna – och redovisar sällsynta jordartsmetaller

Publicerat

den

Mineralprover hos LKAB

Efter stora satsningar på prospektering kan LKAB rapportera en fortsatt ökning av mineralreserver och mineraltillgångar, och för första gången redovisa mineraltillgångarna på sällsynta jordartsmetaller.

LKABs mineralprover

Jämfört med 2020 ökar reserverna 10 procent och mineraltillgångarna med hela 55 procent. Ett stort tillskott är fyndigheten Per Geijer i Kiruna.

Järnmalmsreserverna i Kiruna ökar från cirka 700 till drygt 800 miljoner ton, vilket betyder att den nuvarande huvudnivån 1365 får en förlängd livslängd från år 2035 till 2046. I Malmberget ökar reserverna med 30 miljoner ton till knappt 300 miljoner ton, vilket även där ökar livslängden ovanför dagens huvudnivåer. I Svappavaara minskar visserligen reserverna i Leveäniemigruvan på grund av brytning, men mineraltillgångarna i Gruvberget ökar väsentligt efter betydande prospekteringsborrning.

– Vi kan för första gången redovisa resultat från den så kallade Per Geijer-fyndigheten norr om Kiruna. Där har vi hittills hittat drygt 400 miljoner ton i mineraltillgångar med höga järnhalter, och för oss innebär det att det bör finnas goda förutsättningar för en långsiktig framtid för vår Kirunaverksamhet, säger Pierre Heeroma, direktör för prospektering, strategi och affärsutveckling på LKAB.

Totalt har LKAB idag funnit reserver och mineraltillgångar på cirka 4 miljarder ton i Svappavaara, Malmberget och Kiruna. Sedan starten 1890 har LKAB hittills brutit totalt drygt 2 miljarder ton. Förutom järnmalm finns apatit i LKAB:s malmer, ett fosfatmineral som innehåller fosfor. Fosfor är en kritisk råvara för Europa och ett viktigt näringsämne som återfinns i mineralgödsel. Utan användning av mineralgödsel skulle världens jordbruksproduktion minska med hälften.

En annan kritisk råvara i våra malmer är sällsynta jordartsmetaller som ökar i relation till mängden fosfor. Det som framför allt driver efterfrågan av sällsynta jordartsmetaller är den gröna omställningen som sker med ett ökat behov av kraftfulla permanentmagneter som används i elbilar och vindkraftverk, där till exempel Praseodym och Neodym ingår. Dessa samt Dysprosium förväntas utgöra de mest värdefulla sällsynta jordartsmetallerna för LKAB.

– Vi redovisar nu för första gången våra tillgångar på sällsynta jordartsmetaller, i tillägg till fosfor som inkluderades redan förra året. Volymerna är stora och halterna ser lovande ut. I Malmberget 1,4 miljarder ton med en snitthalt på 0,58 procent fosfor, i Kiruna lika mycket med en snitthalt på 0,33 och i Svappavaara 800 miljoner ton med ett snitt på 0,49 procent. I Per Geijer-fyndigheten är tillgången 400 miljoner ton med ett snitt på hela 2,73 procent fosfor, säger Pierre Heeroma.

Mineraltillgångarna på sällsynta jordartsmetaller är i Kiruna 1,4 miljarder ton med en snitthalt på 163 ppm (gram per ton), i Malmberget lika stor volym men med snitthalt på 227 ppm sällsynta jordartsmetaller.

– Halterna av fosfor och sällsynta jordartsmetaller i våra malmer skulle inte motivera en primärbrytning av dessa. Men tack vare vår cirkulära affärsmodell med ökat resursnyttjande av redan brutet material i stora volymer är vår ambition att möjliggöra en lönsam produktion av relativt stora volymer. Ett spännande undantag är Per Geijer-malmen som har mycket hög halt av fosfor, och även jordartsmetaller, som därmed har potential att öka vår produktionstakt av fosfor och sällsynta jordartsmetaller väsentligt, förklarar Leif Boström, direktör för Affärsområde Specialprodukter på LKAB.

– Sedan 2018 har vi satsat 1,2 miljarder kronor på prospektering och enbart under 2021 har vi provborrat motsvarande 200 kilometer. Redan under 2020 utökades mineraltillgångarna avsevärt och i år ökade de ytterligare och uppgår totalt till närmare 2,8 miljarder ton. Målet om att säkerställa mineraltillgångar om minst 1 000 Mt i Kiruna, 500 Mt i Malmberget och 250 Mt i Svappavaara är därmed uppnått, vilket innebär att vi har goda förutsättningar för produktion fram till 2060, säger Pierre Heeroma.

Fakta om mineraltillgångar och mineralreserver

 • Som mineraltillgångar klassas fyndigheter där prospektering bevisat förekomst och halt, men där det ännu inte gjorts en djupare teknisk och ekonomisk analys. När en sådan gjort kan en fyndighet klassas upp till mineralreserv, om den bedöms som brytvärd. 
 • Mineraltillgångar och mineralreserver utgör grunden för ett gruvbolags verksamhet och kräver lyckosam och kontinuerlig prospektering. LKAB rapporterar sina mineraltillgångar och mineralreserver i enlighet med rapporteringsstandarden PERC 2017.

Fakta om LKAB:s planerade utvinning av kritiska mineral

 • I LKAB:s malmer är de kritiska jordartsmetallerna, liksom fosfor, bundna i apatiten. De sällsynta jordartsmetallerna förekommer alltid i grupp, och samtliga återfinns därför i LKAB:s malmer.
 • Fosfor är ett viktigt näringsämne som återfinns i mineralgödsel. Det uppskattas att hälften av världens jordbruksproduktion är beroende av mineralgödsel.
 • Produktion i LKAB:s industripark beräknas starta 2027.
 • Användning av vätgas samt elektrifierade processer i övrigt innebär att de huvudsakliga förädlingsprocesserna blir fossilfria.
 • LKAB kan bli en betydande producent av kritiska mineral för jordbruket och grön teknik:
  • 5 gånger Sveriges behov av fosfor till mineralgödsel som kan minska Europas importbehov
  • 30 % av Europas behov av sällsynta jordartsmetaller för vidareförädling
  • Hela Sveriges behov av gips.
 • Idag är Europa importberoende av kritiska råmaterial och mineral som är ekonomiskt viktiga, där det finns risker med försörjningssäkerheten:
  • Fosformineralgödsel som importeras kan ha höga halter av kadmium som kan orsaka benskörhet.
  • Europa är importberoende av fosfor till 90 % och har idag endast en producent. Fosfor importeras huvudsakligen från Marocko samt från Ryssland.
  • Sällsynta jordartsmetaller importeras till 98 procent från Kina.
Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Stigande kakaopriser får bönderna i Latinamerika att byta gröda

Publicerat

den

Kakao i närbild

Produktionen av den kakao expanderar utanför det huvudsakliga odlingsområdet i Västafrika, eftersom bönder på platser som Brasilien, Ecuador och Colombia ser potential i grödan. Stigande kakaopriser får bönderna att byta gröda. Att allt mer kakao nu kommer odlas innebär att denna gröda kommer tillbaka till sitt ursprung eftersom det var i dessa länder som kakao först odlades. Prisuppgången till den högsta nivån på nästan 50 år stärker den trenden, vilket kan lindra den rådande låga utbudet på den globala kakaomarknaden. Det utgör också ett hot mot försörjningen för småbönder i Afrika eftersom nyligen planterade fruktträdgårdar som de i Sydamerika är mer produktiva, vilket minskar den totala produktionskostnaden.

När miljöhänsyn ökar globalt gör det faktum att kakao är en inhemsk art från Amazonas att plantera den i Sydamerika till en typ av återplantering av skog, medan inhemska skogar i Afrika raseras till öppna utrymmen för kakaoträdgårdar.

Brasilien, den främsta globala exportören av soja, majs, kaffe och socker, har sett kakaoplantager spridas över förstörda betesmarker i Amazonasregionen, såväl som på stora gårdar i det högutvecklade spannmålsbältet.

Landet var en gång näst störst efter Elfenbenskusten i kakaoproduktion, men en förödande svamp på 1980-talet känd som Witches’ Broom minskade produktionen kraftigt. Nästan fyra decennier senare återhämtar sig skördarna.

Brasiliens regering prognostisterar att produktionen kan växa till 300 000 ton år 2025 och till 400 000 ton år 2030, från cirka 200 000 ton för närvarande, vilket skulle göra landet från en nettoimportör till en exportör av råvaran.

I Ecuador har den årliga produktionen stigit till mellan 400 000 och 430 000 ton under 2022-2023 (okt-sept) från 287 000 ton för fem år sedan, enligt uppskattningar från Internationella kakaoorganisationen (ICCO) och Ecuadors exportgrupp Anecacao.

Ecuador har blivit den tredje största globala odlaren, efter Ghana som producerar cirka 750 000 ton. Toppodlaren är Elfenbenskusten med 2,2 miljoner ton.

Anecacao uppskattar att produktionen kan fortsätta att växa till så mycket som 800 000 ton år 2030.

Fortsätt läsa

Nyheter

Citigroup sticker ut hakan – tror Brentoljan sjunker till strax över 70 USD nästa år

Publicerat

den

Priset på Brentolja är 93 USD efter att ha sett en uppgång då OPEC+ under en längre tid har begränsat utbudet. Det har fått många, som ofta fäster sig vid att Kina börjar återhämta sig från sin ekonomiska nedgång, att prata om ett oljepris på 100 USD. Spekulanter är också till största del positionerade för ett högt och stigande oljepris.

Citigroup vågar dock sticka ut hakan och skriver i en analysuppdatering att man förväntar sig att Brentoljan sjunker tillbaka till strax över 70 USD under 2024. Banken förväntar sig att utbudet kommer att öka så att marknaden blir välförsedd. ”Högre priser på kort sikt kan skapa mer nedsida för priserna nästa år” skriver Ed Morse och övriga analytiker i teamet.

Fortsätt läsa

Nyheter

Den globala sockerbristen är på väg att lätta tack vare ett ökat utbud av majs

Publicerat

den

Sockerrör

Den sockerkris som drev sockerpriset till den högsta nivån på elva år ser ut att gå mot sitt slut. Orsaken är ett ökat utbud av majs, en gröda som vid första anblicken förefaller helt orelaterad till socker. Det har under senare tid kommit nyheter som visar att produktionen av majs ökar i Brasilien, vilket gör det mer lönsamt att använda denna gröda för att producera etanol. 

Fallande sockerpriser skulle vara en välkommen respit för konsumenter som kämpar mot den skenande matinflationen. 

Majs tar en större andel av etanolmarknaden i Brasilien, som näst efter USA är den största producenten av biobränsle. Etanol från majs kommer att stå för nästan en femtedel av all produktion av bränslet denna säsong, från att ha varit nästan noll för fem år sedan. År 2033 kan dess andel stiga till så mycket som en tredjedel av det totala utbudet, förutspår konsultföretaget Datagro.

En stigande majsproduktion i Brasilien möjliggör större vinster från etanol eftersom försäljningen av biprodukter som djurfoder till största delen täcker kostnaden för spannmålen. Sockerbruken däremot, ser krympande marginaler från etanol. Kostnaden för att tillverka etanol från majs var 16 procent lägre jämfört med att producera biobränsle från sockerrör under de senaste två åren, sa analytikerna på banken BTG Pactual i en rapport.

Efterfrågan på etanol har dock släpat efter eftersom förare föredragit den billigare bensinen. Priserna för biobränslet kan sjunka till så lågt som 65 till 68 procent av priset på bensin på lång sikt, enligt Willian Hernandes, en partner på konsultföretaget FG/A. Ett fall under 70 procent kommer enligt honom att övertyga fler förare att byta till etanol, men det kommer också att begränsa kvarnarnas vinster från att tillverka biobränslet.

Sockerindustrins djupa politiska band i Brasilien kan dock i slutändan bidra till att öka dess etanolmarginaler. President Lula da Silvas regering stöder ett lagförslag som kommer att öka andelen etanol som blandas med bensin.

Majsbaserad etanol står också inför vissa hinder. Bruk som använder majs förlitar sig mest på biomassa från flis som energikälla. Jus nu minskar virkesförsörjningen i Brasilien i takt med en växande massa- och pappersproduktion. Det kan innebära minskade incitament att odla majs till etanolförsörjning utöver vad som redan är planerat, säger Ana Zancaner, analytiker på Czapp, som ägs av råvaruhandlaren Czarnikow Group.

Men konsensus är att majsetanol kommer att se ytterligare några år av expansion. Brasilien har åtta majsetanolfabriker som lägger till kapacitet, medan andra sju nya kvarnar är under uppbyggnad, skrev analytiker vid Itau BBA i sin septemberrapport. Tillgången på råvaran är också riklig. Analytikerna uppskattar att Brasilien kommer att konsumera rekordstora 13 miljoner ton majs för att producera etanol denna säsong, ungefär en tiondel av det totala utbudet.

Fortsätt läsa

Populära