Nyheter

LKAB ökar mineraltillgångarna – och redovisar sällsynta jordartsmetaller

Published

on

Efter stora satsningar på prospektering kan LKAB rapportera en fortsatt ökning av mineralreserver och mineraltillgångar, och för första gången redovisa mineraltillgångarna på sällsynta jordartsmetaller.

Jämfört med 2020 ökar reserverna 10 procent och mineraltillgångarna med hela 55 procent. Ett stort tillskott är fyndigheten Per Geijer i Kiruna.

Järnmalmsreserverna i Kiruna ökar från cirka 700 till drygt 800 miljoner ton, vilket betyder att den nuvarande huvudnivån 1365 får en förlängd livslängd från år 2035 till 2046. I Malmberget ökar reserverna med 30 miljoner ton till knappt 300 miljoner ton, vilket även där ökar livslängden ovanför dagens huvudnivåer. I Svappavaara minskar visserligen reserverna i Leveäniemigruvan på grund av brytning, men mineraltillgångarna i Gruvberget ökar väsentligt efter betydande prospekteringsborrning.

– Vi kan för första gången redovisa resultat från den så kallade Per Geijer-fyndigheten norr om Kiruna. Där har vi hittills hittat drygt 400 miljoner ton i mineraltillgångar med höga järnhalter, och för oss innebär det att det bör finnas goda förutsättningar för en långsiktig framtid för vår Kirunaverksamhet, säger Pierre Heeroma, direktör för prospektering, strategi och affärsutveckling på LKAB.

Totalt har LKAB idag funnit reserver och mineraltillgångar på cirka 4 miljarder ton i Svappavaara, Malmberget och Kiruna. Sedan starten 1890 har LKAB hittills brutit totalt drygt 2 miljarder ton. Förutom järnmalm finns apatit i LKAB:s malmer, ett fosfatmineral som innehåller fosfor. Fosfor är en kritisk råvara för Europa och ett viktigt näringsämne som återfinns i mineralgödsel. Utan användning av mineralgödsel skulle världens jordbruksproduktion minska med hälften.

En annan kritisk råvara i våra malmer är sällsynta jordartsmetaller som ökar i relation till mängden fosfor. Det som framför allt driver efterfrågan av sällsynta jordartsmetaller är den gröna omställningen som sker med ett ökat behov av kraftfulla permanentmagneter som används i elbilar och vindkraftverk, där till exempel Praseodym och Neodym ingår. Dessa samt Dysprosium förväntas utgöra de mest värdefulla sällsynta jordartsmetallerna för LKAB.

– Vi redovisar nu för första gången våra tillgångar på sällsynta jordartsmetaller, i tillägg till fosfor som inkluderades redan förra året. Volymerna är stora och halterna ser lovande ut. I Malmberget 1,4 miljarder ton med en snitthalt på 0,58 procent fosfor, i Kiruna lika mycket med en snitthalt på 0,33 och i Svappavaara 800 miljoner ton med ett snitt på 0,49 procent. I Per Geijer-fyndigheten är tillgången 400 miljoner ton med ett snitt på hela 2,73 procent fosfor, säger Pierre Heeroma.

Mineraltillgångarna på sällsynta jordartsmetaller är i Kiruna 1,4 miljarder ton med en snitthalt på 163 ppm (gram per ton), i Malmberget lika stor volym men med snitthalt på 227 ppm sällsynta jordartsmetaller.

– Halterna av fosfor och sällsynta jordartsmetaller i våra malmer skulle inte motivera en primärbrytning av dessa. Men tack vare vår cirkulära affärsmodell med ökat resursnyttjande av redan brutet material i stora volymer är vår ambition att möjliggöra en lönsam produktion av relativt stora volymer. Ett spännande undantag är Per Geijer-malmen som har mycket hög halt av fosfor, och även jordartsmetaller, som därmed har potential att öka vår produktionstakt av fosfor och sällsynta jordartsmetaller väsentligt, förklarar Leif Boström, direktör för Affärsområde Specialprodukter på LKAB.

– Sedan 2018 har vi satsat 1,2 miljarder kronor på prospektering och enbart under 2021 har vi provborrat motsvarande 200 kilometer. Redan under 2020 utökades mineraltillgångarna avsevärt och i år ökade de ytterligare och uppgår totalt till närmare 2,8 miljarder ton. Målet om att säkerställa mineraltillgångar om minst 1 000 Mt i Kiruna, 500 Mt i Malmberget och 250 Mt i Svappavaara är därmed uppnått, vilket innebär att vi har goda förutsättningar för produktion fram till 2060, säger Pierre Heeroma.

Fakta om mineraltillgångar och mineralreserver

 • Som mineraltillgångar klassas fyndigheter där prospektering bevisat förekomst och halt, men där det ännu inte gjorts en djupare teknisk och ekonomisk analys. När en sådan gjort kan en fyndighet klassas upp till mineralreserv, om den bedöms som brytvärd. 
 • Mineraltillgångar och mineralreserver utgör grunden för ett gruvbolags verksamhet och kräver lyckosam och kontinuerlig prospektering. LKAB rapporterar sina mineraltillgångar och mineralreserver i enlighet med rapporteringsstandarden PERC 2017.

Fakta om LKAB:s planerade utvinning av kritiska mineral

 • I LKAB:s malmer är de kritiska jordartsmetallerna, liksom fosfor, bundna i apatiten. De sällsynta jordartsmetallerna förekommer alltid i grupp, och samtliga återfinns därför i LKAB:s malmer.
 • Fosfor är ett viktigt näringsämne som återfinns i mineralgödsel. Det uppskattas att hälften av världens jordbruksproduktion är beroende av mineralgödsel.
 • Produktion i LKAB:s industripark beräknas starta 2027.
 • Användning av vätgas samt elektrifierade processer i övrigt innebär att de huvudsakliga förädlingsprocesserna blir fossilfria.
 • LKAB kan bli en betydande producent av kritiska mineral för jordbruket och grön teknik:
  • 5 gånger Sveriges behov av fosfor till mineralgödsel som kan minska Europas importbehov
  • 30 % av Europas behov av sällsynta jordartsmetaller för vidareförädling
  • Hela Sveriges behov av gips.
 • Idag är Europa importberoende av kritiska råmaterial och mineral som är ekonomiskt viktiga, där det finns risker med försörjningssäkerheten:
  • Fosformineralgödsel som importeras kan ha höga halter av kadmium som kan orsaka benskörhet.
  • Europa är importberoende av fosfor till 90 % och har idag endast en producent. Fosfor importeras huvudsakligen från Marocko samt från Ryssland.
  • Sällsynta jordartsmetaller importeras till 98 procent från Kina.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version