Trading Case – Zink mot Koppar

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenLång: Zink
Kort: Koppar

Kinas inbromsning och fallet i konsumtionstillväxt på metaller och stål väntas fortsätta under 2016. Här tror vi att marknaden fortfarande har för höga förhoppningar om en vändning. Trots det ser vi potential för frikoppling mellan basmetallerna och även prisvändning för zink och nickel under 2016. Samtidigt räknar vi med ytterligare nedsida i kopparpriset.

Stort utbud tynger kopparpriset

När det gäller priset på basmetaller ser vi fortsatt fallhöjd i kopparpriset då lägre efterfrågan i Kina och ökad gruvproduktion kommer förvärra det utbudsöverskott som redan råder. Därtill är koppar den metall som fallit minst i förhållande till sin produktionskostnad. Vi tror att kopparpriset kan sjunka mot 4000 USD per ton under 2016, vilket innebär en nedgång på ytterligare 10-15 procent.

Zink – trendvändning på gång?

Vi bedömer att zinkpriset kan öka med över 20 procent (från nuvarande spotpris) eftersom det ser ut att bli underkott på metallen under 2016. Förhållandet mellan utbud och efterfrågan har blivit bättre, men genom stora kapacitetsneddragningar i zinkgruvor ser tillväxten för zink ut att bli negativ nästa år, vilket är ovanligt för en råvara. Detta talar för ett högre pris på zink. Ett osäkert kort är att 40 procent av zinkproduktionen sker i Kina och utvecklingen där är mycket osäker.

Om vi får rätt i vår syn kommer värdet på spreadcertifikatet ”SPR ZINKOP 6L H” att utvecklas väl. Så länge zinkpriset utvecklas bättre än kopparpriset (även om båda råvarorna sjunker i värde) kommer värdet på spreadcertifikatet att öka.

 

Spreadcertifikat zink koppar

Priset på koppar och zink (blå) har korrelerat väl. Nu tror vi att metallerna kommer att spreada isär.

Zink-koppar-spread

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top