risodling-kina.png

Värmebölja hotar Kinas skördar

Kina är inte bara världens största producent av ris, utan även av bomull, men i år kan landet få se sina skördar minska kraftigt som följd av den värmebölja som drabbat…

Den exceptionella torkan fortsätter

Torkan på den amerikanska kontinenten 2012 förvärrades ytterligare under vecka 29 och nu anses större delen av delstaten Indiana lida av extrem torka enligt torsdagens…