litium-ravara-usa.png

Enormt fynd av litium i USA

Enormt fynd av litium gör USA självförsörjande på den allt viktigare råvaran.  Optimala förhållanden för produktion. Råvaran litium är enormt viktig för vårt moderna…

etanol-produktion-odling-lagring.jpg

Etanol, renaste råvaran på börsen?

Etanol är en produkt som utvinns ur till exempel socker, majs, trä eller sojabönor. På senare år har intresset för denna produkt ökat så pass mycket att Chicago Board of…