Connect with us

Nyheter

Surfplattor skapar ökad efterfrågan på litium

Published

on

Råvaran litium

Litium är ett ämne som få känner till, men som alla har daglig kontakt med genom användande av mobiltelefoner och surfplattor. Just den explosionsartade uppgången av användandet av surfplattor skapar ökad efterfrågan på litium. Oss veterligen går det inte att handla denna råvara på börser, men vi har identifierat en börshandlad fond, Global X Lithium ETF (NYSEArca: LIT), som utgör den enda ETF med inriktning på denna råvara. I takt med en kommande global utrullning av elcyklar, elmopeder och elbilar samt den ständigt ökade efterfrågan på litiumbatterier från konsumentprodukter inom elektronikbranschen kan den här råvaran komma att uppmärksammas allt mer i framtiden. Det finns även bolag som arbetar med utvinning av litium som listas på olika börser världen över.

Global X Lithium ETF

Ticker: LIT
Börs: New York Stock Exchange (NYSE)
Fondstorlek: Cirka 700 Mkr
Förvaltningskostnad: 0,75 procent per år
Replikeringsmetod: Fysisk (dvs äger de faktiska aktierna)
Användning av vinst: Utdelning

Underliggande index för denna ETF-fond är Solactive Global Lithium Index. Indexet består av de största och mest omsatta globala bolagen med inriktning på prospektering och utvinning av litium, kemiföretag inom litium och företag inom produktion av litiumbatterier. För närvarande ingår 22 bolag i indexet där de största vikterna utgörs av chilenska Sociedad Quimica Y Minera De Chile (23,27 %), amerikanska FMC Corporation (19,14 %) och amerikanska Rockwood Holdings Inc (8,91 %) som tillsammans utgör över 50 procent av ETF:ens innehav.

En kort beskrivning av litium

Litium, grundämne nummer tre (3) i det periodiska systemet, tillhör gruppen alkalimetaller. I ren form är litium en silvervit mjuk metall som emellertid är den hårdaste av alkalimetallerna och med både den högsta smältpunkten och kokpunkten. Litium är det lättaste grundämnet som är fast vid normal rumstemperatur. Litium är framförallt känt och efterfrågat för sin höga elektriska ledningsförmåga. Litium oxideras snabbt i luft och vatten. Ämnet måste därför förvaras i oxygenfria vätskor som till exempel fotogen eller mineralolja. Om litium förvaras i luft överdras det snabbt med ett lager av en blandning av litiumhydroxid (LiOH), litiumkarbonat (Li2CO3) och litiumnitrid (Li3N). Litiums kontaktpotential är -3,02 V.

Viktigt för tillverkning av batterier till datorer och elfordon

Tillgången på litium har de senaste åren kommit i blickfånget till följd av råvarans betydelse vid tillverkning av batterier för bland annat datorer och elfordon och behovet ökar för närvarande i snabb takt. Den globala produktionen av litium uppgick år 2009 till cirka 27 400 ton varav Chile, Australien, Kina och Argentina står för nära 95 procent av utbudet medan ungefär hälften av världens kända tillgångar på cirka 11 Mton finns i södra Bolivia. Globalt sett används cirka 150 000 ton litium varje år, varav cirka 80 procent avser återvunnet litium. Fram till 2020 spås användandet av litium att öka till cirka 300 000 ton per år.

Bolivia kan vara räddningen

Råvaran litiumI Bolivia, ett av Sydamerikas fattigaste länder, finns i dag världens största obearbetade fyndigheter av litium. Landets svaga ekonomi och politiska ställning har emellertid gjort att endast små ansatser gjorts att utvinna Bolivias litium. År 2009 påbörjades emellertid en småskalig utvecklingsanläggning vid Salar de Uynu, en saltmättad öken 3 700 meter över havet, att uppföras. Vid denna anläggning pumpas en trögflytande saltlösning upp från botten för att dunsta av i grunda bassänger, en teknik som används vid utvinningen av havssalt i saliner. Resultatet blir litiumkarbonat, Li2CO3, vita kristaller, som används för framställning av flera andra litiumföreningar samt för framställning av den rena metallen. Produktionen beräknas att ha nått 40 ton litiumkarbonat vid utgången av 2010, vilket endast utgör någon promille av världsproduktionen.

Chile, världens näst största producentland, näst Australien, har nyligen givit tillstånd till 20-åriga bearbetningskoncessioner för att utvinna litiumkarbonat från saltsjöar. Tillstånden ger företagen rätten att utvinna upp till 100 000 kubikton under de kommande tjugo åren.

Toyota Primus, först bland hybridbilarna

För dryga femton år sedan introducerade Toyota sin första Prius, som då betraktades som ett nischfordon. I dag är det en av världens mest sålda bilar med fler än 4 miljoner sålda enheter. De tidigaste modellerna hade ett nickel-metallhydrid-batteri, medan den senaste modellen, en plug-in-hybrid, innehåller ett litiumjonbatteri som levereras av Panasonic. Totalt sett har emellertid mindre än en procent av alla bilar litiumbatterier i dag.

Efterfrågan på surfplattor ökar snabbare än förväntat

Det är inte enbart marknaden för elfordon som växer, det gör också marknaden för surfplattor, där litium används. Enligt analysföretaget IDC uppgick antalet sålda surfplattor under 2013 till över 110 miljoner enheter. Siffran spås öka till 222,1 miljoner år 2016. Utan litium skulle inte den mobila teknologin klara av att utvecklas som den gjort. Behovet lär således inte komma att minska, minst av allt när flera biltillverkare har valt att byta från de äldre nickelkadmium-batterierna till litiumjonbatterier.

Framtidsutsikter för litium

Framtidsutsikterna för litium ser mycket goda ut, framförallt i förhållande till den osäkerhet som råder för många andra metaller, främst basmetaller som koppar.

Vad litium används till