fysiskt-guld-comex.png

The real lesson of Barclay’s fine

On Friday 23 May news broke that Barclays Bank had been fined 26 million pounds, nearly $44 million, in a case related to a trader who pushed the gold price lower at the fix on 28…

produktion-av-etanol-energi.png

Priset på etanolkrediter steg 2000 %

USA införde år 2005 ett system med etanolkrediter, liknande det system som Europa har för utsläppsrätter på koldioxid. Producenter av bensin måste använda en viss mängd…