SHB Veckans råvarukommentar 20 mars 2015

  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenHävs sanktionerna mot Iran?
  • Oljan faller på Iran
  • Utbudsstörningar ger stöd till kopparpriset

USA har indikerat att sanktionerna mot Irans export av olja kan vara nära förestående att hävas. Förhandlingarna med Iran som hålls i Genève har en deadline i slutet av mars, ännu kvarstår flera viktiga detaljer enligt talesmän men USA:s uttalande har väckt förhoppningar som fått oljepriset på nytt fall. Iran har sagt sig kunna växla upp sin export mer eller mindre omedelbart även om vi tror att USA kommer häva sanktionerna successivt för att behålla kontrollmedel över Irans kärnvapenaktivitet och inte dra undan mattan för sina egna skifferproducenter. Kommer Iran tillbaka med 1 miljon fat per dag i export neutraliseras hela den förväntade nedgången i tillväxt i USA:s skifferfält. I det scenariot ser vi Brent omkring USD 40, men sannolikheten att ett avtal som tillåter export är lägre än 30% i våra ögon. Iran-framsteg har följts av bakslag enligt historien.

Oljeprisfallet fortsatte under veckan efter att Iran sagt att landet kan tillföra 1 Mbpd relativt snart efter att sanktionerna upphör. Det skulle återföra Iran till OPEC:s andra största producent. USA lär dock vilja rulla tillbaka sanktionerna successivt för att inte förstöra marknaden för USA:s skifferproducenter men kapaciteten finns absolut där. WTI har nu tappat 19 % sedan toppen i februari. Vi spår att skillnaden mellan WTI och Brent på nuvarande USD 11 inte lär bestå och att lageruppbyggnaden i WTI:s leveranspunkt Cushing kommer pressa olja därifrån till amerikanska sydkusten och därmed minska importbehovet från Brentprisade områden. Vi tycker fortfarande att man ska vara kort olja, men olja ner är inte längre en ”oneway trade” när framförallt Iran-dealen är på bordet.

Den negativa kopparpristrenden bröts med rally i torsdags, +3% till 5850 USD/ton efter att Freeport stoppat produktionen i Grasberg, världens näst största koppargruva. Gruvarbetare blockerar vägen till gruvan och utbudsstörningar är ett tema som fått kopparprisfallet att gå långsammare än väntat under de senaste två åren. Temat ser ut att fortsätta detta år.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top