SHB Veckans råvarukommentar 10 april 2015

  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenHändelserik vecka för oljan
  • Risk för räntehöjning pressar guldet
  • Tillgången på zink börjar sina
  • Aluminium tyngs av överkapacitet och låga energipriser

Olja har haft en händelserik vecka. Två veckor av oförändrad respektive fallande produktion i USA vändes med onsdagens produktionsdata till att produktionen förra veckan hade stigit. Oljan föll 6 % på beskedet i onsdags och visar hur fokuserad marknaden är på att den kraftiga nedgången i antalet riggar i USA ska börja synas i produktionen. Oljan fick dock snabbt stöd igen av hetluften kring Iran som under veckan sagt att man begränsar kärnprogrammet endast om alla sanktioner lyfts. EU har förra veckan sagt att man inte är beredd att lyfta sanktioner redan i juni. Brent ser ut att avsluta denna vecka som den fjärde i rad med stigande pris. Vi konstaterar att intrigerna kring Irans återkomst tätnar i OPEC vilket också höjer spänningen inför nästa OPEC-möte den 5:e juni. Iran säger att Saudiarabien inte kan vinna kriget i Jemen. Irans oljeminister Zengeneh säger att OPEC kommer anpassa sig till Irans återkomst. Libyen säger att OPEC borde sänka produktionskvoten med 800 000 fat per dag för att ge plats åt Iran. Saudiarabiens ovilja att göra avkall på marknadsandelar för att släppa in Iran torde dock vara kompakt.

Guld ser ut att avsluta veckan med första veckovisa nedgången på en månad efter veckans protokoll från senaste mötet hos amerikanska centralbanken som andades något högre risk för räntehöjning.

Bland basmetallerna har zink nu stigit knappt 10 % på en månad under det längsta rallyt på 8 månader. Den välkända historian där tillgången av zink minskar drastiskt börjar nu synas i priset. Många stora gruvor kommer stängas framöver då de är utbrutna. I år stängs Century som står för 4 % av världens produktion.

Koppar har stabiliserats runt USD 6000 under april medan nickel och aluminium har handlats svagt. Aluminiumjätten Alcoa rapporterade i veckan och hade ändrat sin syn på marknadsbalansen för 2015 från underskott till överskott. Ett sista negativt tecken för aluminium där Kina har byggt upp stor överkapacitet och nu ökar exporten av aluminiumprodukter. De låga energipriserna bidrar också till lägre produktionskostnad för den energiintensiva lättviktsmetallen.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top