SHB Veckans Jordbrukskommentar – 22 april 2016

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete i både Paris och Chicago har gått upp en hel del under veckan – för att idag igen falla tillbaka kraftigt. Tidigare uppgång är till stor del en följd av väderproblem i Sydamerika, med negativa konsekvenser för främst majs och soja – en så snabb och kraftig uppgång som följde för vete kändes dock väldigt omotiverad med rådande lagersituation och inte minst med klart goda utsikter för kommande veteskörd. Förhållandena för vetet i USA, Kanada, EU och även Ryssland och Ukraina uppges vara generellt sett väldigt goda och allt pekar i dagsläget på fortsatt överutbud av vete.

Skicket på franskt vete uppges vara väldigt gott och i nivå med förra året vid samma tid på året, dock något längre kommen i utveckling. Amerikanskt höstvete väntas avkasta 12 procent mer än förra årets låga hektaravkastning – vilket väger upp för en omkring 8 procent lägre areal såvida inte vädret ställer till det.

Visst finns det skäl att oro för soja och majs avspeglar sig även i utvecklingen för vetepriset men utan nya problem, oftast väderrelaterade, kopplade mer specifikt till vete är vi fortsatt i en tro om att priset på terminer för ny skörd kommer falla en hel del – terminer med längre löptid handlas med stor riskpremie, ett påslag som rimligen bör försvinna/minska efter hand som tiden löper utan problem. Vete på termin MATIF december 2016 går nu att sälja för omkring EUR 170 (SEK 1.550) per ton). För er som vill prissäkra er skörd men inte låsa priset med terminer, för att kunna ta del av en eventuell prisuppgång, erbjuder vi även optionshandel – hör gärna av er om det är av intresse.

Raps

Rapspriserna i Paris har fortsatt stabilt uppåt – till stor del en följd av stigande priser på soja med skördehämmande regn i Sydamerika. Även högre pris på råolja har gett stöd till uppgången. USDA spår en ökning av EU:s raps-produktion med 350.000 ton till 22,4 miljoner ton – delvis som följd av ökade arealer i östra Europa samt en väldigt gynnsam vinter. Dock väntas ändå tillgången av raps bli klart begränsad då viktiga exportländer väntas få lägre produktion – inte minst Ukraina som haft en del problem med torrt väder. Vi tror att rapsen kommer stå sig starkt framöver i förhållande till flera övriga grödor även om potentialen för uppgång känns begränsad nu utan nya väderproblem. Raps november 2016 handlas nu kring EUR 370 (SEK 3.385) per ton.

Majs

Majspriserna i Chicago har stigit något under veckan men backar tillbaka idag. En del regn har fördröjt sådden i USA men torrt väder kommande dagar väntas sätt fart på fältarbetet igen. Regnandet i Argentina ser ut att avta kommande dagar men återkomma igen i slutet av nästa vecka, vilket lär fördröja skördearbetet ytterligare något. Endast dryga 20 procent av skörden uppges vara avklarad, klart under det normala, dock är avkastningsnivån hög. Utsikterna för sådd i USA ser för tillfället väldigt goda ut vädermässigt – fortsätter den utvecklingen tror vi att priserna kommer falla tillbaka igen inom kort.

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor har stigit en hel del den senaste tiden, främst som följd av väldigt rikligt med nederbörd i Argentina – vilket både fördröjer skörden och drar ned avkastningen. Flera lokala analytiker spår nu en argentinsk sojaskörd omkring 5-10 procent lägre jämfört med tidigare prognoser. Omkring 16 procent av skörden uppges nu vara avklarad, långt efter förra årets 46 procent samma tid på året. Kommande dagar ser något torrare ut men en del prognoser lovar därefter regn igen. Väderutvecklingen för skörd i Argentina framöver blir viktig att följa och snart startar även sådden i USA – förvänta er en fortsatt volatil och väderstyrd marknad.

SHB Jordbrukskommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top