Connect with us

Analys

SHB Veckans jordbrukskommentar – 5 november 2015

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete har stigit under veckan i både Paris och Chicago. Parisvetet har stigit något mer än Chicago, delvis en följd av en förstärkt amerikansk dollar – vilket försämrar konkurrensen för det amerikanska vetet på exportmarknaden.

Vädermässigt finns det fortfarande en del orosmoment runt om i världen – än är det torrt i delar av både Ryssland och Ukraina och även delar av USA:s och Europas veteregioner är torra för årstiden och även onormalt varma. Över viktiga regioner i både USA och Europa ser det dock ut att falla en del nederbörd inom kort och samtidigt bedöms risken för frost vara avlägsen. Stort fokus för tillfället är även ganska kraftig och oönskad nederbörd i Australien under pågående skörd – osäkert hur stor skada som är skedd men helt klart ska kvalitén ha påverkats negativt.

Att det finns väldigt gott om vete globalt är inget nytt och det bör åtminstone dämpa eventuella prisuppgångar som följd av väderrelaterade problem. Framöver förväntar vi oss en ganska sidledes handlad marknad utan tydlig riktning där stora lager håller nere priserna medan oro över vinterns inverkan på vissa regioners halvtaskiga höstgrödor skapar tillfälliga prisuppgångar. Eventuella fortsatta väderproblem i Australien kommer nog också få allt mer fokus i en tid med en ganska händelselös period för vete på norra halvklotet.

Notera att det redan nu går att sälja vete MATIF december 2016 på omkring EUR 193 (SEK 1.805) per ton. Och klart intressant, för vilket intresset ökat, är att även vete MATIF december 2017 går att sälja på omkring SEK 1.810.

Raps

Rapspriserna i Paris har stigit något under veckan, delvis påverkat av en prisuppgång på canolan i Kanada och förmodligen även fortsatt ovilja hos lantbrukare att sälja. Raps augusti 2016 handlas nu kring EUR 362 (SEK 3.400) per ton.

Majs

Majspriserna i Chicago handlas nära oförändrat under veckan och har delvis påverkats både upp och ned av rörelserna i vetepriset. Viss oro finns för majssådden i Sydamerika där ganska stora arealer är torra i både Brasilien och Argentina. Fortsatta väderproblem i Sydamerika vill nog till för att få majspriserna att stiga. I övrigt är det för tillfället svårt att se varför priserna ska gå upp – nästa veckas WASDE-rapport väntas för USA innehålla uppjusterad avkastningsnivå och produktion samt minskad export – vilket utan några större förändringar i inhemsk konsumtion lär ge ökat lager.

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor handlas också nära oförändrat för veckan utan några större nyhe-ter att rapportera om. Det är fortfarande torrt i stora delar av Brasilien – regn faller i landets nordvästra och södra delar men i bl.a. viktiga delstaten Mato Grosso uppges det vara fortsatt torrt utan utsikter om tydlig förbättring den närmaste tiden. Vädret i Sydamerika blir viktigt att följa den närmaste tiden och förutom denna oro talar det mesta nog egentligen för fallande priser – flera analytiker har justerat upp prognosen för den amerikanska skörden och USDA väntas följa efter i nästa veckas WASDE-rapport.

[box]SHB Jordbrukskommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *