SHB Råvarukommentar 25 februari 2016

 • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenOljan återhämtar sig efter baissig nyhetsvecka
 • Basmetaller i fortsatt stigande trend
 • Svag amerikansk makrodata stärker guldet ytterligare
 • Minskad export från Australien håller upp järnmalmspriset
 • Teknisk analys: Socker

Olja

Oljemarknadens stora tema förra veckan när Saudiarabien, Ryssland, Qatar och Venezuela kom överens om att frysa produktionen på januari månads nivå, givet att andra stora producenter följer med, har nu kommit under luppen. Vid en stor oljekonferens i Houston sade denna vecka Saudis oljeminister att landet inte kommer genomföra en sänkning i produktionen. Samtidigt sade Iran och Irak att man inte kommer frysa produktionen. Därmed blir det ingen sänkt produktion och sannolikt inte heller någon fryst produktion. Oljan tappade 5% på beskedet från Houston.

Basmetaller

Basmetaller ligger kvar i sin starka trend. Främst är det zink som stiger, upp 10% i år och 3,6% de senaste fem handelsdagarna. Stark underliggande fundamenta och en ökad tro på att producenternas åtstramningar kommer få en påverkan på marknadsbalansen ligger bakom uppgången. Både BHP Billiton och Rio Tinto som är bland de största producenterna av basmetaller och topp tre av världens största gruvbolag har nu sänkt sina utdelningar till aktieägarna. Ett tydligt tecken på att det inte finns så mycket mer stora besparingar att göra.

Järnmalm

Järnmalm har stigit kraftigt i pris efter den kinesiska nyårsledigheten och är nu upp 18,5% i år. Minskad export från Australien under slutet av januari efter dåligt väder men också ökade kinesiska malmköp, på spekulation att det kommer ytterligare valutaförsvagning, ligger bakom högre malmpriser.

Guld

Guldpriset fortsätter upp, på väg mot bästa månaden på fyra år med en uppgång på över 10% i februari. Uppgången förstärktes i går av svag makrodata i USA i form av svagaste inköpschefsindex för tjänstesektorn sedan 2013.

Teknisk analys: Socker

Socker har varit i en nedåtgående trend sedan 2011, men så kom vändningen i augusti 2015. I det kortare perspektivet ser socker ut att ha gjort klart en första uppgångsfas från 10-nivån till ungefär 16. Sedan den toppen har socker gått ner i vad som ser ut som en rekyl. Rekylen avstannade runt 62%-nivån, och socker vände skarpt upp. Detta borde vara ett tecken på att rekylen kan vara färdig och att socker kan återuppta sin uppgång.

Utifrån ett tekniskt perspektiv anser vi socker köpvärd runt 13,20. Det finns förstås inga garantier att den faller tillbaka dit, men uppgången har varit så skarp att det borde bli en mindre motreaktion. Det är även svårt att se något annat lämpligt ställe just nu att lägga en stoploss än under den tidigare botten vid 12,40. Målet sätter vi strax över 18, där vi skulle ha en lika stor uppgång från den senaste botten som den första uppgångsfasen.

Socker – dagsgraf

Dagsgraf sockerpris

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top