SHB Råvarukommentar 18 september 2015

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenEn turbulent vecka med flera tvära kast ligger bakom oss. Starten blev en kalldusch med industriproduktion och investeringsdata från Kina som ånyo var en besvikelse och sänkte basmetaller och olja under måndagen. Investeringsnivån är nu den lägsta på 15 år. Kinas stålproduktion var det enda gröna skott vi kunde hitta, den faller fortfarande mot nivån förra åren men var högre i augusti än i juli.

Oljemarknaden handlades ned på den svaga Kinadatan men steg sedan kraftigt, 5,7%, under onsdagen efter att den veckovisa lagerrapporteringen i USA visade fallande lager när marknaden hade förväntat sig stigande. Oljeproduktionen i USA:s skifferfält har fallit under de senaste sex veckorna och prisrörelsen visar hur känslig marknaden är för skifferproducenternas förmåga att klara rådande lågprismiljö.

Torsdagen var sedan veckans höjdpunkt med ett kraftigt uppskruvat intresse för Feds räntebesked. Förväntasbilden var att 32% av marknaden trodde att Fed skulle höja räntan för första gången på nio år. På råvarumarknaden hade vi noterat störst känslighet hos guld inför beskedet. Guld steg tex, till högsta på en vecka, upp 1,5% efter USA inflationsdata under onsdagen som på marginalen minskade risken för höjning. Beskedet kom igårkväll kl 20.00 och Fed meddelade att räntan ligger kvar oförändrad trots att Fed skruvade upp prognosen för BNP och inflation samt förväntade sig lägre arbetslöshet det här året. Det finns inte mycket i beskedet som förklarar att man inte höjde den här gången.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top