Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 9 mars 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror Allmänt

Våra vyer:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Positiv
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv

Centralbankerna i Europa, Japan och Storbritannien ångar på och pumpar in likviditet i det finansiella systemet samtidigt har minskat inflationstryck i många utvecklingsekonomier drivit fram räntesänkningar eller på annat vis påbörjat slutet på åtstramning. Sedan slutet av fjärde kvartalet 2011 ser vi att importen till Asien har ökat lovande och ger ett välkommet stöd till ekonomierna i väst som under sin skuldtyngda våta filt måste förlita sig till exportdriven tillväxt de kommande åren. Mest uppmärksammat har den Europeiska centralbankens likviditetsaktion varit. Cirka 300 miljarder nytryckta EUR skvalpar nu omkring och överlikvidiserar eurosystemet i än högre grad än tidigare. Kina släppte i veckan lägre inflation än väntat och det öppnar dörren för mer stimulans från råvarukonsumenten i öst som hela tiden har inflationen flåsande i nacken.

Energi (positiv)

Olja

Den ekonomiska situationen i Iran har förvärrats och iransk olja erbjuds till specialpriser. Oljeförsäljningen i Iran beräknas vara 0,3 miljoner fat per dag lägre hittills i år och förväntas falla ytterligare efter sanktioner från EU och USA.

Växande oro över handelsbegränsningar och sämre ekonomiska förhållanden, speciellt om de leder till minskad oljeproduktion i Iran. Av Irans 68 miljoner fat i reservkapacitet utnyttjas nu 20 miljoner fat. Iran försöker nu hitta nya sätt att sälja sin olja och erbjuder specialerbjudanden till allierade i Kina och Indien och levererar olja för att byta den mot guld och spannmål.

Statistik från de amerikanska oljelagren visar på stigande råoljelager med 0,8 miljoner fat (väntat 1,5 miljoner fat). Destillatlager sjönk med 1,9 miljoner fat (väntat -1,6 miljoner fat) medan bensinlager sjönk med 0,4 miljoner fat (väntat -1,6 miljoner fat).

Elmarknaden

Vi har under veckan rullat det underliggande elkontraktet i SHB Power Index till tredje kvartalet Q3 2012 på elbörsen som i skrivande stund handlas kring 34 euro, lite drygt 2 procent ned över veckan. Ett stigande bränslekomplex där bl.a. energikolet fann stöd och steg med 2.25 procent (närmaste kvartalet) och stark utveckling på den Tyska marknaden balanseras av vikande utsläppskostnader och fortsatt milt och vått väder här i Norden. Energikolet har de senaste veckorna sett ut att vara i god balans med ett överskott men det verkar nu som marknadsoron tilltagit något. Inget nämnvärt att rapportera kring den Svenska kärnkraften som går på strax över 80 procent av installerad effekt. En stor del av den nederbörd som prognostiserats för denna vecka föll bort vilket innebär att vi ligger kvar på en i stort sett oförändrad energibalans om ca 8 TWh över normalen.

Energibalans - Prognos el 2012

Ser vi till de senaste väderprognoserna så är det fortsatt väldigt mycket varmare än normalt för de kommande 10 dagarna, ca 4 grader över, medan nederbörden ser lite mer osäker ut men ca 1TWh extra förväntas (normal nederbörd för 10 dagar så här års är ca 3.5 TWh). Det finns en sannolik utveckling mot högtryck i slutet av prognoserna men det är högst osäkert och inte tillräckligt för att driva marknaden upp. Även spotpriset är på en förhållandevis låg nivå, närmare hälften av nivån vid samma tid 2010 och 2011, vilket inte heller är tillräckligt för att få marknaden att reagera. Sammanfattar vi det hela har vi alltså en ganska neutral bild men intressant att följa utvecklingen på energikol och tyska marknaden som kan skapa en viss oro och kanske skapa lite intressant rörelser. För en bredare uppgång krävs det dock stöd från ett tydligare omslag till högtryck i vädret.

Basmetaller (positiv)

Koppar

Koppar har i likhet med de andra basmetallerna tagit stryk denna vecka. Nedgången ligger i skrivande stund på 2.25%, trots en uppgång de tre senaste dagarna. Detta är den första nedgången på veckobasis på tre veckor. De två första handelsdagarna i veckan präglades av en allmän oro kring risktillgångar och kring Grekland i synnerhet. Risksentimentet har som sagt förbättrats de senaste dagarna, efter att Greklands skuldnedskrivning har genomförts. Vi är grundpositiva till koppar, trots rapporter om kraftiga produktionsökningar i Kina (upp 9.5% från året innan). Vi tror fortsatt att ECB:s långa lån till bankerna kommer sippra ut i den reala ekonomin och på så sätt skapa press uppåt på basmetallpriserna. Ett exempel på att så redan kan vara fallet kan vi hitta i den fysiska marknaden för koppar. När koppar levereras till olika platser i världen får leverantören lägga till en premie för leveransort och försäkring. Priset för leverans till Rotterdam har gått upp från 30 USD/ton för tre månader sedan 100 USD/ton idag.

Koppar - Diagram på prisutveckling 2011 - 2012

Nickel

Nickelpriset har gått ned med knappt 1 % under veckan. En faktor bakom prisnedgången var att Kina reviderade ned tillväxtmålen för sin framtida BNP-utveckling (från 8 % till 7.5 %). Landets fokus ska skiftas från volymtillväxt i ekonomin till ”tillväxt med kvalitet” (premiärminister Wen Jiabao). Trots det är vi fortsatt positiva till basmetaller, inklusive nickel. Nedrevideringen från Kina anser vi var väntad och kommer inte ge några långvariga effekter på efterfrågan. Med hjälp av ECB:s pengar kommer realekonomin i Europa ta fart och därmed ge stöd till nickelpriset framöver.

Nickel - Diagram över prisutveckling år 2011 - 2012

Ädelmetaller (negativ)

Förra veckans kraftiga nedgång i Handelsbankens ädelmetallindex har under den gångna veckan bromsats något. Det är fortsatt tryck nedåt på alla fyra ädelmetaller i index och den största förloraren denna vecka är silvret med en nedgång om drygt 2,5 %. En intressant observation är att de senaste två veckorna är olja och koppar helt oförändrade, medan både guld och silver fallit med 5 %.

Vår vy när det gäller just ädelmetaller är ju negativ, och det är framför allt baserat på en åsikt att guldet har gått upp för långt, drivet av riskaversion och rädsla för en fördjupad finanskris. Risken för att situationen i sydeuropa förvärras och att Grekland drar med sig Portugal, Italien och Spanien finns ju alltjämt, men den har minskat, och vi har haft väldigt lång tid på oss att vänja oss vid tanken. Detta, och det faktum att marknaden är lite ”mättad” på guldköpare gör att vi tror att nästa stora prisrörelse på guld (och därmed även silver) kommer att vara ner. Vad som kommer att orsaka det stora fallet vet vi inte, och inte heller när det inträffar. Men om Grekland skulle tvingas lämna euron, eller på annat sätt göra någonting som marknaden upplever som slutgiltigt, tror vi inte att guldet kommer stiga, mest för att det är just detta alla ”svaga” guldinnehavare hoppas på.

Magnus Strömer skrev ett ganska lång blogg-inlägg just på guldet i veckan, där alla dessa tankar utvecklas djupare, och detta går att läsa på Handelsbanken, eller på Privata Affärer. Hela resonemanget där bottnar i: Gå inte i fällan att köpa guld på dessa nivåer. Börjar det falla lite snabbare än vad som skett hittills, försök då inte fånga den fallande kniven för tidigt…

Livsmedel (neutral till positiv)

Vete (negativ)

Vetepriserna noteras ned sedan förra veckan i både Chicago och Paris, påverkat bland annat av något bättre väderlek för det amerikanska höstvetet. Regn har fallit framförallt i de mer nordliga delstaterna som North Dakota, South Dakota och Minnesota, mer regn behövs men skicket på grödan bedöms överlag vara bättre än vid samma tid förra året. Viss oro finns även att det generellt sett ganska torra vädret fortsätter, vilket kan påverka vårsådden negativt.

Ännu är omfattningen av de eventuella skadorna på det europeiska höstvetet efter tidigare kyliga väder oklart, rapporter börjar dock komma in som pekar på att oron kan ha varit något överdriven. Vetet börjar nu gå ur sin vintervila och från bland annat västra Frankrike och Tyskland uppges vetet ha klarat vintern relativt bra – den kommande tyska produktionen beräknas nu till 24,2 miljoner ton – upp 6,3 procent från förra året.

Oron börjar dock öka i södra Europa, framförallt de spanska lantbrukarna lider av torka och inga större regnmängder väntas under den närmaste tvåveckorsperioden. Vetet i Ryssland och Ukraina uppges vara väl skyddat av snö och risken för ytterligare utvintringsskador bedöms vara liten.

Ökad konkurrens på exportmarknaden när vintern släppt sitt grepp om Ryssland och dessa rapporter som än så länge pekar på små utvintringsskador på det europeiska vetet talar för att vetepriserna fortfarande har en bit kvar att falla. Väldigt god tillgång på vete globalt sett bör även leda till att marknaden reagerar mildare på eventuella produktionsbortfall. Skörden i Australien säsongen 2012/13 beräknas t.ex. falla till 25,7 miljoner ton enligt officiella uppskattningar, det från rekordhöga 29,5 miljoner ton säsongen 2011/12. Trots det beräknas exporten 2012/13 uppgå till rekordhöga 21 miljoner ton som följd av stora lager.

Prisutveckling för vete - Grafer för 2011 och 2012

Terminskurva på vete den 9 mars 2012

Sojabönor

Terminspriserna på sojabönor har fortsatt uppåt i Chicago, påverkat bland annat av fortsatt ökat köpintresse från Kina och tron om att det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, kommer justera ned sina förväntningar på den sydamerikanska skörden. Väldigt många analytiker i Sydamerika uppskattar skörden klart under USDA:s senaste prognos och allt tyder på att även USDA kommer justera ned sina förväntningar – frågan är mest hur mycket.

Risken att ytterligare skördeförluster uppstår framöver minskar alltmer då skörden redan kommit en bra bit på vägen, omkring hälften av den brasilianska skörden uppges vara avklarad. Få faktorer talar idag för en nedgång för sojapriserna, men en mindre korrektion nedåt vore kanske ändå inte helt förvånande efter en så lång tid av kraftig uppgång.

Prisutveckling på sojabönor - Graf 2011 - 2012

Majs

Terminspriserna på majs i Chicago har gått ned sedan förra veckan, påverkat av bland annat bättre väder i Sydamerika. Det råder nu torr väderlek där skörden redan startat samtidigt som regn faller i andra områden vilket gynnar mer sent utvecklad gröda – snart bör dock all gröda vara mogen så att torrt väder önskas i hela regionen. Risken att skicket på grödan förvärras ytterligare beräknas nu vara klart mindre, men marknaden förväntar sig dock att det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, justerar ned sin prognos för den sydamerikanska skörden likt lokala analytiker.

Amerikanska majspriser bör kunna fortsätta ned något i pris, framförallt om prognosen om en kommande rekordhög areal i USA till våren faller in. Med rådande dåliga lagersituation bör man dock inte vänta sig några större prisfall den närmaste tiden, köpintresse från bland annat Japan, Kina och Sydkorea bör också bromsa en eventuell nedgång.

Prisutveckling på majs - Graf för år 2011 - 2012

Terminskurva för mas den 8 mars 2012

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens Råvaruindex 9 mars 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *