Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 6 juli 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerÄnnu en händelserik vecka på råvarumarknaden ligger bakom oss. Sedan vi bytte fot och blev positiva till råvaror igen den 19e juni så har vårt breda råvaruindex stigit med 6,5 %. Risksentimentet har förbättrats påtagligt. Att EMU:s ledare ser ut att ha visat sjukdomsinsikt kring skuldkrisen är den största drivkraften. Även om vissa urtunga makrosiffror som ISM för tillverkningsindustrin varit klart sämre än väntat har riskabla tillgångar snabbt återtagit tidigare prisnivåer efter kortvarig sell-off. Sämre data tolkas om till att vara bra på grund av stigande stimulansförväntningar (QE3). Sammantaget så har marknaden varit väldigt nedtryckt och nu tolkas nyheter positivt igen efter att förväntningar på framtiden kraftigt justerats ner.

Brentoljan drivs av strejk i Norge och i söndags den 1a juli började EUs och USAs hinder mot Iran att exportera olja. Iran har åter kontrat med utspel om att med militära medel ta kontroll över oljetransporter i det viktiga sundet Hormuz.

Basmetaller handlas i ganska tunna volymer och fann inget stöd trots att Kinas centralbank sänkte styrräntan för andra gången på mindre än en månad. Behovet av Koppar som säkerhet för att förbättra lånevillkoren lär därmed minska nu när företag kan låna kortsiktigt till under 5 procent. Nästa dataomgång från Kina är inflation för juni den 9:e juli och import av råvaror under juni som kommer den 10:e.

Ädelmetaller har under året handlats på förväntningar kring centralbankernas agerande, främst den amerikanska. Nästa möte är den sista juli med besked den 1:a augusti och denna gång finns det förväntningar i marknaden på QE3.

Elmarknaden steg tillfälligt under förra veckan då högre priser på tyska marknaden, kol och co2 i kombination med torra varsel skapade köpintressen men marknaden har nu återigen vänt ned och kvartalskontraktet Q412 noteras på årslägsta 36.95 euro. Det är enormt våta väderprognoser för de kommande 10 dagarna med uppemot 12-15 TWh, dubbelt så mycket som normalt, så även om prognoserna är osäkra bör energibalansen förbättras så vi förväntar oss en fortsatt svag utveckling på elmarknaden.

kaffemarknaden har regnet i Brasilien fördröjt skördeprocessen i landet. Regnet har även haft en negativ påverkan på de redan skördade bönorna. Processen med att torka bönorna fortskrider för långsamt till följd av luftfuktigheten och marknaden ser spridda rapporter om skördade bönor som börjat jäsa (inte att förväxla med den kontrollerade jäsningsprocessen/tvättat kaffe). Detta var en av faktorerna som låg bakom vårt bull case på kaffe för fyra veckor sedan. Även om effekten av El Ninõ än så länge är osäkert (mildare ger minskad oro för frost och gynnsamt för skördarna medan nederbörd i kombination med höga temperaturer leder till att träden blommar/mognar vid olika tidpunkter vilket försämrar kvaliteten), tycker vi att man bör vara nöjd med en uppgång om närmare 33 procent på certifikatet.

Värmebölja med följande torka i USA driver priserna på majs, soja och vete. Majs har stigit med hela 35 procent bara under juni! Även om trenden på vete kan fortsätta något till tycker vi även här att marknaden nu diskonterat för de faktorer vi lyfte fram som intressanta för vårt BULL Vete case från den 20 juni där certifikatet nu stigit med närmare 29 procent. Nästa BULL case ser sannolikt ut att bli Sojabönor där ett möjligt produktionsbortfall om närmare 180 miljoner bushels! mer än väl skulle radera ut ett förväntat utgående lager om 140 miljoner bushels i föregående WASDE rapport. I måndags rapporterades om en amerikansk sojaexport om ca 1.19 miljoner ton, den femte högsta siffran någonsin för en enskild dag så samtidigt som USA ser ut att få väldigt stora problem med sojabönorna är köpintresset fortsatt stort. Nästa stora aktör som kan förse marknaden med sojabönor för att täcka upp bortfallet är Sydamerika och de börjar skörda först om ca sju månader…..vi lär få anledningen att återkomma med mer information kring sojabönorna!!

Handelsbanken råvaruindex den 6 juli 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *