Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 27 2012

Published

on

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning: Denna vecka

 • Brett råvaruindex: +2,31%
  UBS Bloomberg CMCI TR Index
 • Energi: +1,65%
  UBS Bloomberg CMCI Energy TR Index
 • Ädelmetaller: -0,33%
  UBS Bloomberg CMCI Precious Metals TR Index
 • Industrimetaller: +0,04%
  UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals TR Index
 • Jordbruk: +6,0%
  UBS Bloomberg CMCI Agriculture TR Index

Kortsiktig marknadsvy:

 • Guld: Neutral/köp
 • Olja: Neutral
 • Koppar: Neutral
 • Majs: Neutral/sälj
 • Vete: Neutral/sälj

Guld

Utveckling på guldkursen under 2011 och 2012

Guldet reagerade positivt efter förra fredagens EU- toppmöte men fokus vändes sedan mot gårdagens räntebesked från europeiska centralbanken (ECB) där förväntningarna om ytterligare lättnader var höga. ECB sänkte igår sin viktigaste styrränta med 25 räntepunkter. Trots räntesänkningen blev investerarna besvikna när ECB-chefen Draghi sade att ECB inte är redo för ytterligare kvantitativa lättnader. Euron var den stora förloraren efter beskedet, dollarn stärkes och guldet tappade något.

Marknadens fokus idag är amerikanska “ Non farm Pay-rolls”. Förväntat är +100 000 nya arbetstillfällen vilket emellertid är en fortsatt svag siffra.

Samtidigt ökar fokus på kommande måndags eurogruppmöte som ska mejsla ut detaljer kring nödlånen till Spanien och Cypern samt bereda väg för krismekanismen ESM. Det är uppåtpress i italienska och spanska räntor, den 10-åriga spanska räntan uppgick igår till oroväckande 6,7 procent, och igår inledde Greklands premiärminister diskussioner med ”trojkan” om villkoren i låneuppgörelsen. IMF-chefen Lagarde har uttalat att hon ”inte alls är på humör att förhandla eller omförhandla” med Grekland. Situationen ser inte ljus ut och en betalningsinställelse kan inte uteslutas.

På kortsikt är vi fortsatt positiva till guldet som finner stöd i den europeiska skuldkrisen.

Teknisk analys: Slagigt runt 55dagars bandet.

Ena veckan under, nästa vecka över 55dagars bandet, det är inte lätt att hitta något pålitligt kortsiktigt mönster i denna röra varför vi anser att det bästa man kan göra är att antingen bara sitta långsiktigt lång och vänta ut nuvarande situation eller helt enkelt handla något annat tills bilden klarnar.

Prognos på guldpriset den 6 juli 2012

Olja

Utveckling på oljepriset visar ett volatilt diagram

Pensionskonflikten inom den norska oljeindustrin fortsätter. Arbetsgivarna beslöt att införa lockout för att bryta dödläget i förhandlingarna med facket. Produktionsförlusterna har uppgått till cirka 240 000 fat olja per dag. Produktionsstoppet har pressat upp priserna för Brentoljan men analytiker förväntar sig att norska myndigheter kommer att medla och kanske avbryta lockouten.

I Teheran diskuteras i parlamentet ett lagförslag som skulle göra det möjligt att stoppa tankfartyg i Hormuzsundet tillhörande länder som stöder sanktionerna mot landet. Hur lagen skulle utformas och framförallt tillämpas är inte känt dessutom vet vi i nuläget inte heller hur presidenten eller det militära respektive religiösa styrande toppskiktet ställer sig till förslaget. Skulle de göra allvar av saken kan man nog räkna med motreaktioner från omvärlden. USA har skickat ytterligare minsvepare till området.

Sammantaget har marknaden tagit fasta på utbudsstörningarna ovan samt förhoppningar om nya makroekonomiska stimulanser och Brentoljan steg med 2,3 procent under veckan.

Tisdagens API siffror visade att råoljelagren föll med tre miljoner fat vilket kan härledas från stormen i Mexikanska golfen som tvingat fram produktionsstopp. P.g.a. gårdagen Nationaldag i USA publicerade DOE siffror igår istället för onsdagen. Siffrorna visade att råoljelager föll med 4,2 miljoner fat.

Teknisk analys: Kraftfull rekyl upp till motstånd
Säljarna fick i fredags kasta sig på köpknappen och stoppa ut de senaste korta positionerna givet uppsvinget i risk aptit som följde på EU toppmötet. Denna rekyl bör nu befinna sig i sin slutfas och en vändning söderut är primärt att vänta i innevarande område.

Prognos på oljepriset den 6 juli 2012

Koppar

Diagram visar på nedgång i kopparpriset

Igår sänkte Kinas centralbank (PBOC) styrräntorna, ettåriga in- och utlåningsräntor med 25 respektive 31 punkter, till 3,0 respektive 6,0 procent. Det var andra gången på en månad som Kina sänkte styrräntorna och gårdagens räntesänkning kom som en överraskning. Räntesänkningen är en signal att landets ekonomiska situation inte ser helt ljus ut och denna signal gjorde att kopparn inte steg på räntebeskedet. Myndigheter kommer ha fortsatt restriktiva regleringar för fastighetsmarknaden där man inte önskar en överhettning. Kopparn föll något på beskedet. Kopparn är även mycket känslig för den europeiska skuldproblematiken och därför förhåller vi oss försiktiga till kopparn på kort sikt.

Kinesiskt inköpschefsindex sjönk något (till 50.2 från 50.4) och nivån var något över den förväntade. Inom detta index var det exportefterfrågekomponenten som var betydligt lägre än förväntat. Analytiker är generellt något mindre positiva till Kinas ekonomiska utveckling jämfört med tidigare.

HSBC:s inköpschefsindex för Kinas tjänstesektor sjönk till 52.3 i juni från 54.7 i maj. Nivån är nu den lägsta på tio månader och utvecklingen är inte så positiv men samtidigt är detta index med fokus på servicesektorn mindre viktigt eftersom servicesektorn inte är lika viktig som tillverkningsindustrin i Kina.

Teknisk analys: Förväntas vända ned igen.
Liksom så många andra marknader utlöses en våg av stopp köpande pga EU toppmötet förra fredagen. Nu när denna effekt är på väg att klinga av ska vi också förvänta oss att koppar fortsätter sin sedan tidigare bekräftade nedåttrend. Nedgången bör ta sin början från innevarande område 55d ma band och trend-linjen.

SEB ger prognos om fallande kopparpris

Majs

Majspriset (CME) och utveckling på spekulativa positioner

Priset på majs fortsatte uppåt under veckan och steg 10 procent. Måndagens Crop Progress från United States Department of Agriculture (USDA) visade fortsatta nedjusteringar av kvalitén av amerikansk majs som ”good/excellent” och ligger nu på 48 procent, vilket är 8 procent lägre jämfört med föregående vecka och hela 21 procent lägre jämfört med samma period föregående år.

Den 29:e juni publicerade USDA sin Stocks and Planting report. Lagren av majs i USA ligger 14 procent under nivån samma period föregående år vilket är den lägsta nivån sedan juni 1998 och samtidigt indikerar en stark efterfrågan på majs.

Alltför varmt och torrt väder i mellanvästern i USA har lett till att IGC (International Grains Council) nedjusterar prognosen för amerikansk produktion av majs. Även FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, justerar ned sin prognos för den globala spannmålsproduktionen 2012 med 25 miljoner ton sedan förra månaden till 2 396 miljoner ton, vilket fortfarande är en rekordnivå och 2 procent högre än toppnoteringen från förra året.

Majs faller tillbaka något idag och vi anser att risken för ”demand-destrucion” är stor vid dessa höga nivåer. Historiskt har priset backat vid dessa nivåer och därför har vi en försiktig hållning till ett ännu högre majspris.

Teknisk analys: Fortsatt stark efterfrågan
Rallyt har fortsatt också den senaste veckan och vare sig teoretiska (Fibonacci projektioner) eller faktiska (tidigare toppar och vändningspunkter) motstånd har kunnat dämpa uppgången. Vi blir dock lite mer vaksamma då sådan styrka sällan varar länge utan ofta skapar s.k. minibubblor, en sådan är dock inte på plats med mindre än att vi inom närmaste veckan når 751/75 området där vi skulle vara extremt försiktiga med långa positioner.

SEB ger prognos om stigande majspris

Vete

Hur vetepriset har utvecklats sedan mars 2011

Priset på vete fortsatte uppåt under veckan och steg 7,5 procent. Måndagens Crop Progress från USDA, visade fortsatta nedjusteringar i kvalitén av amerikanskt vårvete (skördas i augusti/september) som ”good/excellent” och ligger nu på 71 procent, vilket är 8 procent lägre än förra veckan och 1,4 procent högre jämfört med samma period förra året.

IGC (International Grains Council) skrev i sin senaste rapport att utsikterna för världens veteproduktion 2012/13 påverkas av ogynnsamma väderförhållanden i vissa länder, däribland Ryssland, och justerar därför ned sitt estimat av veteproduktion med sex miljoner ton från förra månaden till 665 miljoner ton. Det europeiska kvarnvetet på Matif (nov12) noterade i veckan ett nytt kontraktshögsta och handlades så högt som 235,75 euro innan det stängde på 232 euro. Vetehandlare tittar nu särskilt på rådande väderproblemen och utsikterna i USA. Under junimånad har vetepriset på CBOT stigit med 18 procent.

Även i Ryssland och i Ukraina, där skörden nu startat, fortsätter det torra och varma vädret vilket inte är bra för avkastningen. Kvalitén på vetet är god men mängden utvunnen vete per hektar är mycket låg vilket ger stöd åt vetepriset.

Teknisk analys: Nästa delmål uppnått. Med en fortsatt aggressiv prisuppgång har vi nu redan nått nästa delmål, 243,56 (161,8% Fibo projektion av maj månads uppgång, ett vanligt inbördes förhållande under trendande faser). Dock återstår det att se om marknaden kommer att respondera på motståndet och göra en mindre konsolidering/korrektion innan en ny uppgångsfas tar vid.

Prognos på vetepriset spår uppgång

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *