SHB Råvarubrevet 3 oktober 2014

Handelsbanken om råvarorRåvaror allmänt: Veckans höjdpunkt blev en besvikelse

Veckans efterlängtade besked från Europeiska Centralbanken, ECB med ledaren Draghi blev en besvikelse för marknaden när Dragi var mindre mjuk än väntat och inte signalerade högsta beredskap eller specifika kvantitativa mål för balansräkningen som marknaden gillar att förhålla sig till. ECB menar vidare att de åtgärder som redan har annonserat kommer att ge effekt. Risktillgångar inklusive råvaror handlades ner på beskedet.

Basmetaller: Förhoppningar om stimulans i Kina minskar

Veckan inleddes med Kinas officiella inköpschefsindex som kom in något bättre och på marginalen minskade förhoppningarna om mer stimulanser i Öst. Det räckte för att handla ner basmetaller och främst nickel och koppar. Nickel har fallit ordentligt sista veckorna när marknadens besvikelse över att nickels marknadsbalans inte gått i brist detta år som tänkt efter Indonesiens exportförbud. Nickel är ner nästan 20 % från toppen i början av september. Vi tror att ett köpläge närmar sig inför nästa år men vilar på hanen något. Filipinernas export har till viss del kompenserat för Indonesien. Den är dock väldigt säsongsberoende och passerar just nu sin topp.

Olja: Fritt fall

Mest dramatik har det annars varit på oljemarknaden. Tidigt under veckan framkom i en undersökning som Reuters hade gjort att OPEC inte sänkte produktionen utan istället höjde den i september. Trots att Saudi var tidigt ute i augusti och började en sänkning för att stabilisera priset i takt med att USA:s produktion stiger allt mer. Splittringen inom OPEC bekräftades sedan när Saudi under torsdagen meddelade att man sänker priset för leveranser till vissa Asiatiska köpare. Saudi väljer därmed strategin att försvara marknadsandelar snarare än att stabilisera priset och det vittnar om att Saudi surnat till på de övriga medlemmarna som förväntar sig att Saudi ska stå för hela nedskalningen i produktion. USA:s stigande produktion är det mest prispressande som hänt oljepriset sedan finanskrisen och ett OPEC som destabiliseras just nu talar för att oljan kommer vara fortsatt svag.

Livsmedel: Vetet stabiliseras

Vetepriset har stabiliserat sig och visar för första gången sedan augusti en veckas uppgång. Den starka amerikanska skörden av vete och majs har pressat priset ordentligt och globalt hamnar nu en andra bra skörd på rad i ladorna och bygger på säkerhetslager. Kaffepriset nådde fem-månadershögsta i går efter torka i Brasilien. Buskarna går nu i blom inför skörden i april. Tidigare i veckan skickade vi ut ett trading case på spreaden mellan majs och sojabönor. Har du missat detta kan du läsa caset här.

Handelsbankens råvaruindex (USD)

Handlesbankens råvaruindex

SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top