Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 17 februari 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerVåra vyer:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Positiv
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv

Bra makro och snart mer pengar från ECB

Vi fortsätter att vara grundpositiva till råvaror och risktillgångar i allmänhet baserat på centralbankers starka vilja att ge marknader stöd (senast var det Bank of Japan som gav en injektion i marknaden) samt förväntningar om fortsatt förbättring i makrodata.

Under den senaste veckan har bakslaget i förhandlingarna mellan Aten och EU/IMF/ECB-trojkan påverkat risksentimentet negativt. De närmaste dagarna lär bli avgörande för Grekland. Vår hållning är dock att en default i Grekland bör kunna hanteras av marknaden. Däremot får inte en sådan utlösa spekulationer om Greklands utträde ur euron. Vi tror att samtliga politiska krafter kommer att verka för att förhindra en sådan dramatisk utveckling.

Den senaste gynnsamma trenden i makrodata är mest tydlig i USA, men syns också i Europa och Sverige. I den eviga rundgången mellan finansiella marknader och realekonomin avspeglar detta delvis återhämtning på världens börser och överlag lägre finansiell turbulens under de senaste månaderna. Vi räknar med att trenden fortsätter.

LTRO2 ger stöd trots förväntningar

ECB kommer med sin andra 3-års repa den 29e februari (LTRA2). Inför LTRO2 är konsensus syn att den ska ge ytterligare stöd till riskaptiten, man skulle därför kunna hävda att utrymmet för fortsatta riskpositiva rörelser är uttömt. Erfarenheten från Feds QE-åtgärder är dock att även välannonserade åtgärder ger stöd till tillgångspriser. Vi räknar med att så blir fallet också nu trots att vi har en mer modest syn på storleken på LTRO2 än många banker. Den första repan i december fick en imponerande huvudsiffra, EUR 489mdr. Dock var det bara ca 200mdr som var nya pengar, resten var löptidsförlängningar. Inför den andra repan är estimaten spridda och många ligger på en högre siffra än i december. Vår bedömning är dock att vi snarare kommer att landa betydligt lägre. Vårt estimat är 330mdr och bygger på en bottom up-analys av eurobankers finansieringsaktiviteter 2012. Även om det finns risk för besvikelse på huvudsiffran så kommer sannolikt även 330mdr euro att räcka till att göra mars och delar av april till en period med stigande priser på riskhandlade tillgångar såsom råvaror.

Energi (positiv)

Olja

Oljepriset (Brent) fortsätter att stärkas och stängde upp 2,5 % till 120.2 USD/fat denna vecka jämfört med samma tid förra veckan. Efter Europa meddelade sitt embargo mot Iran, har Iran svarade att de skär utbudet av olja sex europeiska länder. Spänningen kring Irans ökade ytterligare den här veckan efter bombattentaten mot israeliska mål i Indien och Georgien samt arresteringarna av två iranska män i Bangkok. Spänningen blev inte mindre av Iran meddelat att de har utvecklat en ny generation av centrifuger för att producera uran vid universitetet i Teheran. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) har sagt att de kan komma att klippa banden till de iranska finansinstitut så snart detta är förberett med EU-lagstiftningen. Om detta genomförs kommer det förmodligen vara mer effektiv än EU:s embargo eftersom det kommer att hindra handel med Iran för alla länder. I så fall kan all iransk export av 2.4 miljoner fat / dag i riskzonen och inte bara de 0,8 fat per dag som går till Europa. Oljepriset har också fått stöd av ökad riskaptit och ljusare makroekonomiska utsikter, framsteg kring Greklands skulder och den positiva utvecklingen i den amerikanska ekonomin.

Amerikanske lagerstatistik kom in lägre än väntat den här veckan. Råoljelager sjönk med 0,2 miljoner fat (väntat 1,5 miljoner fat) , destillat föll med 2,9 miljoner fat (förväntad 1,1 miljoner fat) och bensin steg med 0,4 miljoner fat (0,8 miljoner fat). Rapporterad efterfrågan på olja ökade med 1miljoner fat / dag till 18.7miljoner fat / dag, efter en serie datapunkter för låg efterfrågan. Men det fanns allvarliga tvivel om antaganden om de sista veckorna av data på grund av höga exportförhållanden.

USA - Lager av olja (crude oil) - Graf över 5 år

Elmarknaden

Spotpriset har kommit ner på normala nivåer igen, EUR 41.7 i snitt den senaste veckan mot EUR 69.6 förra veckan. Blötväder och mildare väder fortsätter att pressa elmarknaden vilket resulterat i en nedgång om 6.72% för andra kvartalet Q2 2012 (underliggande för våra investeringsprodukter). De senaste väderprognoserna indikerar nederbörd om upp till 9.5 TWh vilket är ca 5.5 TWh över normalen för perioden. Snittemperaturen för börsområdet förväntas landa strax under nollstrecken vilket är ca 2 grader varmare än normalt . Det våta och milda vädret förväntas således bättra på den hydrologiska balansen (magasin+ markvatten och snö för tillrinning). Energibalansen förväntas närma sig 6TWh efter vecka 8.

Energibalans och systempris i Norden - Elpriset februari 2012

Med ett stabilt läge i magasinen och god tillgänglighet på kärnkraft samt ett stort utbud av energikol ser vi därför ingen större risk för att marknaden stiger kraftigt även om det skulle komma in lite kyla i prognoserna efter helgen. Det enda som verkat för uppsidan är egentligen utsläppsrätterna som stigit med hela 18.5 procent efter att EU Parlamentets Industriöverskott signalerat en minskad tillgång på rätter inom handelssystemet för fas 3. Anledningen till att EU-parlamentet driver frågan är den kraftiga nedgången i pris som skett senaste tiden (se graf). Parlamentarikerna anser att nuvarande (låga) nivå inte skapar rätt incitament för att dra ned på de europiska koldioxidutsläppen. Föga förvånande har den energiintensiva industrin protesterat kraftigt och menar att slumpmässiga ändringar av spelreglerna i en marknad kommer att få den sluta fungera på sikt. Det råder fortfarande en viss osäkerhet kring detta vilket gör att få vågar lägga sig korta och mer information väntas efter omröstningen den 28 februari följt av en kammaromröstning den 17 april. Elmarknaden är åter i balans utan någon drivande faktor varför vi ändrar den kortsiktiga vyn från kort till en mer neutral position.

Diagram över utveckling för elpriset från februari 2011 till februari 2012

Basmetaller (positiv)

Basmetallerna har haft en vecka med fallande priser. Mycket på grund av osäkerheten kring Grekland och med en starkare dollar som följd. Vi behåller vår långsiktigt positiva syn för basmetaller i helhet medan vi just nu ser en risk på nedsidan för nickel (läs mer nedan).
Indonesien har i veckan bekräftat att de har för avsikt att införa ett exportförbud av obearbetad metall till 2014. Den huvudsakliga exporten består av Bauxit och nickel malm och 90 % av exporten går till Kina. Om detta blir verklighet betyder det med stor sannolikhet stigande priser på framförallt aluminium (som produceras från Bauxit) och nickel. Övriga metaller så som guld, koppar, nickel, bauxit och järn påverkas även. Anledningen till förbudet är att landet vill stimulera förädlingen av metaller och initiativ för att det ska byggas fler smältverk i landet. Något datum för när detta ska träda i kraft är inte satt men redan under 2012 kan regeringen introducera en skatt för exporterad metall. Indonesien står för 10 % av global produktion av nickel och är en viktig exportör för Kina som kan behöva hitta nya sätt att importera malmen.

LME:s lager på Aluminium forsätter att växa och nådde all time high i veckan på 5,121 miljoner ton. Priset på metallen under veckan tappat 4,5 % och handlas i skrivande stund 2159 USD/ton. En annan metall där lagret tros öka är nickel som väntas på från ett underskott under 2011 till ett överskott under 2012. Anledningen är att det är många nya gruvor (Ambatovy, Onca Puma, Barro Alto, Raventhorpe) som kommit igång eller är väldigt nära att kunna starta sin produktion. Global gruvproduktion av nickel väntas öka med 11 % i år och 9 % för 2013. Detta dämpar sannolikt prisutvecklingen något.

Lager av nickel (LME) - Diagram över utveckling till februari 2012

Ädelmetaller (negativ)

Ännu en oerhört lugn vecka på ädelmetallfronten, lika tight range som förra veckan och i stort sett oförändrade nivåer på Handelsbankens Sektorindex Ädelmetaller. Guldet handlar i skrivande stund kring 1728 USD/ounce, jämfört med förra fredagens 1722, och silver är helt oförändrat under veckan.

En hel del social oro och strejker i världens största platinagruva i Sydafrika ledde till att militären sattes in för att återupprätta lugn, en ganska ovanlig åtgärd även i Sydafrika nuförtiden. Gruvan har stått still ett par veckor vilket orsakat produktionsbortfall i storleksklassen 60 000 ounce, och det kan dröja ytterligare tre till fyra veckor att starta upp produktionen efter den senaste utvecklingen. Platinapriset har stigit ca 2 % sedan produktionen i gruvan stoppades, och den senast utvecklingen har inte haft någon större påverkan på priset. Vi bibehåller vår negativa syn på ädelmetaller, motiverat av lång positionering och en ljusare syn på konjunkturen för 2012 än vad marknaden prisar.

Livsmedel (neutral till positiv)

Kakao

Priset har stigit cirka 10 procent den senaste veckan, exporten fortsätter att minska markant från Elfenbenskusten och Indonesien. Det rapporteras även om mindre export från de andra västafrikanska regionerna. Mindre skörd som följd av kraftiga vindar och torrt väder den senaste tiden i området kring Elfenbenskusten pekar på att efterfrågan kan komma att överträffa utbudet den här säsongen och vi står fast vid vår tidigare vy om möjlighet till en uppsida av kakaopriset.

Kakao - Diagram över prisutveckling från mars 2012 till februari 2012

Apelsinjuice

Apelsinjuice har fallit till sex veckors lägsta som en följd av spekulationer om välfyllda amerikanska lager. Dessutom bekräftar amerikanska Food and Drug Administration att man fortsätter att testa all import av apelsinjuice mot sjukdomar. Florida, världens andra största odlare av apelsinjuice har snart passerat frostperioden och går mot bättre väder. Vi ser denna marknad något svårbedömd i dagsläget då marginella väderförändringar, nya testmetoder och importförbud har stor påverkan på juicepriset och det återstår att se utvecklingen i dessa regioner.

Apelsinjuice - Diagram över prisutveckling och terminskurva - Februari 2012

Kaffe

Arabicakaffet har fallit till 14 månaders lägsta efter en starkare dollar men också p.g.a. signaler från USA som pekar på att den ekonomiska återhämtningen kan komma att dröja. Dessutom har priset pressats ned ytterligare under veckan som följd av en större försäljning av delar av en fond. Däremot har Robustakaffet blivit dyrare som en följd av sämre skörd. Priset har stigit ca.20 procent sen årsskiftet efter siffror på minskad export från Vietnam.

Kaffe (Arabica och Robusta) - Diagram för prisutveckling 2010 - 2012

Vete

Terminspriser på vete är upp något på Matif sedan förra veckan och nästan oförändrade på Chicagobörsen. Största delen av Europa har nu temperaturer strax över noll under dagarna, vilket minskat oron för ytterligare försämring av skicket på höstvetet. Att viss utvintring skett redan är säker men frågan är hur mycket – åsikterna om detta varierar starkt. Stöd till priserna i Chicago har i veckan givits av att Egypten köpt amerikanskt vete, med priser klart under konkurrenternas – från Ryssland kom inga erbjudanden alls förmodligen som följd av logistiska problem. Dessa logistiska problem har gjort att den ryska exporten under januari och februari varit låg, när de väl kommer igång lär det ge press nedåt på priserna – det kan bli ganska stora volymer som ska ut innan ny skörd ska in. Vad som ytterligare talar för press nedåt på vetepriserna framöver är att de officiella siffrorna för den australiensiska veteskörden säsongen 2011/12 justerats upp till rekordhöga 29,5 miljoner ton – upp från tidigare prognos om 28,3 miljoner ton. Exporten från Australien uppskattas nu till 22,3 miljoner ton, att jämföra med förra årets även det höga 18,6 miljoner ton.

Majs

Majsen i Chicago har gått upp något i pris sedan förra veckan, påverkat bland annat av högre priser på råolja men även höga exportsiffror för USA. Förra veckans export uppgår enligt USDA till 1,07 miljoner ton – den högsta siffran på omkring fyra månader. Bland köparna finns bland annat Egypten, Mexiko och Sydkorea. Regn i Argentina, och mer regn på väg, gör att oron för fortsatta nedjusteringar av skörden avtagit. Höga exportsiffror rapporteras även från Ukraina och än så länge märks inget större skift från majs till konkurrenskraftigt fodervete. Låga lagernivåer begränsar nedsidan för majsen men eventuellt prisfall för vetet lär dra ned även majsen något.

Sojabönor

Sojapriserna i Chicago har stigit sedan förra veckan, delvis som följd av varmare och torrare väder i södra Brasilien och den oron detta medför för ytterligare nedjusteringar av skörden – vilket till viss del dock kompenseras av ett mer gynnsamt väder i centrala Brasilien och i södra Argentina. Skörden i Mato Grosso, den delstat i Brasilien som producerar mest sojabönor, uppges vara till 24 procent avklarad – med ett resultat ungefär som väntat. Ytterligare stöd till sojapriserna kommer från högre råoljepriser och höga exportsiffror för USA – med köp av bland annat Kina. I sin första officiella prognos uppskattar det argentinska jordbruksministeriet kommande skörd till 43,5-45,0 miljoner ton, klart lägre än USDA:s senaste uppskattning om 48 miljoner ton. Fortsatt ogynnsamt väder i Brasilien kan pressa upp priset något, men väderutvecklingens betydelse avtar ju närmare skördens slut vi kommer.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex den 17 februari 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *