Följ oss

Analys

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 7 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysFörra veckans WASDE rapport fick samtliga jordbruksprodukter att falla i pris men fortfarande kvarstår viss oro över det torra, varma vädret i delar av Sydamerika och det kalla vädret i Europa. MARS skriver i sin februari-rapport att den hittills milda vintern delvis har gjort grödorna mindre vinterhärdiga samtidigt som de har varit utsatta för köld och frost i västra Europa men även i västra Polen, Tjeckien och runt Svarta havet och att sannolikheten är stor att det kommer att leda till köld och uttorkningsskador.

Karta över frost och torka i Europa - Skörd

Frågetecknen kvarstår kring Grekland men trots våldsamma protester och upplopp i Aten röstade det grekiska parlamentet, med röstsiffrorna 199 mot 74, igenom det nya besparingspaketet sent i söndags. Förslaget, som nu är lag, omfattar budgetåtstramningar på 3.3 mdr eur och innehåller bland annat sänkta pensioner och minimilöner och att man tar bort 150 000 statliga jobb fram till 2015. Förutom ett parlamentariskt godkännande kräver trojkan också att ledarna för de två största politiska partierna skriftligt ska lova att de kommer att följa förslaget efter det nyval som väntas hållas inom två månader.

Kreditvärderingsföretagen har haft fullt upp. S&P sänkte under fredagen kreditbetygen för 34 italienska banker (som en följd av att Italiens kreditbetyg sänktes i januari) för att sedan på måndagen också sänka kreditbetyget för 15 spanska banker, bla storbanken Santander. Moody´s sänkte under natten till tisdagen kreditbyten för sex europeiska länder (Spanien, Italien, Portugal, Malta, Slovakien och Slovenien) medan utsikterna för Storbritannien, Frankrike och Österrike sänktes från stabila till negativa.

Vete

Vetepriset föll tillbaka kraftigt efter förra veckans WASDE rapport och har sedan dess rört sig mest sidledes.

Dagen innan USDA kom med sin WASDE rapport i förra veckan kom också FAO med sin rapport där den globala produktionen av spannmål under 2011 förväntas vara mer än tillräcklig för att tillgodose den förväntade konsumtionen under 2011/12. Ett större utbud resulterade i sjunkande priser under andra halvan av 2011 men priserna återhämtade sig i januari, vilket huvudsakligen återspeglar en oro över vädrets påverkan av 2012 års kommande skördar i flera stora spannmålsproducerande regioner.

Prognos för priser på jordbruksråvaror den 16 februari 2012FAO höjer sin prognos för 2011 års globala spannmålsproduktion med 4,6 mt till 2 327 mt jämfört med sin december rapport, vilket skulle vara en ökning med 3.6 procent från 2010 och ett nytt rekord. Mycket av ökningen tillskrivs ”coarse grains” (där bl.a majs och korn ingår), där produktionen sannolikt kommer att öka med 2,3 procent till nästan 1 152 mt, vilket är 4 miljoner mer än vad som rapporterades i december. Efter årets slut så har prognosen för den globala veteproduktionen för 2011 fastställts till 694,5 mt, ett nytt rekord och en ökning med 6.3 procent jämfört med 2010.

Prognosen för den globala konsumtionen av spannmål under 2011/12 justerats ned något sedan föregående rapport till 2 309 mt, vilket fortfarande är 1,8 procent högre än 2010/11. Konsumtionen av vete förväntas dock öka, och den viktigaste faktorn bakom denna tillväxt är den förväntade expansionen av vete som foder till följd av det kraftiga globala utbudet och konkurrenskraftiga priser på vetet i förhållande till majs. Konsumtionen av majs väntas däremot bara öka marginellt då efterfrågan som foderingrediens förväntas avta (och ersättas med vete) samtidigt som den industriella användningen också ökar i långsammare takt än tidigare, främst pga en stagnerande majsbaserad etanolproduktion.

Baserat på de senaste prognoserna för spannmålsproduktion under 2011 och spannmålskonsumtion under 2011/12 har FAO:s prognos för globala utgående lager i slutet av säsongen höjts med 5 mt till 516 mt. Globala utgående lager för vete förväntas öka med 29 procent, långt över det 10-åriga genomsnittet. Däremot förväntas utgående lager för t.ex majs att minska kraftigt, framför allt i USA.

Egyptens GASC köpte 55 000 ton vete från USA i helgen vilket är första gången som Egypten köper vete från USA denna säsong. Det visar dock på att det amerikanska vetet nu är konkurrenskraftigt i prissättningen i jämförelse med Ryssland och Frankrike som gick lottlösa denna gång.

Nedan ser vi terminspriset på Chicago-vete (mars) som föll tillbaka efter WASDE-rapporten men som därefter har handlats i intervallet 630 – 640 USc.

Diagram över terminspriset på vete - Prisutveckling

Det verkar som att Ukrainas jordbruksminister har bett spannmålshandlare som verkar på den inhemska marknaden att vara restriktiva i sin export av vete då torkan som drabbade landet i höstas samt det nuvarande kalla vädret i kombination med brist på snötäcke i vissa delar kommer att påverka årets veteskörd. Handelshusen uppmanas att noggrant följa den inhemska vetemarknadens utbud och efterfrågan och att inte prioriterade vete i spannmål för export. Korn och majs berörs dock inte av detta. Regeringen vill också undvika ett eventuellt införande av exportrestriktioner och förhoppningen är att en återhållsammare export tillgodoser detta.

Ukrainas spannmålsexport har varit fri från restriktioner i ungefär en och en halv månad nu.

Beskattningen på export av korn gällde från förra sommaren fram till den 31 dec 2011, medan exportskatten på vete och majs gällde från sommaren och fram till oktober 2011. Dessförinnan var landets spannmålsexport begränsad av kvoter under 7 månader efter torkan sommaren 2010.

Australiensiska ABARES adderar ytterligare 700 000 ton i sin prognos för landets export av vete 2011/12, som nu uppgår till 22,3 mt, efter att ha justerat upp Australiens veteskörd med 1.23 mt till en rekordnivå på 29.5 mt. ABARES prognos över exportsiffrorna ligger över USDA estimat på 21 mt i förra veckans WASDE rapport och om siffrorna stämmer kommer Australien att hamna på andra plats i världsrankingen, före både Europa och Ryssland.

Veteproduktionen i Indien för 2011/12 förväntas uppgå till 88,31 mt, vilket är ett nytt rekord, samtidigt som de statliga lagren uppgick till 25,7 mt per den 1 januari vilket är 3 gånger mer än det officiella målet för nuvarande kvartal. Indiens egen konsumtion av vete uppgår till ca 76 mt vilket skulle ge möjlighet att exportera överskottet.

Iran har vänt sig till Indien för köp av vete då andra säljare är avvaktande pga sanktionsrelaterade problem med betalningar för bl.a europeiskt spannmål och som nu också har stoppats landets import av palmolja. Iran har en växande lista över livsmedel som importeras och som nu påverkas av USA’s och EU’s sanktioner som syftar till att tvinga Teheran att skrota ett misstänkt kärnvapenprogram. Iran importerar ca 4,5 mt spannmål per år, varav ca 3,5 mt majs som framförallt används till djurfoder. Enligt USDA förlitar sig landet på import för att möta mer än 60 procents av sitt behov av majs men endast 3 procent av sitt behov av vete. Vete kan dock användas för att ersätta majs som djurfoder, vilket skulle kunna vara förklaringen att Iran vänt sig till Indien med en förfrågan, särskilt efter att nyheten att importen av majs från Ukraina har halverats.

Nedan ser vi terminspriset på Matif-vete (november) .

Terminspriset på vete (Matif) november - Graf

Maltkorn

Nedan ser vi terminskontraktet för maltkorn med novemberleverans på Matif.

Terminskontrakt på maltkorn (Matif) för novemberleverans - 2012

Potatis

Nedan ser vi kursdiagrammet på europeisk potatis, som handlas på Eurex; terminen avser leverans april 2013.

Kursdiagram för europeisk potatis med leverans i april 2013

Majs

Argentinas majsproduktion drabbades hårt av torkan under december och januari och Buenos Aires Cereals Exchange sänkte sin prognos för produktionen av majs 2011/12 till 21,3 mt, en minskning från 22 mt veckan innan. I början av säsongen förväntades majs produktionen att uppgå till 30 mt men varmt och torrt väder har drabbat grödorna hårt. Majs som såddes i början av säsongen drabbades värst av torkan under dess viktigaste tillväxtfas, men en del av det bortfallet kommer att kompenseras av högre avkastning i de norra delarna där sådden skedde senare och grödorna fick tillräckligt med regn. Argentina är världens näst största exportör av majs efter USA och oron över torkan som drabbat landet har drivit upp priserna.

Nedan är estimat för Argentinas majs produktion 2011/12

Estimat över argentinas majsprodukion - 2011 / 2012

Som vi skrev i förra veckans brev så ser man ovan att så USDA´s 22 mt ligger högt i intervallet av prognoser medan inhemska Argentinska prognosmakare mer ligger i intervallet 18 – 22 mt. Produktionen skulle alltså ha kunnat minska med 8 mt istället för de 4 mt som USDA förutspår nu i sin februari rapport.

Det torra vädret har också påverkat grödorna i Sydafrika och Mexiko. USDA justerar ned majsskörden i Sydafrika med mer än 400 000 ton till följd av torra väderförhållanden och Mexikos majsskörd förväntas hamna på ett 11-års lägsta om 18,4 mt då landet har genomlidit den värsta torkan på flera årtionden.

Nedan ser vi terminskontraktet på Chicago för majs (december).

Diagram över terminskontrakt på majs - Chicago - Levenas december

Ukrainas majs export till Iran sjönk med 40 procent förra månaden till följd av sanktioner från EU som orsakar försenade eller uteblivna betalningar från iranska köpare. Förhandlingar förs dock mellan de två länderna för att undvika konflikter eftersom Iran utgör en viktig marknad för Ukraina och Ukraina i sin tur utgör Irans viktigaste leverantör av majs tillsammans med Brasilien och Argentina.

Sojabönor

Priset på sojabönor fick sig också en törn efter WASD rapporten men har sedan dess fortsatt uppåt igen då oron över det torra vädret i södra Brasilien kvarstår.

Baserat på lägre Sydamerikanska skördar justerar USDA ner den globala sojabönsproduktionen för 2011/12 med 5,5 mt till 251,5 mt (jämfört med 264.2 mt 2010/11). Man hade tidigare räknat med att produktionen i Sydamerika delvis skulle kompensera minskningen i den amerikanska produktionen, men detta verkar nu osannolikt. Som en följd av lägre produktion väntas de globala utgående lagren minska med 13 procent i år till 60.3 mt.

Brasiliens produktion justeras ned med 2 mt till 72 mt. En stor del av minskningen beror på bortfall i den södra delstaten Parana. Regionen har i stort sett endast fått hälften av den normala säsongsmässiga nederbörden. Längre söderut, i Rio Grande Do Sul, har sådden skett senare men grödorna är nu i stort behov av regn. Trots problemen med produktionen i de södra regionerna, har Brasilien fortfarande möjlighet att få sin näst största skörd någonsin i år till följd av ökad areal och gynnsamma växtförhållanden i andra delar av landet. Skörden i Mato Grosso har avstannat något pga ihållande regnväder och således är endast 6 procent av landets sojabönsskörd avklarad.

På andra sidan gränsen, i Paraguay, har vädret varit lika torrt som i Parana med väldigt lite regn sedan början på december. Minskad areal och kraftigt minskad avkastning gör att estimatet för Paraguays sojabönsskörd krymper till 6,4 mt i år, jämfört med förra månadens prognos på 7,6 mt och förra årets rekordskörd på 8,3 mt.

Nedan ser vi terminspriset på Chicago för sojabönor (november).

Sojabönor - Terminspriset för Chicago novemberleverans

Nederbörden i december i centrala Argentina visar på historiskt låg mängd för månaden och torkan förvärrades också av intensiv värme. Sedan mitten av januari har dock nederbördsmängden förbättrats något, vilket har stabiliserat växtförhållandena och uppmuntrat till fortsatt sådd. Den argentinska regeringen rapporterade att sådden av sojabönor per den 2 februari uppgick till 18,5 miljoner hektar och det kommer troligtvis inte att ske någon större förändring gällande den siffran då man är i slutet av den tidsperiod då sådd är möjlig. Det är nu väsentligt att landet får tillräckligt med nederbörd. Om regnet fortsätter (liksom förra året då regnet kom efter en tidig torrperiod) kan avkastningen fortfarande ligga nära genomsnittet, å andra sidan skulle det också kunna vara möjligt att avkastningen minskar dramatiskt om torkan fortsätter att hålla i sig. Prognosen för Argentinas produktion har justerats ned 2,5 mt till 48 mt.

Även om Uruguays produktion av sojabönor hamnar i skuggan jämfört med sina större grannar har den expanderat snabbt under det senaste det senaste decenniet och arealen för i år uppskattas till rekordhöga 1 miljon hektar. Men det torra och varma vädret har också drabbat Uruguay och estimatet för årets produktion justeras ned 100 000 ton till 1,7 miljoner ton. Nästan allt går till export.

Lägre utbud och stigande priser på sojabönor kommer sannolikt att bromsa den globala importen av sojabönor. Kina som står för ca 60 procent av den globala handeln med sojabönor har under perioden oktober 2011 till januari 2012 importerat ca 19,5 mt, en liten nedjustering från 19,8 mt året innan.

Raps

Priset på raps har fortsatt uppåt sedan förra veckan och får support av ett begränsat utbud samt prisuppgången på sojabönor på CBOT och en fortsatt uppgång I priset på råolja.

Oil World har justerat ned sina estimat för raps produktionen i Ukraina till 1.05 mt för 2012 jämfört med 1.38 mt förra året.

Även om Indien kommer att få en rekordskörd av vete i år så ser det värre ut för rapsproduktionen som sannolikt kommer att minska med en fjärdedel, vilket innebär att landets import av vegetabiliska oljor kan komma att öka kraftigt. Den förväntade minskningen av raps speglar sannolikt en krympande produktion i Rajasthan, den indiska delstaten i norr som står för ungefär hälften av landets raps produktion till följd av minskad areal, torrt väder under sådden i oktober och att lantbrukare föredrar att så kikärtor istället.

Förra årets rekordskörd av kanadensisk canola (raps) håller på att försvinna snabbt och beror i första hand på en stark exportefterfrågan. Exporten för 2011/12 beräknas uppgå till rekordhöga 8 mt, en ökning med 800 000 ton från förra månadens prognos, och där Kina står för en majoritet av ökningen med en estimerad import på 1,4 mt. Även Kinas import av rapsmjöl från Canada kan komma att öka då Kina nyligen har förbjudit import av rapsmjöl från Indien till följd av att man upptäckt laster med rapsmjöl som innehållit färgämnen (malakitgrönt) som används för att märka spannmålssäckar.

Enligt ABARES förväntas Australiens canola produktion uppgå till 2,78 mt, en ökning med 280 000 ton mot tidigare estimat, och tillräckligt för en export av ca 2 mt (mot tidigare 1.88 mt).

Nedan ser vi terminskontraktet på Matif för raps (november) som fortfarande håller ett högt pris ur ett historiskt perspektiv och är säljvärt, tror vi.

Raps - Teminskontrakt Matif för levenas i november - Diagram

Mjölk

Nedan ser vi priset på marskontraktet på flytande mjölk (kontakt avräknat mot USDA:s prisindex). Priset har som vi ser fallit kraftigt i februari.

Flytande mjölk - Diagram över pris för marskontraktet

Gris

Priset på lean hogs har segat sig uppåt och befinner sig nu återigen i sälj-området. Nedan ser vi terminspriset för leverans i maj.

Gris (Lean hogs) - Diagram över pris på terminskontrakt

Valutor

EURSEK

Vi har en neutral rekommendation på både en veckas sikt och tre månaders.

EURSEK - Valutadiagram den 16 februari 2012

EURUSD

Rekommendation: Neutral på en veckas sikt. Negativ på tre månader.

EURUSD - Valutadiagram den 16 februari 2012

USDSEK

Vi har en neutral rekommendation på en veckas sikt, men är positiva på tre månader.

USDSEK - Valutadiagram den 16 februari 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Nat gas to EUA correlation will likely switch to negative in 2026/27 onward

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Historically positive Nat gas to EUA correlation will likely switch to negative in 2026/27 onward

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Historically there has been a strong, positive correlation between EUAs and nat gas prices. That correlation is still fully intact and possibly even stronger than ever as traders increasingly takes this correlation as a given with possible amplification through trading action.

The correlation broke down in 2022 as nat gas prices went ballistic but overall the relationship has been very strong for quite a few years.

The correlation between nat gas and EUAs should be positive as long as there is a dynamical mix of coal and gas in EU power sector and the EUA market is neither too tight nor too weak:

Nat gas price UP  => ”you go black” by using more coal => higher emissions => EUA price UP

But in the future we’ll go beyond the dynamically capacity to flex between nat gas and coal. As the EUA price moves yet higher along with a tightening carbon market the dynamical coal to gas flex will max out. The EUA price will then trade significantly above where this flex technically will occur. There will still be quite a few coal fired power plants running since they are needed for grid stability and supply amid constrained local grids.

As it looks now we still have such overall coal to gas flex in 2024 and partially in 2025, but come 2026 it could be all maxed out. At least if we look at implied pricing on the forward curves where the forward EUA price for 2026 and 2027 are trading way above technical coal to gas differentials. The current forward pricing implications matches well with what we theoretically expect to see as the EUA market gets tighter and marginal abatement moves from the power sector to the industrial sector. The EUA price should then trade up and way above the technical coal to gas differentials. That is also what we see in current forward prices for 2026 and 2027.

The correlation between nat gas and EUAs should then (2026/27 onward) switch from positive to negative. What is left of coal in the power mix will then no longer be dynamically involved versus nat gas and EUAs. The overall power price will then be ruled by EUA prices, nat gas prices and renewable penetration. There will be pockets with high cost power in the geographical points where there are no other alternatives than coal.

The EUA price is an added cost of energy as long as we consume fossil energy. Thus both today and in future years we’ll have the following as long as we consume fossil energy:

EUA price UP => Pain for consumers of energy => lower energy consumption, faster implementation of energy efficiency and renewable energy  => lower emissions 

The whole idea with the EUA price is after all that emissions goes down when the EUA price goes up. Either due to reduced energy consumption directly, accelerated energy efficiency measures or faster switch to renewable energy etc.

Let’s say that the coal to gas flex is maxed out with an EUA price way above the technical coal to gas differentials in 2026/27 and later. If the nat gas price then goes up it will no longer be an option to ”go black” and use more coal as the distance to that is too far away price vise due to a tight carbon market and a high EUA price. We’ll then instead have that:

Nat gas higher => higher energy costs with pain for consumers => weaker nat gas / energy demand & stronger drive for energy efficiency implementation & stronger drive for more non-fossil energy => lower emissions => EUA price lower 

And if nat gas prices goes down it will give an incentive to consume more nat gas and thus emit more CO2:

Cheaper nat gas => Cheaper energy costs altogether, higher energy and nat gas consumption, less energy efficiency implementations in the broader economy => emissions either goes up or falls slower than before => EUA price UP 

Historical and current positive correlation between nat gas and EUA prices should thus not at all be taken for granted for ever and we do expect this correlation to switch to negative some time in 2026/27.

In the UK there is hardly any coal left at all in the power mix. There is thus no option to ”go black” and burn more coal if the nat gas price goes up. A higher nat gas price will instead inflict pain on consumers of energy and lead to lower energy consumption, lower nat gas consumption and lower emissions on the margin. There is still some positive correlation left between nat gas and UKAs but it is very weak and it could relate to correlations between power prices in the UK and the continent as well as some correlations between UKAs and EUAs.

Correlation of daily changes in front month EUA prices and front-year TTF nat gas prices, 250dma correlation.

Correlation of daily changes in front month EUA prices and front-year TTF nat gas prices
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

EUA price vs front-year TTF nat gas price since March 2023

EUA price vs front-year TTF nat gas price since March 2023
Source: SEB graph, Blbrg data

Front-month EUA price vs regression function of EUA price vs. nat gas derived from data from Apr to Nov last year.

Front-month EUA price vs regression function of EUA price vs. nat gas derived from data from Apr to Nov last year.
Source: SEB graph and calculation

The EUA price vs the UKA price. Correlations previously, but not much any more.

The EUA price vs the UKA price. Correlations previously, but not much any more.
Source: SEB graph, Blbrg data

Forward German power prices versus clean cost of coal and clean cost of gas power. Coal is totally priced out vs power and nat gas on a forward 2026/27 basis.

Forward German power prices versus clean cost of coal and clean cost of gas power. Coal is totally priced out vs power and nat gas on a forward 2026/27 basis.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Forward price of EUAs versus technical level where dynamical coal to gas flex typically takes place. EUA price for 2026/27 is at a level where there is no longer any price dynamical interaction or flex between coal and nat gas. The EUA price should/could then start to be negatively correlated to nat gas.

Forward price of EUAs versus technical level
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Forward EAU price vs. BNEF base model run (look for new update will come in late April), SEB’s EUA price forecast.

Forward EAU price vs. BNEF base model run
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Populära