Följ oss

Analys

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 7 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysFörra veckans WASDE rapport fick samtliga jordbruksprodukter att falla i pris men fortfarande kvarstår viss oro över det torra, varma vädret i delar av Sydamerika och det kalla vädret i Europa. MARS skriver i sin februari-rapport att den hittills milda vintern delvis har gjort grödorna mindre vinterhärdiga samtidigt som de har varit utsatta för köld och frost i västra Europa men även i västra Polen, Tjeckien och runt Svarta havet och att sannolikheten är stor att det kommer att leda till köld och uttorkningsskador.

Karta över frost och torka i Europa - Skörd

Frågetecknen kvarstår kring Grekland men trots våldsamma protester och upplopp i Aten röstade det grekiska parlamentet, med röstsiffrorna 199 mot 74, igenom det nya besparingspaketet sent i söndags. Förslaget, som nu är lag, omfattar budgetåtstramningar på 3.3 mdr eur och innehåller bland annat sänkta pensioner och minimilöner och att man tar bort 150 000 statliga jobb fram till 2015. Förutom ett parlamentariskt godkännande kräver trojkan också att ledarna för de två största politiska partierna skriftligt ska lova att de kommer att följa förslaget efter det nyval som väntas hållas inom två månader.

Kreditvärderingsföretagen har haft fullt upp. S&P sänkte under fredagen kreditbetygen för 34 italienska banker (som en följd av att Italiens kreditbetyg sänktes i januari) för att sedan på måndagen också sänka kreditbetyget för 15 spanska banker, bla storbanken Santander. Moody´s sänkte under natten till tisdagen kreditbyten för sex europeiska länder (Spanien, Italien, Portugal, Malta, Slovakien och Slovenien) medan utsikterna för Storbritannien, Frankrike och Österrike sänktes från stabila till negativa.

Vete

Vetepriset föll tillbaka kraftigt efter förra veckans WASDE rapport och har sedan dess rört sig mest sidledes.

Dagen innan USDA kom med sin WASDE rapport i förra veckan kom också FAO med sin rapport där den globala produktionen av spannmål under 2011 förväntas vara mer än tillräcklig för att tillgodose den förväntade konsumtionen under 2011/12. Ett större utbud resulterade i sjunkande priser under andra halvan av 2011 men priserna återhämtade sig i januari, vilket huvudsakligen återspeglar en oro över vädrets påverkan av 2012 års kommande skördar i flera stora spannmålsproducerande regioner.

Prognos för priser på jordbruksråvaror den 16 februari 2012FAO höjer sin prognos för 2011 års globala spannmålsproduktion med 4,6 mt till 2 327 mt jämfört med sin december rapport, vilket skulle vara en ökning med 3.6 procent från 2010 och ett nytt rekord. Mycket av ökningen tillskrivs ”coarse grains” (där bl.a majs och korn ingår), där produktionen sannolikt kommer att öka med 2,3 procent till nästan 1 152 mt, vilket är 4 miljoner mer än vad som rapporterades i december. Efter årets slut så har prognosen för den globala veteproduktionen för 2011 fastställts till 694,5 mt, ett nytt rekord och en ökning med 6.3 procent jämfört med 2010.

Prognosen för den globala konsumtionen av spannmål under 2011/12 justerats ned något sedan föregående rapport till 2 309 mt, vilket fortfarande är 1,8 procent högre än 2010/11. Konsumtionen av vete förväntas dock öka, och den viktigaste faktorn bakom denna tillväxt är den förväntade expansionen av vete som foder till följd av det kraftiga globala utbudet och konkurrenskraftiga priser på vetet i förhållande till majs. Konsumtionen av majs väntas däremot bara öka marginellt då efterfrågan som foderingrediens förväntas avta (och ersättas med vete) samtidigt som den industriella användningen också ökar i långsammare takt än tidigare, främst pga en stagnerande majsbaserad etanolproduktion.

Baserat på de senaste prognoserna för spannmålsproduktion under 2011 och spannmålskonsumtion under 2011/12 har FAO:s prognos för globala utgående lager i slutet av säsongen höjts med 5 mt till 516 mt. Globala utgående lager för vete förväntas öka med 29 procent, långt över det 10-åriga genomsnittet. Däremot förväntas utgående lager för t.ex majs att minska kraftigt, framför allt i USA.

Egyptens GASC köpte 55 000 ton vete från USA i helgen vilket är första gången som Egypten köper vete från USA denna säsong. Det visar dock på att det amerikanska vetet nu är konkurrenskraftigt i prissättningen i jämförelse med Ryssland och Frankrike som gick lottlösa denna gång.

Nedan ser vi terminspriset på Chicago-vete (mars) som föll tillbaka efter WASDE-rapporten men som därefter har handlats i intervallet 630 – 640 USc.

Diagram över terminspriset på vete - Prisutveckling

Det verkar som att Ukrainas jordbruksminister har bett spannmålshandlare som verkar på den inhemska marknaden att vara restriktiva i sin export av vete då torkan som drabbade landet i höstas samt det nuvarande kalla vädret i kombination med brist på snötäcke i vissa delar kommer att påverka årets veteskörd. Handelshusen uppmanas att noggrant följa den inhemska vetemarknadens utbud och efterfrågan och att inte prioriterade vete i spannmål för export. Korn och majs berörs dock inte av detta. Regeringen vill också undvika ett eventuellt införande av exportrestriktioner och förhoppningen är att en återhållsammare export tillgodoser detta.

Ukrainas spannmålsexport har varit fri från restriktioner i ungefär en och en halv månad nu.

Beskattningen på export av korn gällde från förra sommaren fram till den 31 dec 2011, medan exportskatten på vete och majs gällde från sommaren och fram till oktober 2011. Dessförinnan var landets spannmålsexport begränsad av kvoter under 7 månader efter torkan sommaren 2010.

Australiensiska ABARES adderar ytterligare 700 000 ton i sin prognos för landets export av vete 2011/12, som nu uppgår till 22,3 mt, efter att ha justerat upp Australiens veteskörd med 1.23 mt till en rekordnivå på 29.5 mt. ABARES prognos över exportsiffrorna ligger över USDA estimat på 21 mt i förra veckans WASDE rapport och om siffrorna stämmer kommer Australien att hamna på andra plats i världsrankingen, före både Europa och Ryssland.

Veteproduktionen i Indien för 2011/12 förväntas uppgå till 88,31 mt, vilket är ett nytt rekord, samtidigt som de statliga lagren uppgick till 25,7 mt per den 1 januari vilket är 3 gånger mer än det officiella målet för nuvarande kvartal. Indiens egen konsumtion av vete uppgår till ca 76 mt vilket skulle ge möjlighet att exportera överskottet.

Iran har vänt sig till Indien för köp av vete då andra säljare är avvaktande pga sanktionsrelaterade problem med betalningar för bl.a europeiskt spannmål och som nu också har stoppats landets import av palmolja. Iran har en växande lista över livsmedel som importeras och som nu påverkas av USA’s och EU’s sanktioner som syftar till att tvinga Teheran att skrota ett misstänkt kärnvapenprogram. Iran importerar ca 4,5 mt spannmål per år, varav ca 3,5 mt majs som framförallt används till djurfoder. Enligt USDA förlitar sig landet på import för att möta mer än 60 procents av sitt behov av majs men endast 3 procent av sitt behov av vete. Vete kan dock användas för att ersätta majs som djurfoder, vilket skulle kunna vara förklaringen att Iran vänt sig till Indien med en förfrågan, särskilt efter att nyheten att importen av majs från Ukraina har halverats.

Nedan ser vi terminspriset på Matif-vete (november) .

Terminspriset på vete (Matif) november - Graf

Maltkorn

Nedan ser vi terminskontraktet för maltkorn med novemberleverans på Matif.

Terminskontrakt på maltkorn (Matif) för novemberleverans - 2012

Potatis

Nedan ser vi kursdiagrammet på europeisk potatis, som handlas på Eurex; terminen avser leverans april 2013.

Kursdiagram för europeisk potatis med leverans i april 2013

Majs

Argentinas majsproduktion drabbades hårt av torkan under december och januari och Buenos Aires Cereals Exchange sänkte sin prognos för produktionen av majs 2011/12 till 21,3 mt, en minskning från 22 mt veckan innan. I början av säsongen förväntades majs produktionen att uppgå till 30 mt men varmt och torrt väder har drabbat grödorna hårt. Majs som såddes i början av säsongen drabbades värst av torkan under dess viktigaste tillväxtfas, men en del av det bortfallet kommer att kompenseras av högre avkastning i de norra delarna där sådden skedde senare och grödorna fick tillräckligt med regn. Argentina är världens näst största exportör av majs efter USA och oron över torkan som drabbat landet har drivit upp priserna.

Nedan är estimat för Argentinas majs produktion 2011/12

Estimat över argentinas majsprodukion - 2011 / 2012

Som vi skrev i förra veckans brev så ser man ovan att så USDA´s 22 mt ligger högt i intervallet av prognoser medan inhemska Argentinska prognosmakare mer ligger i intervallet 18 – 22 mt. Produktionen skulle alltså ha kunnat minska med 8 mt istället för de 4 mt som USDA förutspår nu i sin februari rapport.

Det torra vädret har också påverkat grödorna i Sydafrika och Mexiko. USDA justerar ned majsskörden i Sydafrika med mer än 400 000 ton till följd av torra väderförhållanden och Mexikos majsskörd förväntas hamna på ett 11-års lägsta om 18,4 mt då landet har genomlidit den värsta torkan på flera årtionden.

Nedan ser vi terminskontraktet på Chicago för majs (december).

Diagram över terminskontrakt på majs - Chicago - Levenas december

Ukrainas majs export till Iran sjönk med 40 procent förra månaden till följd av sanktioner från EU som orsakar försenade eller uteblivna betalningar från iranska köpare. Förhandlingar förs dock mellan de två länderna för att undvika konflikter eftersom Iran utgör en viktig marknad för Ukraina och Ukraina i sin tur utgör Irans viktigaste leverantör av majs tillsammans med Brasilien och Argentina.

Sojabönor

Priset på sojabönor fick sig också en törn efter WASD rapporten men har sedan dess fortsatt uppåt igen då oron över det torra vädret i södra Brasilien kvarstår.

Baserat på lägre Sydamerikanska skördar justerar USDA ner den globala sojabönsproduktionen för 2011/12 med 5,5 mt till 251,5 mt (jämfört med 264.2 mt 2010/11). Man hade tidigare räknat med att produktionen i Sydamerika delvis skulle kompensera minskningen i den amerikanska produktionen, men detta verkar nu osannolikt. Som en följd av lägre produktion väntas de globala utgående lagren minska med 13 procent i år till 60.3 mt.

Brasiliens produktion justeras ned med 2 mt till 72 mt. En stor del av minskningen beror på bortfall i den södra delstaten Parana. Regionen har i stort sett endast fått hälften av den normala säsongsmässiga nederbörden. Längre söderut, i Rio Grande Do Sul, har sådden skett senare men grödorna är nu i stort behov av regn. Trots problemen med produktionen i de södra regionerna, har Brasilien fortfarande möjlighet att få sin näst största skörd någonsin i år till följd av ökad areal och gynnsamma växtförhållanden i andra delar av landet. Skörden i Mato Grosso har avstannat något pga ihållande regnväder och således är endast 6 procent av landets sojabönsskörd avklarad.

På andra sidan gränsen, i Paraguay, har vädret varit lika torrt som i Parana med väldigt lite regn sedan början på december. Minskad areal och kraftigt minskad avkastning gör att estimatet för Paraguays sojabönsskörd krymper till 6,4 mt i år, jämfört med förra månadens prognos på 7,6 mt och förra årets rekordskörd på 8,3 mt.

Nedan ser vi terminspriset på Chicago för sojabönor (november).

Sojabönor - Terminspriset för Chicago novemberleverans

Nederbörden i december i centrala Argentina visar på historiskt låg mängd för månaden och torkan förvärrades också av intensiv värme. Sedan mitten av januari har dock nederbördsmängden förbättrats något, vilket har stabiliserat växtförhållandena och uppmuntrat till fortsatt sådd. Den argentinska regeringen rapporterade att sådden av sojabönor per den 2 februari uppgick till 18,5 miljoner hektar och det kommer troligtvis inte att ske någon större förändring gällande den siffran då man är i slutet av den tidsperiod då sådd är möjlig. Det är nu väsentligt att landet får tillräckligt med nederbörd. Om regnet fortsätter (liksom förra året då regnet kom efter en tidig torrperiod) kan avkastningen fortfarande ligga nära genomsnittet, å andra sidan skulle det också kunna vara möjligt att avkastningen minskar dramatiskt om torkan fortsätter att hålla i sig. Prognosen för Argentinas produktion har justerats ned 2,5 mt till 48 mt.

Även om Uruguays produktion av sojabönor hamnar i skuggan jämfört med sina större grannar har den expanderat snabbt under det senaste det senaste decenniet och arealen för i år uppskattas till rekordhöga 1 miljon hektar. Men det torra och varma vädret har också drabbat Uruguay och estimatet för årets produktion justeras ned 100 000 ton till 1,7 miljoner ton. Nästan allt går till export.

Lägre utbud och stigande priser på sojabönor kommer sannolikt att bromsa den globala importen av sojabönor. Kina som står för ca 60 procent av den globala handeln med sojabönor har under perioden oktober 2011 till januari 2012 importerat ca 19,5 mt, en liten nedjustering från 19,8 mt året innan.

Raps

Priset på raps har fortsatt uppåt sedan förra veckan och får support av ett begränsat utbud samt prisuppgången på sojabönor på CBOT och en fortsatt uppgång I priset på råolja.

Oil World har justerat ned sina estimat för raps produktionen i Ukraina till 1.05 mt för 2012 jämfört med 1.38 mt förra året.

Även om Indien kommer att få en rekordskörd av vete i år så ser det värre ut för rapsproduktionen som sannolikt kommer att minska med en fjärdedel, vilket innebär att landets import av vegetabiliska oljor kan komma att öka kraftigt. Den förväntade minskningen av raps speglar sannolikt en krympande produktion i Rajasthan, den indiska delstaten i norr som står för ungefär hälften av landets raps produktion till följd av minskad areal, torrt väder under sådden i oktober och att lantbrukare föredrar att så kikärtor istället.

Förra årets rekordskörd av kanadensisk canola (raps) håller på att försvinna snabbt och beror i första hand på en stark exportefterfrågan. Exporten för 2011/12 beräknas uppgå till rekordhöga 8 mt, en ökning med 800 000 ton från förra månadens prognos, och där Kina står för en majoritet av ökningen med en estimerad import på 1,4 mt. Även Kinas import av rapsmjöl från Canada kan komma att öka då Kina nyligen har förbjudit import av rapsmjöl från Indien till följd av att man upptäckt laster med rapsmjöl som innehållit färgämnen (malakitgrönt) som används för att märka spannmålssäckar.

Enligt ABARES förväntas Australiens canola produktion uppgå till 2,78 mt, en ökning med 280 000 ton mot tidigare estimat, och tillräckligt för en export av ca 2 mt (mot tidigare 1.88 mt).

Nedan ser vi terminskontraktet på Matif för raps (november) som fortfarande håller ett högt pris ur ett historiskt perspektiv och är säljvärt, tror vi.

Raps - Teminskontrakt Matif för levenas i november - Diagram

Mjölk

Nedan ser vi priset på marskontraktet på flytande mjölk (kontakt avräknat mot USDA:s prisindex). Priset har som vi ser fallit kraftigt i februari.

Flytande mjölk - Diagram över pris för marskontraktet

Gris

Priset på lean hogs har segat sig uppåt och befinner sig nu återigen i sälj-området. Nedan ser vi terminspriset för leverans i maj.

Gris (Lean hogs) - Diagram över pris på terminskontrakt

Valutor

EURSEK

Vi har en neutral rekommendation på både en veckas sikt och tre månaders.

EURSEK - Valutadiagram den 16 februari 2012

EURUSD

Rekommendation: Neutral på en veckas sikt. Negativ på tre månader.

EURUSD - Valutadiagram den 16 februari 2012

USDSEK

Vi har en neutral rekommendation på en veckas sikt, men är positiva på tre månader.

USDSEK - Valutadiagram den 16 februari 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära